АРХІВ ПОДІЙ

11 грудня

в Інституті біології тварин о 12:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Лихацького Петра Григоровича на тему «Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень», представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше

 6-7 грудня

в Інституті біології тварин НААН відбулась ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук Третевича Володимира Івановича Детальніше

27 листопада

в Інституті біології тварин о 10:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Собко Галини Василівни тему «Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше

 

в Інституті біології тварин о 14:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Шатинської Олени Андріївни на тему «Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів Магнію і Хрому», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».  Детальніше

4-5 жовтня відбулась Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

4-5 жовтня в Інституті біології тварин НААН відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини».  Детальніше » 

 

28 вересня 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться міжнародний медичний воркшоп

28 вересня 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться міжнародний медичний воркшоп «Knowledge Transfer Pathways from Research to Patient Treatment: Science – Communication – Innovation Management – Clinical Investigation» (вул. Університетська, 1). Детальніше »

17 - 23 вересня відбувся ІІІ Міжнародний Форум «МЕДОВА ОСІНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ, 2018. ПРИКОРДОННІ ЗУСТРІЧІ»

З 17 по 23 вересня. 2018 року м. Львові відбувся ІІІ Міжнародний Форум «МЕДОВА ОСІНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ, 2018. ПРИКОРДОННІ ЗУСТРІЧІ». У рамках форуму 19 -20 вересня, в Інституті біології тварин НААН, проходила Наукова Конференція «Бджільництво як основа сталого розвитку аграрного сектору України та Польщі в контексті правил Європейського Союзу»Детальніше

11 вересня відбулось засідання Спеціалізованої вченої ради

11 вересня о 10 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Руденко Ольги Петрівни на тему "Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »
11 вересня о 14 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Масюк Марії Богданівни  на тему "Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

 

3 липня

3 липня о 12 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Росаловського Володимира Петровича на тему "Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

13 червня

13 червня відбувся науково-практичний семінар на тему: «Трансгенні організми: отримання, перспективи та ризики». Доповідач: Штапенко О. В., лабораторія біотехнології відтворення. 

 22 травня

22 травня на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 Інституту біології тварин НААН:
о 1000 годині, відбувся захист дисертації Акимишин Маріанни Миколаївни на тему "Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників корів" представленої на здобуття наукового ступеня кандидат ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше »
о 1300 годині, відбувся захист дисертації Шурко Наталії Олегівни на тему «Одержання високоактивного препарату  фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше »

30 травня

17 травня

17 травня 2018 року о 14.00 годині. у великій актовій залі Інституту біології тварин НААН
відбулось урочисте засіданні Вченої ради з нагоди ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки. Детальніше »

22 травня

14-18 травня

14-18 травня, в Інституті біології тварин НААН, відбувались курси підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук  та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за спеціальностями:
фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин,
живлення тварин,
біотехнологія відтворення тварин.

7 травня

7 травня о 1200 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Романько Марини Євгенівни на тему «Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів»  представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.   Детальніше »

24 квітня

24 квітня о 1100 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Юськів Любові Любомирівни на тему ««Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби», представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.    Детальніше »

7 березня

7 березня в Інституті біології тварин НААН відбувся науково-методичний семінар «Рубцева ферментація та способи її регуляції». Доповідач: к. вет.н. Пахолків Н. І., лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних.

 2 березня

2 березня в Інституті біології тварин НААН відбулось засідання Кординаційно-методичних рад:  ПНД НААН № 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» («Нано- і біотехнології у тваринництві») і ПНД НААН № 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»).

Порядок денний: заслуховування керівників завдань щодо планів і робочих програм на 2018 рік. 

21 лютого

21 лютого в Інституті біології тварин НААН відбувся науково-методичний семінар «Ендометрити у корів: причини, перебіг, діагностика та лікування». Доповідач: к.с.-г.н. Корнят С. Б., лабораторія біотехнології відтворення.

6 лютого 

6 лютого о 12 годині в Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368
відбувся захист дисертації Малишевої Христини Володимирівни на тему «БЛОКУВАННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ Wnt ІНТЕРЛЕЙКІНОМ 6:РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Робота виконана в Інституті біології клітини НАН України та Інституті біології тварин НААН.
 

 АРХІВ ПОДІЙ

11 грудня

в Інституті біології тварин о 12:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Лихацького Петра Григоровича на тему «Вікові особливості метаболізму у щурів за дії натрію нітриту та тютюнового диму, шляхи корекції виявлених порушень», представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше

 6-7 грудня

в Інституті біології тварин НААН відбулась ХVII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «МОЛОДІ ВЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук Третевича Володимира Івановича Детальніше

27 листопада

в Інституті біології тварин о 10:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Собко Галини Василівни тему «Стан імунної й антиоксидантної систем організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія». Детальніше

 

в Інституті біології тварин о 14:00 на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 відбувся захист дисертації Шатинської Олени Андріївни на тему «Біохімічні процеси в організмі щурів з експериментально індукованим діабетом за дії цитратів Магнію і Хрому», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «03.00.04  біохімія».  Детальніше

4-5 жовтня відбулась Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»

4-5 жовтня в Інституті біології тварин НААН відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини».  Детальніше » 

 

28 вересня 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться міжнародний медичний воркшоп

28 вересня 2018 року у ЛНУ імені Івана Франка відбудеться міжнародний медичний воркшоп «Knowledge Transfer Pathways from Research to Patient Treatment: Science – Communication – Innovation Management – Clinical Investigation» (вул. Університетська, 1). Детальніше »

17 - 23 вересня відбувся ІІІ Міжнародний Форум «МЕДОВА ОСІНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ, 2018. ПРИКОРДОННІ ЗУСТРІЧІ»

З 17 по 23 вересня. 2018 року м. Львові відбувся ІІІ Міжнародний Форум «МЕДОВА ОСІНЬ НА ЛЬВІВЩИНІ, 2018. ПРИКОРДОННІ ЗУСТРІЧІ». У рамках форуму 19 -20 вересня, в Інституті біології тварин НААН, проходила Наукова Конференція «Бджільництво як основа сталого розвитку аграрного сектору України та Польщі в контексті правил Європейського Союзу»Детальніше

11 вересня відбулось засідання Спеціалізованої вченої ради

11 вересня о 10 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Руденко Ольги Петрівни на тему "Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »
11 вересня о 14 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Масюк Марії Богданівни  на тему "Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

 

3 липня

3 липня о 12 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбувся захист дисертації Росаловського Володимира Петровича на тему "Порушення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги і функціонального стану крові щурів за інтоксикації хлорпірифосом та їх коригування комплексом вітамінів А та Е" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

13 червня

13 червня відбувся науково-практичний семінар на тему: «Трансгенні організми: отримання, перспективи та ризики». Доповідач: Штапенко О. В., лабораторія біотехнології відтворення. 

 22 травня

22 травня на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 Інституту біології тварин НААН:
о 1000 годині, відбувся захист дисертації Акимишин Маріанни Миколаївни на тему "Концентрація статевих гормонів і активність ензимів у тканинах репродуктивних органів за статевого циклу та гіпофункції яєчників корів" представленої на здобуття наукового ступеня кандидат ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше »
о 1300 годині, відбувся захист дисертації Шурко Наталії Олегівни на тему «Одержання високоактивного препарату  фактора VIII зсідання крові із застосуванням афінної хроматографії на барвник-кремнеземних носіях» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше »

30 травня

17 травня

17 травня 2018 року о 14.00 годині. у великій актовій залі Інституту біології тварин НААН
відбулось урочисте засіданні Вченої ради з нагоди ХІІ Всеукраїнського фестивалю науки. Детальніше »

22 травня

14-18 травня

14-18 травня, в Інституті біології тварин НААН, відбувались курси підвищення кваліфікації наукових працівників установ Національної академії аграрних наук  та науково-педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів за спеціальностями:
фізіологія і біохімія сільськогосподарських тварин,
живлення тварин,
біотехнологія відтворення тварин.

7 травня

7 травня о 1200 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Романько Марини Євгенівни на тему «Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів»  представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.   Детальніше »

24 квітня

24 квітня о 1100 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбувся захист дисертації Юськів Любові Любомирівни на тему ««Біохімічне та клінічне обґрунтування застосування вітаміну D3 і його роль в організмі великої рогатої худоби», представленої на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.    Детальніше »

7 березня

7 березня в Інституті біології тварин НААН відбувся науково-методичний семінар «Рубцева ферментація та способи її регуляції». Доповідач: к. вет.н. Пахолків Н. І., лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних.

 2 березня

2 березня в Інституті біології тварин НААН відбулось засідання Кординаційно-методичних рад:  ПНД НААН № 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» («Нано- і біотехнології у тваринництві») і ПНД НААН № 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»).

Порядок денний: заслуховування керівників завдань щодо планів і робочих програм на 2018 рік. 

21 лютого

21 лютого в Інституті біології тварин НААН відбувся науково-методичний семінар «Ендометрити у корів: причини, перебіг, діагностика та лікування». Доповідач: к.с.-г.н. Корнят С. Б., лабораторія біотехнології відтворення.

6 лютого 

6 лютого о 12 годині в Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368
відбувся захист дисертації Малишевої Христини Володимирівни на тему «БЛОКУВАННЯ СИГНАЛЬНОГО ШЛЯХУ Wnt ІНТЕРЛЕЙКІНОМ 6:РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТА ПРОГРЕСУВАННІ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Робота виконана в Інституті біології клітини НАН України та Інституті біології тварин НААН.
 

2017

 

19 грудня

19 грудня в Інституті біології тварин НААН, на засіданні Спеціалізованої Вченої Ради Д35.368.01:

о 10 годині відбудвся захист дисертації Янович Наталії Євгенівни на тему «Пероксидні процеси та склад жирних кислот у тканинах коропів за різного рівня купруму і цинку у воді та комбікормі» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.Детальніше » ;

о14 годині відбувся захист дисертації Гультяєвої Олени Василівни на тему «Метаболічні процеси в організмі та продуктивність корів залежно від вмісту жиру в раціоні та рН рубця» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.Детальніше »

18-22 грудня

18-22 грудня в Інституті біології тварин  відбулось засідання Вченої Ради інституту із заслуховування повних звітів лабораторій за 2017 рік з виконання завдань, які входять до Програм наукових досліджень НААН. 

8 грудня 

8-9 грудня в Інституті біології тварин відбулась ХVI Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «МОЛОДІ УЧЕНІ У ВИРІШЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ», присвячена присвячена пам’яті доктору біологічних наук, професору Головачу Василю Миколайовичу .

5 грудня

5 грудня в Інституту біології тварин НААН відбувся науковий семінар «Нанобіотехнології: досягнення та перспективи досліджень»

 

30 жовтня

О 10 год. в актовій залі Інституту біології тварин НААН відбулось засідання Вченої ради.

Порядок денний:

1. Затвердження інформаційних і коротких звітів про виконання науково-дослідних робіт за 2017 рік за завданнями, що входять до ПНД НААН  № 28 та № 35, а також інших Програм, виконавцем яких є Інститут.

Доповідали: керівники завдань.

2. Стан надходження спецкоштів до Інституту в 2017 році.

Доповідали: керівники структурних підрозділів.

3. Різне.

У засіданні взяли участь члени Вченої ради, керівники наукових підрозділів, наукові співробітники, аспіранти.

 

24 жовтня

Об 11 годині відбувся захист дисертації Гойванович Наталії Костянтинівни на тему «Біохімічні механізми порушень метаболізму в тканинах тварин під впливом афлатоксину В 1 та їх корекція введенням антиоксидантів» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Детальніше»

26 червня

о 10 год. в актовій залі Інституту біології тварин НААН відбулось засідання Вченої ради Інституту. Детальніше »

19 червня

відбувся міжнародний науково-практичний семінар “Сучасні біотехнологічні методи відтворення у тваринництві” Детальніше »

13 червня

відбулось засідання Спеціалізованої вченої Ради Інституту біології тварин НААН. Основним питанням засідання – захист дисертації Тютюник Оксани Сергіївни на тему «Особливості обміну речовин і продуктивні якості молодняку овець за різних рівнів лізину, метіоніну і сульфуру у їх раціонах» представленої на здобуття наукового ступеня кандидат сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія  Детальніше »

24 травня

відбувся науково методичний семінар
Доповідач: Заплатинський В.С, лабораторія розведення та селекції тварин
Тема: Селекційно-генетичні та біологічні особливості гусей оброшинської сірої та оброшинської білої породних груп.

22 травня

о 14.00 год. відбулось урочисте засідання Вченої ради Інституту біології тварин НААН з нагоди  ХІ Всеукраїнського фестивалю науки.

16 травня

о 10.30 год. відбувся науково-методичний семінар "Можливості платформи Web of Science для якісних наукових досліджень та навчання"
Доповідач: Тихонкова Ірина, к.біол.н. б, Clarivate Analytics  Детальніше»

10 травня

відбувся науково-методичний семінар
Доповідач: Храбко М. І., лабораторія екологічної фізіології та якості продукції
Тема: Імунофізіологічна і репродуктивна функції щурів за дії сполук Германію.

26 квітня

відбувся науково-методичний семінар
Доповідач:Росаловський В. П., лабораторія обміну речовин.

12 квітня

відбувся науково-методичний семінар
Доповідач: Руденко О.П., лабораторія імунології
Тема: Видові і сезонні особливості імунного статусу у риб.

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація