Борецька Наталія Іванівна

провідний фахівець

borechka 192@ gmail.com

 

 

Освіта

У 1983 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка, за спеціальністю «мікробіолог, викладач біології та хімії».

Професійна діяльність

працювала в лабораторії біотехнології мікроорганізмів Інституту біології тварин НААН з 1994 року.

З червня 2008 року по 2015 рік - молодший науковий співробітник.

З 2015 року переведена на посаду провідного фахівця лабораторії обміну речовин.

З 2016 року працює у лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці. 

Наукова діяльність

Має опубліковано 34 наукових праці та 5 патентів на винаходи, є співавтором 7 гармонізованих ДСТУ ISO України. Член Українського біохімічного товариства Борецька Н. І.

Відповідальна за музей штамів мікроорганізмів в Інституті біології тварин НААН. 

Наукові зацікавлення

каротиносинтезуючі дріжджі Phaffia rhodozyma: селекцією, вивчення впливу біомаси дріжджів на організм с-г тварин.

Основні наукові праці

Г. В. Колісник, Є. С. Шах, Н. І. Борецька, М. В. Камінська, Н. І. Цепко, Ю. В. Небиловський. Виділення і селекція штамів дріжджів Phaffia rhodozyma – продуцентів каротиноїдів // «Біологія тварин», 2005. – Т.7, № 1-2. – С.213-218.

М.І.Колісник, Н.І.Борецька, М.В. Камінська. Вплив біомаси каротиносинтезувальних дріжджів Phaffia rhodozyma на стан антиоксидантної системи печінки при інтоксикації щурів тетрахлорметаном // Медична хімія, 2007. -  Т. 9, №3 – С.37-40

М. І. Сімонова, Н. І. Борецька, М. В. Камінська, Г. І. Нечай, Г.В.Колісник, В. В. Влізло .Дія β-каротину та каротиносинтезуальних дріжджів Phaffia rhodozyma на оксидативний стрес у щурів, інтоксикованих тетрахлорметаном // Укр. біохім.ж., 2010 Т. 82, № 3. – С. 61-67.

Г. В. Колісник, М. В. Камінська, Н. І. Борецька, Г. І. Нечай, М. І. Сімонова С. В. Гураль, В.В. Влізло. Молекулярно-біологічні механізми дії дріжджів на організм тварин // Біологія тварин, 2010. – Т.12, №2. – С.54-62.