Велич деяких справ є не стільки в розмірах, скільки у їх своєчасності.
© Сенека

 

11 вересня

В Інституті біології тварини, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01:

о 10 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбудеться захист дисертації Руденко Ольги Петрівни на тему "Сезонні особливості та фактори регуляції імунного потенціалу й антиоксидантного захисту у коропових риб" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  

Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.

Науковий керівник:
Віщур Олег Іванович –  доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології, Інститут біології тварин НААН.
Офіційні опоненти:
Куртяк Богдан Михайлович  – доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри епізоотології, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького МОН України;
Томчук Віктор Анатолійович  – доктор ветеринарних наук, професор завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України.
Дисертація
Відгук Куртяка Богдана Михайловича
Відгук Томчука Віктора Анатолійовича
о 14 годині, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01, відбудеться захист дисертації Масюк Марії огданівни  на тему "Обмін ліпідів в організмі коропа на різних стадіях розвитку за дії вітамінно-мінеральної добавки" представленої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія.  Детальніше »

Робота виконана у Інституті біології тварин НААН.

Науковий керівник:
Томчук Віктор Анатолійович  – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри біохімії і фізіології тварин ім. академіка М. Ф. Гулого, Національний університет біоресурсів і природокористування України МОН України.
Офіційні опоненти:

Рівіс Йосип Федорович  – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник , головний науковий співробітник лабораторії аналітичних досліджень, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН;

Курант Володимир Зіновійович  – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри хімії та методики її навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка МОН України.
Дисертація
Відгук Рівіса Йосипа Федоровича
Відгук Куранта Володимира Зіновійовича
 
 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація