Велич деяких справ є не стільки в розмірах, скільки у їх своєчасності.
© Сенека

ЗАСІДАННЯ СПЕЦРАДИ

7 травня о 1200 годині в Інституті біології тварини НААН, на  засіданні Спеціалізованої  вченої  ради  Д  35.368.01 відбудеться захист дисертації Романько Марини Євгенівни на тему «Біохімічна і токсикологічна характеристика дії наночастинок металів на клітини евкаріотичних та прокаріотичних організмів»  представленої на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук, за спеціальністю 03.00.04 біохімія. Робота виконана в Національному науковому центрі «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» Національної академії аграрних наук України.

Науковий керівник:

Головко Анатолій Миколайович – доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, Державний науково-контрольний інститут біотехнології і штамів мікроорганізмів Держпродспоживслужби України, директор.

Офіційні опоненти:

Стойка Ростислав Стефанович — доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин та апоптозу;
Рибальченко Володимир Корнійович  — доктор біологічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, завідувач НДС «Мембранології і цитології»; 
Антоняк Галина Леонідівна — доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, професор кафедри екології.
Дисертація
Відгук Стойки Р. С.
Відгук Рибальченка В. К.
Відгук Антоняк Г. Л. 

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація