ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» 

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми – Влізло Василь Васильович 

ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» 

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми – Влізло Василь Васильович 

Персональний склад ради

Прізвище, ім’я, по батьковіНауковий ступінь, вчене званняУстанова, посада
Голова ради

 

 

Влізло Василь Васильович доктор ветеринарних наук,професор, академік НААН Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпре-паратів і кормових добавок, головний науковий співробітник
Заступник голови ради  
Федорук Ростислав Степанович доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції
Секретар ради    
Кушкевич Мар'яна Василівна кандидат біологічних наук Інститут біології тварин НААН, науковий співробітник лаболаторії молекулярної біології та клінічної біохімії
Члени ради:    
Буцяк Василь Іванович  доктор сільськогосподарських наук, професор Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького МОН України, завідувач кафедри біотехнології та радіології
Гузеватий Олег Євгенович кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник Національна академія аграрних наук України, начальник відділу координації науково-дослідних робіт Науково-організаційного управління апарату Президії НААН
Іскра Руслана Ярославівна доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Інститут біології тварин НААН, заступник директора з наукової роботи
Ковтун Світлана Іванівна доктор сільськогосподарських наук, член- кореспондент  НААН Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця НААН, заступник директора з наукової роботи
Коцюмбас Ігор Ярославович доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпре-паратів і кормових добавок, директор
Лесик Ярослав Васильович доктор ветеринарних наук,
старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності
Мезенцева Лариса Михайлівна кандидат біологічних наук Національна академія аграрних наук, провідний науковий співробітник Відділу зоотехнії та ветеринарної медицини апарату Президії НААН
Остапів Дмитро Дмитрович доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник  Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії
Стойка Ростислав Степанович доктор біологічних наук, професор Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу 
Cушко Олексій Борисович кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інститут тваринництва НААН, завідувач лабораторії біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин
Тарасюк Сергій Іванович доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН Інститут рибного господарства НААН, заступник директора з біотехнології
Шаран Микола Михайлович доктор сільськогосподарських наук,професор Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біотехнології відтворення
Шостя Анатолій Михайлович доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН, завідувач відділу фізіології відтворення та годівлі

 

Завдання ПНД

 28.00.01. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ У ТВАРИННИЦТВІ

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.01.01. Ф. Вивчити молекулярно-біологічні ефекти та механізми дії наносполук на процеси метаболізму продуктивних тварин (2016-2020 рр.).  ІБТ НААН, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії
28.00.01.01.02. Ф. Провести аналіз фізико-хімічних параметрів нанорозмірних полімерних носіїв з лікарськими засобами (2017 р.).

28.00.01.04. Ф. Вивчити фізіолого-біохімічні особливості статевих клітин самців за використання біологічно активних речовин у складі полімерних носіїв (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біотехнології відтворення
28.00.01.04.02. Ф. Вивчити фізіолого-біохімічні показники розрідженої сперми плідників тварин за додавання наносполук з БАР до складу середовищ для кріоконсервування (2017 р.).

28.00.01.05. Ф. З’ясувати механізми та ефективність кріоконсервації гамет і ембріонів сільськогосподарських тварин за використання наноматеріалів (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біотехнології відтворення
28.00.01.05.02. Ф. Дослідити якість сперміїв і ембріонів тварин на різних етапах кріоконсервування за дії наноматеріалів з БАР у складі середовищ (2017 р.).

28.00.01.06. Ф. Вивчити фізіолого-біохімічні особливості відтворювальної функції тварин за дії наноматеріалів (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біотехнології відтворення
28.00.01.06.02. Ф. Дослідити фізіолого-біохімічні особливості дії отриманих наночастинок на культурах клітин та гаметах (2017 р.).

28.00.01.10. Ф. Вивчити закономірності трансформації поживних речовин корму у молочну продукцію високопродуктивних корів за використання нових наносполук мікроелементів (2016-2020 рр.).  Буковинська державна сільськогоспо-дарська дослідна станція НААН
28.00.01.10.02. Ф. Вивчити вплив цитратів Заліза і Цинку на вміст гормонів, метаболічний профіль крові, хімічний склад молока та молочну продуктивність високопродуктивних корів в різні періоди лактації (2017 р.).

  • ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.01.07. П. Оцінка впливу нанобіоматеріалів на життєздатність кріоконсервованих гамет та ембріонів сільськогосподарських тварин (2016-2018 рр.).  Інститут розведення та генетики імені М.В.Зубця НААН
28.00.01.07.02. П. Розроблення технологічного регламенту кріоконсервації генетичних ресурсів (сперматозоїди, яйцеклітини, ембріони) сільськогосподарських тварин з використанням нанобіоматеріалів (2017 р.).

28.00.01.09. П. Вивчити застосування наночастинок металів для профілактики захворювань бджіл (2016-2018 рр.). ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» 
28.00.01.09.02. П. Дослідити in vivo токсичність для бджіл препаратів з наноматеріалами (2017 р.). 

28.00.01.11 П. Розробити способи застосування наноаквацитратів біогенних елементів та дослідити метаболічні процеси в організмі кролів за їх впливу (2017-2019 рр.). ІБТ НААН, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень
28.00.01.11.01. П. Дослідити фізіолого-біохімічні процеси, продуктивну та репродуктивну здатність організму кролів за впливу цитратних сполук біогенних елементів (2017 рік). 

28.00.01.12. П. Розробити способи ефективного використання наноаквацитратів біоелементів та дослідити біологічні законо¬мірності метаболізму в організмі птиці за їх дії (2017-2019 рр.). ІБТ НААН, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці
28.00.01.12.01. П. Розробити способи підвищення продуктивності перепелів та покращення якості продукції на основі застосування добавки наноаквацитратів біоелементів (2017 р.).

28.00.02. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.02.02. Ф. Встановити механізми впливу біо-та абіотичних факторів на біологічні характеристики статевих клітин і ембріонів для підвищення відтворювальної функції високопродуктивних тварин (2016– 2020 рр.).  Інститут тваринництва НААН
28.00.02.02.02. Ф. Вивчити вплив гормональних препаратів на індукцію статевої охоти і поліовуляцію у самиць та розкрити механізми дії температурного шоку, компонентів середовищ при плюсових/мінусових температурах на ембріони і спермії сільськогосподарських тварин (2017 р.).

28.00.02.03. Ф. Виявити механізми і закономірності формування відтворювальної функції продуктивних тварин (2016 – 2020 рр.). Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» ННСГЦВ НААН
28.00.02.03.02. Ф. Розробити методичні підходи щодо виявлення закономірностей впливу певних біотехнологічних чинників на ефективність репродуктивної технології (2017 р.).

28.00.02.04. Ф. Розробити сучасні біотехнологічні методи регулювання відтворної функції овець (2016 – 2020 рр.). Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» ННСГЦВ НААН
28.00.02.04.02. Ф. Вивчити дію «ефекту плідника» на активацію статевої активності у різні сезони року та розробити ефективні технологічні схеми стимуляції статевої активності овець (2017 р.).

28.00.02.07. Ф. Дослідити роль мітохондрій у дозріванні ооцита свині (2016-2020 рр.).  Інститут свинарства і АПВ НААН
28.00.02.07.02. Ф. Визначити динаміку кількості мітохондрій у кумулюсній масі ооцит-кумулюсного комплексу препубертатних свинок (2017 р.).

28.00.02.08. Ф. Встановити фізіологічні передумови та засоби корекції моторної активності матки свині з метою розроблення безпечних й ефективних методів глибокого внутрішньоматкового осіменіння і трансплантації ембріонів (2016-2020 рр.).  Інститут свинарства і АПВ НААН
28.00.02.08.02. Ф. Розробити методи цілеспрямованого впливу на скоротливу функцію матки свині з метою застосування у репродуктивних біотехнологіях (2017 р.).

28.00.02.09. Ф. Дослідити закономірності розвитку ооцит-кумулюсних комплексів свині (ОКК) і утворення із них ембріонів у культурі in vitro в залежності від різної амплітуди й періоду осциляції температури та концентрації водневих іонів (2016-2020 рр.). Інститут свинарства і АПВ НААН
28.00.02.09.02. Ф. Порівняти результативність застосування амплітуди осциляції температури культивування ОКК і отримання ембріонів in vitro в 0,5° С (контроль) і в 0,75° С (дослід) (2017 р.).

  • ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.02.01. П. Удосконалити біотехнологічні методи підвищення фертильності сільськогосподарських тварин (2016-2018 рр.). Інститут розведення та генетики імені М.В. Зубця НААН
28.00.02.01.02. П. Вивчити вплив господарських чинників на відновлення репродуктивної функції у корів після отелення і їх заплідненість (2017 р.).

28.00.02.10 П. Розробити агрегаційну методику створення ранніх in vitro-ембріонів ссавців покращеної життєздатності (2017– 2019 рр.). Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» ННСГЦВ
НААН
28.00.02.10.01. П. Вивчити залежність проліферативної здатності бластомерів ранніх зародків овець та інших ссавців від складу культурального середовища (2017 р.).

28.00.02.11. П. Розробити спосіб оцінки якості і запліднювальної здатності сперміїв бугаїв (2017-2019 рр.). Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН
28.00.02.11.02. П. Вивчити особливості зв’язку Са2+, К+, Nа+ матково-вагінального секрету під час 1 − 48 годин тічки з запліднюваністю корів (2017 р.).

obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

До початку конференції залишилось

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація