ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»)

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми — Салига Юрій Тарасович

ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»)

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми — Салига Юрій Тарасович

Персональний склад ради

Голова ради
 • Салига Юрій Тарасович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, директор
Заступник голови ради
 • Вудмаска Ігор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, заступник директора з наукової роботи

Секретар ради

Члени ради:

 • Величко Володимир Олександрович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, головний науковий співробітник відділу з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині
 • Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології
 • Жукорський Остап Мирославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Президія Національної академії аграрних наук України, академік-секретар відділення зоотехнії НААН
 • Дроник Григорій Васильович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції, розведення і годівлі
 • Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин
 • Ковальчук Ірина Іванівна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції
 • Лесик Ярослав Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності
 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 • Ратич Іриней Борисович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці
 • Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, радник при дирекції інституту
 • Стапай Петро Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, в.о. завідувача лабораторії обміну речовин
 • Федорук Ростислав Степанович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Завдання ПНД

 

35.00.01 ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

35.00.01.01. Ф. «Вивчити особливості органно-тканинного розподілу есенціальних ультрамікроелементів (Ge, Ni, Co) в організмі тварин за різних рівнів їхнього надходження» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції
35.00.01.01.02. Ф. «Дослідити фізіологічні та біохімічні механізми впливу додавання середніх рівнів карбоксилатів Ge, Ni, Co до раціонів тварин та визначити особливості органо-тканинного розподілу цих елементів і трансформації в продукцію» (2017 р.).

35.00.01.02. Ф. «Вивчити біологічні особливості дії цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин
35.00.01.02.02. Ф. «Вивчити дію цитрату ванадію на фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин» (2017 р.).

35.00.01.03. Ф. «Дослідити фізіолого-біохімічні процеси в організмі продуктивних тварин за дії цитратних сполук мікроелементів» (2016-2020 рр.). Інститут тваринниц-тва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» — ННСГЦВ
35.00.01.02. Ф. «Визначити оптимальну потребу в енергії та протеїні у раціонах баранців м’ясних генотипів на відгодівлі і науково обґрунтувати вплив скорегованих показників живлення на рівень розвитку їх продуктивних ознак» (2017 р.).

35.00.02 ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИСОКОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

35.00.02.01. Ф. «Вивчити метаболічні процеси у організмі високопродуктивних корів за норми та патології» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії
35.00.02.01.02. Ф. «Вивчити особливості метаболізму в високопродуктивних корів за внутрішньої патології» (2017 р.).

35.00.02.02. Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні механізми токсичної дії фосфорорганічних сполук на організм тварин» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН,лабораторія обміну речовин
35.00.02.02.02. Ф. «Дослідити дію ФОС на нейрофізіологічні, біохімічні параметри тварин інтоксикованих низькими дозами ФОС» (2017р.).

35.00.02.03. Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин за дії різних агроекологічних чинників» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія обміну речовин
35.00.02.03.02.Ф. «З’ясування механізму дії окремих агроекологічних факторів на метаболічні процеси в організмі тварин» (2017 р.).

35.00.02.04. Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні механізми дії біологічно активних речовин на метаболічні процеси в організмі тварин» (2016- 2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин
35.00.02.04.02.01 «Дослідити вплив БАР природного походження на показники оксидативного стресу в організмі поросят періоду відлучення від свиноматок» (2017 р.). 

35.00.02.05. Ф. Дослідити метаболічні процеси у високопродуктивних корів у до- та післяродовий періоди» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних
35.00.02.05.02. Ф. «Вивчити особливості обміну речовин корів у до- та післяродовий періоди за порушень рубцевої ферментації» (2017 р.).

35.00.02.06.Ф. Вивчити біохімічні механізми формування та регуляції клітинного компартменту і гуморального імунітету у тварин за норми і патології» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія імунології

35.00.02.06.02. Ф «Вивчити біохімічні та імунологічні механізми формування імунної відповіді у корів із клінічними і субклінічними запальними процесами молочної залози та розробити ефективні способи їх профілактики і лікування» (2017 р.).

 • ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
35.00.02.07. П. Вивчити структурні особливості вовни та розробити способи покращення її технологічних і фізико-хімічних властивостей» (2016-2018 рр.). ІБТ НААН, лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних

35.00.02.07.02. П. «Вивчити селективну адсорбцію металів кератинами вовняних волокон» (2017 р.).

35.00.02.10. П. «Розробити спосіб оцінки репродуктивної здатності та молочної продуктивності корів із застосуванням поліморфізму білків молока» (2017-2019 рр.). ІСГ КР НААН, лабораторія селекції, розведення та відтворення ВРХ

35.00.02.10.01. П. «Моніторинг репродуктивної здатності та молочної продуктивності корів у зв’язку з поліморфізмом білкових макромолекул молока» (2017 р.).

obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

До початку конференції залишилось

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація