Akymyshyn Marianna

Specialist

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Main research papers

Акимишин М. М. Структура матки та інтенсивність споживання кисню мітохондріями ендометрію корів / М. М. Акимишин, Ю. В. Мартин, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Д. Д. Остапів // Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1. – С. 284-289.  

Акимишин М. М. Активність ензимів антиоксидантного захисту в репродуктивних органах корів за норми та патології / М. М. Акимишин, Н. В. Кузьміна, Р. Г. Сачко, Д. Д. Остапів // Науковий вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Том 16, № 2. – Львів. – 2014. – С.4-9.

Акимиишин М. М. Зв’язок між фізіологічним станом яєчників та концентрацією ест радіолу у репродуктивних органах корів / М. М. Акимишин, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська, Ю. В. Мартин // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького. ― Львів, 2009. ― Том 11, № 2 (41), частина 1. ― С. 9 - 14.

Деклараційний патент України на корисну модель № 59121. Україна. Спосіб отримання естрогенів in vitro / Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, М. М. Акимишин, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець; заявник і патентовласник Ін-т біології тварин НААН. — u 2010 10103 від 16.08.2010; опубл. 10.05.2011. — Бюл. № 9. — 2011.