6–7 грудня 2018 року в Інституті біології тварин НААН відбулась ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Молоді учені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, завідувача лабораторії фізіології лактації Українського НДІ фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин Третевича Володимира Івановича.

1

З пленарною доповіддю «Крізь лихоліття Другої світової війни — до освіти, науки і визнання» виступили д. вет. н., професор, членкор НААН Федорук Р. С. та д. с-г. н., професор Цісарик О. Й.

2
У роботі конференції взяли участь науковці, аспіранти і докторанти наукових установ Національної академії аграрних наук України та вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки України.

5

З доповідями виступили понад 30 дослідників. Учасники конференції ознайомилися зі станом досліджень з питань фізіології і біохімії тварин, ветеринарної медицини, нанобіотехнології, живлення тварин, екології та біотехнології. Кожний доповідач отримав корисні поради, які так необхідні в роботі науковця. Було констатовано, що дослідження учасників проведено на високому науково-методичному рівні. Отримано результати, які мають важливе теоретичне і практичне значення, а завершені розробки можуть бути рекомендовано для апробації та освоєння у виробництві. Під час обговорення виступів висловлювались пропозиції щодо більш активної творчої співпраці молодих науковців з установами зарубіжних країн, участі в міжнародних грантах і програмах, наукових форумах, семінарах та круглих столах.

Оргкомітет конференції відзначив найкращі роботи – молоді вчені були нагороджені грамотами та преміюванням.
Переможцем визнано молодшого наукового співробітника лабораторії обміну речовин Інституту біології тварин НААН Строкун І. В. Два других місця посіли Адамчук Л. О., доцент, кандидат сільськогосподарських наук Національного університету біоресурсів і природокористування України і Масюк М. Б., молодший науковий співробітник лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН. Три третіх місця посіли Табак Л. С., аспірантка першого року навчання Сумського національного аграрного університету, Дяченко Л. М., аспірантка третього року навчання Дніпровського державного аграрно-економічного університету та Сушко О. О., аспірантка третього року навчання Інституту біології тварин НААН.

3  4 7 8

Матеріали конференції опубліковані у наукових виданнях – журналі «Біологія тварин» і Науково-технічному бюлетені Державного науково-дослідного контрольного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок та Інституту біології тварин НААН.

10
Конференція пройшла плідно й ефективно для доповідачів і слухачів. Дякуємо всім учасникам, доповідачам та організаторам! До наступних зустрічей!

obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

Корисна інформація

Журнал Біологія тварин

Спецрада

Конференції

Інститут пропонує

Публічна інформація