ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» 

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми – Шаран Микола Михайлович 

ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві» 

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми – Шаран Микола Михайлович 

Персональний склад ради

Голова ради
доктор сільськогосподарських наук,професор,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біотехнології відтворення
Заступник голови ради
Остапів Дмитро Дмитрович
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник,
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії
Секретар ради
кандидат сільськогосподарських наук
Інститут біології тварин НААН, науковий співробітник лабораторії розведення та селекції тварин
Члени ради:
Влізло Василь Васильович
доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок, головний науковий співробітник Національного агентства ветеринарних препаратів та кормових добавок
Гевкан Іван Іванович
кандидат біол. наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН В. о. завідувача лабораторії біотехнології відтворення
Гузеватий Олег Євгенович
кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Національна академія аграрних наук України,
Начальник Науково-організаційного управління апарату Президії НААН
доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН Завідувач лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин
Коцюмбас Ігор Ярославович
доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпре-паратів і кормових добавок, директор
доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень
Мезенцева Лариса Михайлівна
кандидат біологічних наук
Національна академія аграрних наук, провідний науковий співробітник Відділу зоотехнії та ветеринарної медицини апарату Президії НААН
Салига Юрій Тарасович
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, директор
Стойка Ростислав Степанович
доктор біологічних наук, професор
Інститут біології клітини НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу 
Тарасюк Сергій Іванович
доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут рибного господарства НААН, заступник директора з біотехнології
доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН
Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, провідний науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення
Яремчук Ірина Методіївна
кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник
Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення

 

Завдання ПНД

 

28.00.01. БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ НАНОМАТЕРІАЛІВ У ТВАРИННИЦТВІ

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.01.01. Ф. Вивчити молекулярно-біологічні ефекти та механізми дії наносполук на процеси метаболізму продуктивних тварин (2016-2020 рр.).  ІБТ НААН, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії
28.00.01.04. Ф. Вивчити фізіолого-біохімічні особливості статевих клітин самців за використання біологічно активних речовин у складі полімерних носіїв (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біотехнології відтворення
28.00.01.05. Ф. З’ясувати механізми та ефективність кріоконсервації гамет і ембріонів сільськогосподарських тварин за використання наноматеріалів (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біотехнології відтворення
28.00.01.06. Ф. Вивчити фізіолого-біохімічні особливості відтворювальної функції тварин за дії наноматеріалів (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біотехнології відтворення
28.00.01.10. Ф. Вивчити закономірності трансформації поживних речовин корму у молочну продукцію високопродуктивних корів за використання нових наносполук мікроелементів (2016-2020 рр.).  Буковинська державна сільськогоспо-дарська дослідна станція НААН

  • ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.01.07. П. Оцінка впливу нанобіоматеріалів на життєздатність кріоконсервованих гамет та ембріонів сільськогосподарських тварин (2016-2018 рр.).  Інститут розведення та генетики імені М.В.Зубця НААН
28.00.01.09. П. Вивчити застосування наночастинок металів для профілактики захворювань бджіл (2016-2018 рр.). ННЦ «Інститут бджільництва імені П.І. Прокоповича» 
28.00.01.11 П. Розробити способи застосування наноаквацитратів біогенних елементів та дослідити метаболічні процеси в організмі кролів за їх впливу (2017-2019 рр.). ІБТ НААН, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень
28.00.01.12. П. Розробити способи ефективного використання наноаквацитратів біоелементів та дослідити біологічні закономірності метаболізму в організмі птиці за їх дії (2017-2019 рр.). ІБТ НААН, лабораторія фізіології, біохімії та живлення птиці


28.00.02. БІОТЕХНОЛОГІЧНІ МЕТОДИ ВІДТВОРЕННЯ І ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

  • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.02.02. Ф. Встановити механізми впливу біо-та абіотичних факторів на біологічні характеристики статевих клітин і ембріонів для підвищення відтворювальної функції високопродуктивних тварин (2016– 2020 рр.).  Інститут тваринництва НААН
28.00.02.03. Ф. Виявити механізми і закономірності формування відтворювальної функції продуктивних тварин (2016 – 2020 рр.). Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» ННСГЦВ НААН
28.00.02.04. Ф. Розробити сучасні біотехнологічні методи регулювання відтворної функції овець (2016 – 2020 рр.). Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» ННСГЦВ НААН
28.00.02.07. Ф. Дослідити роль мітохондрій у дозріванні ооцита свині (2016-2020 рр.).  Інститут свинарства і АПВ НААН
28.00.02.08. Ф. Встановити фізіологічні передумови та засоби корекції моторної активності матки свині з метою розроблення безпечних й ефективних методів глибокого внутрішньоматкового осіменіння і трансплантації ембріонів (2016-2020 рр.).  Інститут свинарства і АПВ НААН
28.00.02.09. Ф. Дослідити закономірності розвитку ооцит-кумулюсних комплексів свині (ОКК) і утворення із них ембріонів у культурі in vitro в залежності від різної амплітуди й періоду осциляції температури та концентрації водневих іонів (2016-2020 рр.). Інститут свинарства і АПВ НААН
ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

28.00.02.01. П. Удосконалити біотехнологічні методи підвищення фертильності сільськогосподарських тварин (2016-2018 рр.). Інститут розведення та генетики імені М.В. Зубця НААН
28.00.02.10 П. Розробити агрегаційну методику створення ранніх in vitro-ембріонів ссавців покращеної життєздатності (2017– 2019 рр.). Інститут тваринництва степових районів «Асканія-Нова» ННСГЦВ
НААН
28.00.02.11. П. Розробити спосіб оцінки якості і запліднювальної здатності сперміїв бугаїв (2017-2019 рр.). Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect