ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»)

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми — Салига Юрій Тарасович

 

 
Голова ради
 • Салига Юрій Тарасович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, директор 
Заступник голови ради
 • Вудмаска Ігор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, заступник директора з наукової роботи  

Секретар ради

 • Стефанишин Ольга Михайлівна,  кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Члени ради:

 • Величко Володимир Олександрович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, головний науковий співробітник відділу з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині
 • Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології
 • Жукорський Остап Мирославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Президія Національної академії аграрних наук України, академік-секретар відділення зоотехнії НААН
 • Дроник Григорій Васильович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції, розведення і годівлі
 • Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин
 • Ковальчук Ірина Іванівна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції
 • Лесик Ярослав Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності
 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 • Ратич Іриней Борисович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник  лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці
 • Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, радник при дирекції інституту
 • Стапай Петро Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, в.о. завідувача лабораторії обміну речовин
 • Федорук Ростислав Степанович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин» («Фізіологія і біохімія тварин»)

Головна установа – виконавець програми — Інститут біології тварин НААН

Керівник програми — Салига Юрій Тарасович

 

 
Голова ради
 • Салига Юрій Тарасович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, директор 
Заступник голови ради
 • Вудмаска Ігор Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, заступник директора з наукової роботи  

Секретар ради

 • Стефанишин Ольга Михайлівна,  кандидат біол. наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці

Члени ради:

 • Величко Володимир Олександрович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Державний науково-дослідний контрольний інститут ветпрепаратів та кормових добавок, головний науковий співробітник відділу з питань наукового забезпечення стандартизації, сертифікації і держконтролю у ветмедицині
 • Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології
 • Жукорський Остап Мирославович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Президія Національної академії аграрних наук України, академік-секретар відділення зоотехнії НААН
 • Дроник Григорій Васильович, доктор біологічних наук, професор, академік НААН, Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН, головний науковий співробітник лабораторії селекції, розведення і годівлі
 • Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин
 • Ковальчук Ірина Іванівна, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції
 • Лесик Ярослав Васильович, доктор ветеринарних наук, старший науковий співробітник, Інститут біології тварин НААН, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності
 • Манько Володимир Васильович, доктор біологічних наук, професор, Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України, завідувач кафедри фізіології людини і тварин
 • Ратич Іриней Борисович, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник  лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці
 • Седіло Григорій Михайлович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН, радник при дирекції інституту
 • Стапай Петро Васильович, доктор сільськогосподарських наук, професор, Інститут біології тварин НААН, в.о. завідувача лабораторії обміну речовин
 • Федорук Ростислав Степанович, доктор ветеринарних наук, професор, член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, головний науковий співробітник лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

Завдання ПНД

 

35.00.01 ФІЗІОЛОГІЯ І БІОХІМІЯ ЖИВЛЕННЯ ТВАРИН

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

35.00.01.01. Ф. «Вивчити особливості органно-тканинного розподілу есенціальних ультрамікроелементів (Ge, Ni, Co) в організмі тварин за різних рівнів їхнього надходження» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія екологічної фізіології та якості продукції
35.00.01.02. Ф. «Вивчити біологічні особливості дії цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин
35.00.01.03. Ф. «Дослідити фізіолого-біохімічні процеси в організмі продуктивних тварин за дії цитратних сполук мікроелементів» (2016-2020 рр.). Інститут тваринниц-тва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова» — ННСГЦВ

35.00.02 ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНІ ОСНОВИ ВИСОКОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ І ПРОДУКТИВНОСТІ ТВАРИН

 • ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

35.00.02.01. Ф. «Вивчити метаболічні процеси у організмі високопродуктивних корів за норми та патології» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії
35.00.02.02. Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні механізми токсичної дії фосфорорганічних сполук на організм тварин» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН,лабораторія обміну речовин
35.00.02.03. Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні процеси в організмі тварин за дії різних агроекологічних чинників» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія обміну речовин
35.00.02.04. Ф. «Вивчити фізіолого-біохімічні механізми дії біологічно активних речовин на метаболічні процеси в організмі тварин» (2016- 2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин
35.00.02.05. Ф. Дослідити метаболічні процеси у високопродуктивних корів у до- та післяродовий періоди» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних
35.00.02.06.Ф. Вивчити біохімічні механізми формування та регуляції клітинного компартменту і гуморального імунітету у тварин за норми і патології» (2016-2020 рр.). ІБТ НААН, лабораторія імунології

 • ПРИКЛАДНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
35.00.02.07. П. Вивчити структурні особливості вовни та розробити способи покращення її технологічних і фізико-хімічних властивостей» (2016-2018 рр.). ІБТ НААН, лабораторія живлення та біосинтезу продукції жуйних
35.00.02.10. П. «Розробити спосіб оцінки репродуктивної здатності та молочної продуктивності корів із застосуванням поліморфізму білків молока» (2017-2019 рр.). ІСГ КР НААН, лабораторія селекції, розведення та відтворення ВРХ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect