Nevostruyeva Iryna

PhD

Senior researcher, S. Gzhytsky Laboratory of Metabolism

iryna.nevоThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ORCID ID 0000-0002-5797-5592

Main publication

Невоструєва І. В. Перетравлення поживних речовин в шлунково-кишковому тракті корів при зниженні в раціоні кількості розщеплюваного в рубці протеїну / І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска // Біологія тварин. — 2008. — Т. 10, № 1–2. — С. 205–210.

Невоструєва І. В. Засвоєння молочною залозою корів метаболітів вуглеводно-ліпідного обміну в залежності від розщеплюваності в рубці протеїну раціону / І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска // НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2008. — Вип. 9, № 4. — С. 170–175.

Невоструєва І. В. Вміст загальних та вільних амінокислот у вмісті рубця корів при згодовуванні екструдованих високобілкових кормів раціону / І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска // Біологія тварин. — 2010. — Т. 12, № 2 — С. 225–228.

Невоструєва І. В. Використання екструдованих концентрованих кормів у годівлі високопродуктивних корів / І. В. Невоструєва, І. В. Вудмаска, Г. В. Дроник // Методичні рекомендації. — Львів, 2010. — 24 с.

Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич та ін.; за ред. В. В. Влізла. — Львів: СПОЛОМ, 2012. — 764 с.

Гультяєва О. В. Вплив пропіленгліколю, вітаміну Е та метіоніну на ензиматичні процеси у рубці корів / Гультяєва О. В., Невоструєва І. В., Влізло В. В., Петрук А. П. // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини (збірник наукових праць Харківської державної зооветеринарної академії) — 2015. — Вип. 30, Ч. 1. — С. 109–115. 

Nevostruyeva I. V. The content of amino acids in cow’s rumen under conditions of feeding them high-protein extruded supplements // Біологія тварин. — 2016. — Т.   , № 2 — С.