Skorohid

Skorokhid Andriy

PhD

Researcher, S. Gzhytsky Laboratory of Metabolism

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Освіта

У 1992 р. закінчив Український Поліграфічний Інститут ім. І. Федорова по спеціальності «Поліграфічні машини»,
1999 р. закінчив Львівську Академію Ветеринарної Медицини ім С.З. Гжицького, спеціальність «Технологія молока і молочних продуктів».
У 2004-2008 рр – аспірантура без відриву від виробництва, Інституту біології тварин НААН, спеціальність «03.00.04 - біохімія.». Наукові керівники: доктор біологічних наук, професор Янович В. Г.; доктор сільськогосподарських наук Жукорський О.М.
У 2012 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Жирнокислотний склад кормів та інтенсивність процесів гідрогенізації полі ненасичених жирних кислот у рубці корів ”, кандидат сільськогосподарських наук по спеціальністі 03.00.04 - біохімія.
Професійна діяльність
У З 1999 - 2012 рр. провідний фахівець: «Відділу науково-технічної інформації та приладного забезпечення» Інституту Біології тварин УААН, «Сектору аналітичних методів досліджень Інституту Біології тварин НААН.
З 2012 молодший науковий співробітник «Лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних» Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Дослідження жирнокислотногоскладу в тканинах і органах тварин. В даний час займається вивченням фізико-хімічних показників вовни овець.
Автор 30 наукових праць

Член біохімічного товариства

Основні наукові праці

Параняк Н.М., Сидір Н.П., Скорохід А.В. Фізико-хімічні властивості вовни та жиропоту вівцематок за умов використання у раціонах лізину, метіоніну та сульфату натрію // Науково-технічний бюлетень ІБТ та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Л., 2015.—Вип.16, № 1. — С. 37 – 41.
Скорохід А. В., Жирнокислотний склад загальних ліпідів сіна конюшини червоної в різних зонах західного регіону України / А. В. Скорохід // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин. – Львів, 2004 – Вип. 5, № 1-2– С.114-117.)
Скорохід А. В.Жирнокислотний склад ліпідів конюшини червоної залежно від стадії вегетації і технології заготівлі / А. В. Скорохід, В. Г. Янович // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. – Львів, 2005 – Вип. 6, № 2– С.192-194.
Скорохід А. В. Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові і молока корів у літній і зимовий періоди / А. В. Скорохід, В. Г. Янович //Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини імені С.З.Ґжицького. – Львів, 2005 – Том 7, №2, Ч.2 – С. 128–131. 4. Скорохід А. В Жирнокислотний склад загальних ліпідів молока корів у різних зонах західного регіону України у стійловий період / А. В. Скорохід, В. Г. Янович // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини імені С. З. Ґжицького. – Львів, 2005 – Том 7, №3(26), Ч.3 – С. 103–106.