Petko

Petko Mariya

Specialist, Laboratory of Animal Breeding and Selection

 

 

ORCID ID 0000-0002-5375-7889

RECENT PUBLICATIONS 

Петько М. С., Федорович В. В., Федорович Є. І., Мазур Н. П. Яйценосніть та медопродуктивність бджіл різних лінійних кросів карпатської породи Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво», випуск 4 (43), 2020 C. 81-85

Федорович В. В., Петько М. С., Чорний І. О., Мазур Н. П. Окремі господарськи корисні ознаки бджіл різних генеалогічних формувань карпатської породи Вісник Сумського національного аграрного університету Серія «Тваринництво», випуск 4 (43), 2020 C. 77-81

Петько М. Особливості внутрішньопородних типів карпатської породи бджіл / М. Петько // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XVІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвяченої 80-й річниці від дня народження академіка УААН Валерія Петровича Бурката. – Чубинське, 2019. – С. 30–32.

Доскоч І. М. Сучасні методи селекції українських карпатських бджіл / І.М. Доскоч, М.С. Петько // Стале бджільництво в Україні: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці, 2019. – С. 11–12.

Петько М. С. Морфометричні екстер’єрні показники крила бджіл / М. С. Петько // Біологія тварин. – 2019. – Т. 21, №3. – С. 73.

Петько М. Оцінка зимостійкості бджолосімей міжтипових гібридів бджіл карпатської популяції // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XVІІI Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю присв’яченої 95-й річниці від дня народження професора Володимира Юхимовича Недави. – Чубинське, 2020. – С. 35-37.

Петько М.С., Федорович В.В. Санітарна активність, яйценосність та медопродуктивність бджіл різних генеалогічних груп карпатської породи/ М.С. Петько, В.В. Федорович // Біологія тварин. – 2020. – Т. 22, №4. – С. 88.

Петько М. Екстер’єрні особливості робочих бджіл різних селекційних кросів карпатської породи // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали XІX Всеукраїнської наукової конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю. – Чубинське, 2021. – С. 26-28.

Petko M. Selection features of Carpathian breed bees / M. Petko, V. Fedorovych // The Animal Biology, 2021, Vol. 23, No. 3. – C. 90.

  1. XVІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю, присвячена 80-й річниці від дня народження академіка УААН Валерія Петровича Бурката «Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві» (20 травня 2019 р., с. Чубинське).
  2. І Міжнародна науково-практична конференція «Стале бджільництво в України» (6-8 листопада 2019 р., м. Чернівці).
  3. ХVIII Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Молоді вчені у розв′язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини» присвячена 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Скорохода Володимира Йосиповича (5-6 грудня 2019 р., м. Львів).
  4. XVІІI Всеукраїнська наукова конференція молодих учених і аспірантів з міжнародною участю присв’яченої 95-й річниці від дня народження професора Володимира Юхимовича Недави. – Чубинське, 2020.
  5. XІХ Всеукраїнська наково-практична інтернет-конференція молодих вчених «Молоді вчені у розв’язанні актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 90-річчю від дня народження Яновича Вадима Георгієвича (1930-2011).
  6. XVІV Всеукраїнська наукова конференції молодих учених і аспірантів з міжнародною участю (Чубинське: 30 червня 2021).