примітка:  * -  на час опублікування, автор/автори виділені напівжирним шрифтом працювали у Інституті біології тварин НААН.

2022

Fedorovych2022

Федорович Є, Мазур Н, Федорович В, Шуплик В, Боднар П. Проуктивне довголіття молочної худоби в Україні: Монографія. Федорович Є, Федорович В, редактори. Камянець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г; 2022. 240 с.

Fedorovych2022Петровська І, Салига Ю, Вудмаска І. Статистичні методи в біологічних дослідженнях: навчально-методичний посібник. Київ: Аграрна наука, 2022. 172 с.

Клінічна діагностика репродуктивної системи великої рогатої худои з використанням методу УЗД. Шаран М.М., Стефаник В.Ю., Костишин Є.Є., Кацараба О.А., Івахів Т.П, та ін., Львів, 2022, 46 с.

2021

Stapay 2021

Стапай ПВ, Стахів НП, Смолянінова ОО, Тютюнник ОС. Вівчарство. Посібник для працівників вівчарської галузі. Кам’янець-Подільський: ТОВ Друкарня “Рута”, 2021. 164 с.

2020

Rozrobky2020

Ратич ІБ, Салига ЮТ. Збірник наукових рекомендацій Інституту біології тварин НААН (наука - виробництву). Львів: видавництво "Сполом"; 2020: 176 c.

 

2019

 
 
 
Ratych2019
 

2018

Trace Elements
 

2017

 
Навчально-методичний посібник «Спеціальна ветеринарна фармакологія» (шосте перевидання) / Б. В.Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, О. І. Віщур. – Львів, 2017. – 228 с.*
 
 
 
salyha biosafety2017
 

 2016

 
Довідник лікарських ветеринарних препаратів (форми випуску, дозування) / Гутий Б.В., Канюка О.І., Гунчак В.М., Гуфрій Д.Ф., Харів І.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В. Віщур О.І., та ін. — Львів 2016. — 114 с.*
 
 
Навчально-методичний посібник Спеціальна ветеринарна фармакологія / Гутий Б.В., Гуфрій Д.Ф., Гунчак В.М., Харів І.І., Леськів Х.Я., Хомик Р.І., Васів Р.О., Гунчак А.В., Величко О.В., Кушнір І.М., Мурська [За ред. Б.В.Гутого]  — Львів 2016. — 226 с.*
 
 

2015

Антиоксидантний захист організму молодняку великої рогатої худоби за хронічного кадмієвого токсикозу та його корекція: монографія / Б. В. Гутий, О. І. Віщур, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів. — Львів : Сполом, 2015. — 146 с.*

Довідник нових ветеринарних препаратів / І. Я. Коцюмбас, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, В. М. Гунчак, І. І. Харів, Р. І. Хомик, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — Львів, 2015. — 247 с.*

Жиророзчинні вітаміни у ветеринарній медицині та тваринництві [Текст] : монографія / В. В. Влізло, Б. М. Куртяк, І. В. Вудмаска, О. І. Віщур, А. П. Петрук — [2-ге вид., доп. і переробл.]. — Львів : Сполом, 2015. — 436 с.*

vishchurO.I.organic hemistryІмунний статус, способи оцінки і методи корекції у телят раннього віку [Текст] : монографія // О. І. Віщур, Б. В. Гутий, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, І. Є. Соловодзінська. — Львів : Сполом, 2015. — 183 с.*

Спеціальна ветеринарна фармакологія : навчально-методичний посібник / О. І. Канюка, В. М. Гунчак, Д. Ф. Гуфрій, І. І. Харів, Б. В. Гутий, Р. О. Васів, В. О. Величко, О. І. Віщур. — ЛНУВМБТ ім. С. З.Гжицького. — Львів, 2015. — 229 с.*

Фармацевтичний маркетинг : підручник / О. І. Віщур, І. І. Харів, В. О. Величко, І. М. Кушнір, В. М. Гунчак, Б. В. Гутий, А. В. Гримак. — Львів, 2015. — 180 с.*

Фізіологія сільськогосподарських тварин : практикум / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз, В. І. Карповський, Л. М. Степченко, М. Д. Камбур, Р. С. Федорук [та інші]. / ─ К. : «Центр навчальної літератури», 2015. ─ 240 с.* 

2014

 
 
 
 
 

2013

 
 
 
 
 
 
Фізіологія сільськогосподарських тварин (практикум) : підручник / А. Й. Мазуркевич, В. О. Трокоз,  В. І. Карповський , .... Р.С.Федорук та ін. — Київ : видав НУБіП, 2014. — 227 с.*

2012

Laboratornyi doslidgennya 2012Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : Довідник / В. В. Влізло, Р. С. Федорук, І. Б. Ратич, О. І. Віщур, М. М. Шаран, І. В. Вудмаска, Є. І. Федорович, Д. Д. Остапів, П. В. Стапай, О. М. Бучко, А. В. Гунчак, Ю. Т. Салига, О. М. Стефанишин, І. І. Гевкан, Я.В. Лесик, М. Р. Сімонов, І. В. Невоструєва, М. М. Хомин, К. Б. Смолянінов, В. В. Гавриляк, Г. В. Колісник, І. М. Петрух, Н. А. Брода, І. В. Лучка, І. І. Ковальчук, С. Й. Кропивка, Н. М. Параняк, В. М. Ткачук, М. І. Храбко, О. В. Штапенко, Є. О. Дзень, І. Я. Максимович, В. В. Федорович, Л. Л. Юськів, О. П. Долайчук, Л. А. Іваницька, Я. М. Cірко, В. О. Кисців, О. В. Загребельний, Р. П. Сімонов, Г. М. Стояновська, Б. Я. Кирилів, М. І. Кузів, Х. Я. Майор, Н. В. Кузьміна, Н. І. Талоха, Б. Б. Лісна, Д. О. Климишин, Т. В. Чокан, М. В. Камінська, М. Р. Козак, А. В. Олійник, Н. В. Голова, В.В. Дубінський, Р. Я. Іскра, Й. Ф. Рівіс, Н. Л. Цепко, В. І. Кишко, Н. П. Олексюк, Г. Г. Денис, Ю. І. Сливчук, Ю. В. Мартин ; за ред. В.В. Влізла. – Львів: - СПОЛОМ, 2012. – 764 с.
 

2011

Історія, селекція та біологічні особливості абердин-ангусів України / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. В. Гузєв та ін. — Корсунь-Шевченківський : ФОП Гавриленко В. М., 2011. — 432 с.*

Йод у живленні птиці / А. В. Гунчак, І. Б. Ратич, Б. Я. Кирилів. — Львів, ІБТ, 2011.

StapayTkachuk2011Пожовтіння вовни овець / П. В. Стапай, В. М. Ткачук. —Львів : ЗУКЦ, 2011. — 96 с.

 

 Fedorovych 2011Особливості ембріонального росту й розвитку тварин різних генотипів чорно-рябої худоби / Федорович Є. І., Просяний С. Б., Сірацький Й. З. За ред. Є. І. Федорович і Й. З. Сірацького. — К. : Люксар, 2011. — 160 с.*

 Фізіолого-біохімічні показники організму тварин : навчальний посібник / А. Й. Мазуркевич, М. Д. Камбур, А. А. Замазій .... Р.С.Федорук та ін . — Суми : В-во П. П. Віннич М.Д., 2011. — 132 с.*

 2010

Еколого-біохімічні взаємодії організмів у біоценозах : навчальний посібник для підготовки студентів спеціальності "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування /  Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас , О. С. Ментух , М. А. Петровська.— Львів : Вид-во ЛНАУ, 2010. — 200 с.*

Metodkontrolkombikormiv2010Методи оцінки комбікормів, якості продукції та продуктивності птиці / І. Б. Ратич, А. В. Гунчак, Б. Я. Кирилів, Я. М. Сірко, Г. М. Стояновська. —Львів, 2010. —124 с.*

  Vischurfarmacology1Навчально - методичний посібник з “Ветеринарної фармакології"  / Гуфрій Д.Ф., Канюка О.І., Гунчак В.М., Коцюмбас І.Я., Стибель В.В., Віщур О.І., Васів Р.О., Хомик Р.І., Харів І.І., Мурська С.Д., Гутий Б.В. За редакцією Д.Ф. Гуфрія. — Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Львів. 2 перевидання з доповненнями, 2010. -306 с.*

Obminlipidiv ryby2010Обмін ліпідів у риб : монографія / Грициняк І. І., Смолянінов К. Б., Янович В. Г. — Львів: Тріада плюс, 2010. — 336 с.*

 

formuvannyaMyasnoiyProdukt2010Формування м’ясної продуктивності у тварин різних порід великої рогатої худоби, яких розводять в Україні / Ю. Ф. Мельник, Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович, І. М. Гурський, В. П. Ткачук; за редакцією Й. З. Сірацького, Є. І. Федорович. — Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В.М., 2010. — 400 с. *

phiziologiya2Фізіологія тварин : Підручник / Мазуркевич А. Й., Карповськнй В. І., Камбур М. Д. ..... Федорук Р.С. та ін. / За ред. А. Й. Мазуркевича і В. І. Карповського. — Вінниця : Нова Книга, 2010.— 424 с. *

 

2009 

Інтер’єр сільськогосподарських тварин : посібник для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації з напряму «Зооінженерія» / Й. З. Сірацький, Є. І. Федорович,  Б. М. Гопка. — Київ : Вища освіта,  2009. — 284 с.*
Біохімія. Структура і функціональна активність біомолекул : посібник для студентів факультету агротехнологій та екології / В. В. Снітинський, Г. Л. Антоняк, Н. Є. Панас.  — Львів : Вид-во ЛНАУ, 2009. — 150 с. *

2008

 

 2007

 

2006

 
 

2005

 

2004

 

2000

 

1999

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect