Лабораторія, як структурний підрозділ сформована у 1998 році на основі групи імунології Інституту землеробства і біології тварин УААН. За роки існування розроблено низку принципово нових винаходів, зокрема комплексні препарати нового покоління, які використовуються у ветеринарній практиці для лікування та профілактики хвороб тварин. 

Завідувач лабораторії

Віщур Олег Іванович – д. вет. н.

Колектив лабораторії

Кичун Ігор Володимирович – провідний науковий співробітник, к. біол. н. 

Брода Наталія Анатоліївна – провідний науковий співробітник, к. біол. н.

Смолянінов Костянтин Борисович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Мудрак Дарія Іванівна – старший науковий співробітник,  к. вет. н.

Прудиус Тарас Ярославович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Волторністий Андрій Володимирович – науковий співробітник,  к. біол. н.

Масюк Марія Богданівна – науковий співробітник,  к. с.-г. н.

Матлах Ірина Йосипівна – провідний фахівець

Ясниський Роман Святославович – провідний фахівець

Діяльність

  • Вивчення особливостей метаболічного гомеостазу, формування імунної відповіді у тварин в останній період гестації та у критичні періоди постнатальної адаптації;
  • Розробка ефективних способів профілактики та лікування інфекційних і незаразних захворювань, імунодефіцитних станів, підвищення резистентності молодняку телят і поросят у ранній постнатальний період;
  • Вивчення механізмів дії нових імунотропних препаратів на імунний потенціал, NO-залежні механізми, систему антиоксидантного захисту, білковий і ліпідний обмін в організмі тварин;
  • Дослідження із застосуванням імуномодулюючих препаратів у системі профілактики хвороб молодняку та для стимуляції імунобіологічної реактивності організму, підвищення продуктивності та збереженості тварин;
  • Розробка способів та методів корекції і підвищення імунного потенціалу у тварин та птиці за допомогою сучасних безпечних препаратів.
    Дослідження проводяться на сільськогосподарських тваринах та птиці (велика худоба, свині, кури, перепели), лабораторних тваринах (щурі, мурчаки).

Завдання, гранти

Відповідно до ПНД 43 «З’ясувати біохімічні механізми формування імунної відповіді у тварин за умов зміни клімату та розробити способи підвищення адаптаційного потенціалу організму» у 2021-2025 р.р. лабораторія виконує наступні завдання:

43.00.01.03.Ф, ДР 0121U109377 «З’ясувати біохімічні механізми формування імунної відповіді у тварин за умов зміни клімату та розробити способи підвищення адаптаційного потенціалу організму»;

43.00.02.01. Ф, ДР № 0121U109400 «З’ясувати роль імунотропних мікроелементів у регуляції метаболічного гомеостазу та резистентності у тварин господарств Західного регіону України та розробити способи підвищення імунного потенціалу організму». Керівник ― д. вет. н., професор Віщур Олег Іванович.

Наукові здобутки лабораторії

Співробітниками та аспірантами лабораторії захищено 2 докторські та 9 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 400 наукових праць, у тому числі 4 посібники, 18 патентів, 6 ТУ України, 2 СОУ, 5 довідників, 3 методичні рекомендації, 2 лабораторні практикуми.

Нові публікації:

Bila Galyna, Vishchur Oleg, Vari Sandor, Bilyy Rostyslav. Neutrophil Extracellular Traps during high fructose diet leads to low-grade inflammation and direct liver damage. Europen Journal of Immunology. 2021. Volum 51. Issue (Suppl. 1). P. 336 DOI: https://doi.org/10.1002/eji.202170200.

Yavorska N., Vorobets N., Vishchur O. Arutin content in Vaccinium Corymbosum L. shoots during stages of phenological development / N. Yavorska, N. Vorobets, O. Vishchur // Polish journal of science. – № 36 (2021), Vol.1, P.25-28.

Чепурна В. А., Супрович Т. М., Віщур О. І., Мізик В. П., Соловодзінська І. Є. Вплив ліпосомального препарату на інтенсивність процесів окисної модифікації протеїнів за субклінічного маститу корів / В. А. Чепурна, Т. М. Супрович, О. І. Віщур, В. П. Мізик // Біологія тварин. – 2021. – Т. 23, № 2. – С. 3-7. https://doi.org/10.15407/animbiol23.02.003

Туркіна В. А., Яворська Н. Й., Лаповець Н. Є., Воробець Н. М., Віщур O. I. Оцінка імунного статусу мурчаків при впливі екстрактів пагонів Vaccinium corymbosum L. / В. А. Туркіна, Н. Й. Яворська, Н. Є. Лаповець, Н. М. Воробець, O. I. Віщур // Вісник проблем біології і медицини. 2021. – 1 (159), 143-147. Doi: 10.29254/2077-4214-2021-1-159-143-147

Фіялковський П. М. Гематологічний профіль курчат-бройлерів за дії препарату «Ентеронормін» у комплексі з йодом і селеном / П. М. Фіялковський, Н. А. Брода, О. І, Віщур, Д. І. Мудрак // Наук.-техн. бюл. ДНДКІ вет. преп. і корм. добавок і Ін-ту біол. тварин. – 2021. – Вип. 22, № 2. – С.374-379. DOI: 10.36359/scivp.2021-22-2.44.

Розробки лабораторії

Лабораторією розроблені способи виділення та очищення імуноглобулінів класів G, A i M із крові великої рогатої худоби і свиней для отримання моноспецифічних антисироваток з метою створення тест-системи для оцінки гуморального імунітету у тварин.

Запатентовано імунонефелометричний метод для визначення концентрації окремих класів імуноглобулінів у біологічних рідинах організму тварин та метод визначення імунного потенціалу за показниками макрофагальної трансформації мононуклеарів.

В результаті численних багаторічних досліджень співробітниками лабораторії успішно розроблено та апробовано препарати для лікування та профілактики хвороб тварин: 

„Антоксан” – імуномодулятор із антиоксидантною дією, сприяє підвищенню інтерферонпродукуючої системи організму, знижує рівень вільних радикалів у крові і прискорює розвиток гуморальних реакцій, що обумовлює формування загального імунологічного захисту тварин; 

Ліпоген” – для профілактики набрякової хвороби у відлучених поросят та лікування шлунково-кишкових і респіраторних захворювань у молодняку тварин;

 „Інтерфлок”, „Ліпофлок”, „Ліповіт”, „Цивітар”, „Селцивіт”, „Ковісцин” і „Вітармін” – для підвищення антиоксидантного статусу та імунного потенціалу у тварин;

 „Імукор” – активує механізми неспецифічної резистентності організму, стимулює ріст і розвиток тварин;

 „Вітан” – стимулює окисно-відновні процеси, підвищує імунний статус та резистентність риб при забрудненні водойм пестицидами, при інтоксикаціях та захворюваннях різної етіології;

Амівіт” – прискорює ріст і розвиток молодняку тварин, нормалізує обмін речовин, запобігає рахіту, підвищує стійкість тварин до інфекційних захворювань; 

Міметон” – для лікування ендометритів, стимуляції відокремлення посліду та профілактики його затримки у корів, профілактики у свиноматок синдрому метрит-мастит-агалактія;

Пінкол” – посилює ріст і розвиток тварин та забезпечує виживання новонароджених поросят-гіпотрофіків; „Гонадофіт” – для стимуляції та синхронізації статевої охоти у свиноматок.

Лабораторія пропонує

Дослідження імунобіологічного статусу організму тварин та інтерпретація одержаних результатів:

Визначення активності лізоциму;

Визначення відносної кількості В-лімфоцитів та їх функціональної активності;

Визначення відносної кількості Т-лімфоцитів та їх популяцій з функціональною оцінкою рецепторного апарату імунокомпетентних клітин;

Визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів;

Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів;

Визначення функціональної активності лімфоцитів у реакції баластної трансформації з ФГА;

Визначення циркулюючих імунних комплексів;

Дослідження бактерицидної активності сироватки крові;

Дослідження комплементарної активності сироватки крові;

Дослідження макрофагальної трансформації мононуклеарів;

Тест з нітросинім тетразолієм (НСТ-тест).

 

 

 

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect