Спеціалізована вчена рада Д 35.368.01 з присудження наукового ступеня доктора наук за профілем 03.00.04 "Біохімія" затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України № 530 від 6 червня 2022 року терміном на три роки. 

Персональний склад  Спеціалізованої вченої ради

Голова ради

DyrectorСалига Юрій Тарасович

доктор біологічних наук,член-кореспондент НААН, Інститут біології тварин НААН, директор, спеціальність 03.00.04 біохімія

 


Заступник голови

VishchurOВіщур Олег Іванович

доктор ветеринарних наук, професор, Інститут біології тварин НААН, завідувач лабораторії імунології, спеціальність 03.00.04 біохімія


Вчений секретар

MudrakМудрак Дарія Іванівна

кандидат ветеринарних наук, Інститут біології тварин НААН, старший науковий співробітник лабораторії імунології, спеціальність 03.00.04 біохімія


Члени Спеціалізованої вченої ради:

IVudmaskaВудмаска Ігор Васильович

д.с.-г.н., професор, заступник директора, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04

 

HunchakГунчак Алла Володимирівна 

д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувачка лабораторії, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04

 

DanchukДанчук Вячеслав Володимирович,

д.с.-г.н., професор, головний науковий співробітник Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, спеціальність 03.00.04

 

OstapivОстапів Дмитро Дмитрович

д.с.-г.н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04

 

SimonovСімонов Маріан Романович

д. вет.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького, спеціальність 03.00.04

 

Stapay2Стапай Петро Васильович

д.с.-г.н., професор, завідувач лабораторії, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04

 

fedorovichФедорович Єлизавета Іллівна

д.с.-г.н., професор, завідувачка лабораторії, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04

 

TcehmistrenkoSЦехмістренко Світлана Іванівна

д.с.-г.н., професор, завідувачка кафедри, Білоцерківський національний аграрний університет, спеціальність 03.00.04

 

TcisarykOЦісарик Орися Йосипівна

д.с.-г.н., професор, завідувачка кафедри, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, спеціальність 03.00.04

 

SharanШаран Микола Михайлович

д.с.-г.н., професор, заступник директора з інноваційно-наукової діяльності, Інститут біології тварин, спеціальність 03.00.04