Перелік договорів про співробітництво

міжнародні

Краківський аграрний університет імені Хуго Коллонтая, Польща

Поморська академії в Слупську, Польща

Грузинська академія аграрних наук

Державний аграрний університет Молдови

вітчизняні

Львівський національний університет імені Івана Франка

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний аграрний університет

Національний університет «Львівська політехніка»

Тернопiльський національний медичний університет iменi I.Я. Горбачевського

Подільський державний аграрно-технічний університет

Миколаївський національний аграрний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Державний природознавчий музей НАН України

Перелік договорів про спільні наукові дослідження

Кафедра нормальної та патологічної морфології і судової ветеринарії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького

Кафедра органічної хімії Національного університету «Львівська політехніка»

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect