Стендові доповіді 

ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича

Інтенсивність синтезу статевих гормонів клітинами гранульози залежно від розміру фолікулів яєчників корів
Боднар Ю., Горчин С.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна
ВСП “Вишнянський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування”,
с. Вишня, Городоцький р-н, Львівська обл., Україна

Генетична детермінація забарвлення кролів (Oryctolagus cuniculus)
Буслик Т.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Морфологічні відмінності печінки щурівна різних термінах алкогольного ураження
Гайдар Ю., Милостива Д., Галінський О., Грабовська О.
ДУ «Інститут гастроентерології тварин НАМН України», м. Дніпро, Україна

 Морфологічні зміни паренхіми печінки щурів за умов хронічного тетрахлорметан-індукованого ураження та його корекції
Галінська А., Ошмянська Н., Карачинова В., Кленіна І., Галінський О.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України» /
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара,
м. Дніпро, Україна

Вплив полімерної речовини NВП-ВА-МАНГ на Са2+, Mg2+-АТФазну активність ооцитів Misgurnus fossilis L.
Германович Д., Бура М., Заіченко О.
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», кафедра органічної хімії, м. Львів, Україна

Мікрофлора та леткі жирні кислоти кишечнику щурів за моделювання токсичного ураження печінки та його корекції
Грабовська О., Татарчук О., Кленіна І., Галінський О., Вішнаревська Н.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Вплив маргарину на вміст пероксидів ліпідів у різних органах мишей
Гурза В., Ватащук М., Дем’янчук О.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, кафедра біохімії та біотехнології, м. Івано-Франківськ, Україна

Біохімічні показники сироватки крові та їхній зв’язок з відгодівельними і м’ясними якостями молодняку свиней великої білої породи зарубіжного походження
Гутий Б., Халак В., Денисюк О.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна
ДУ «Інститут зернових культур НААН», м. Дніпро, Україна

Вплив дієти з високим вмістом жирів і фруктози на гліколіз і фруктоліз та коригувальний ефект альфа-кетоглютарату
Дем’янчук О., Господарьов Д., Ватащук М., Лилик М., Байляк М.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна

Репродуктивні показники кролематок за використання сполук сульфуру
Дичок-Нідзельська А., Лесик Я.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Вплив Eimeria spp. з різним рівнем інтенсивності інвазії на мікробіологічні показники м’яса кролів
Дуда Ю., Ревуцька К.
Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро, Україна

Вплив похідного бензофурану у комбінації з полімерним носієм in vivo та in vitro на життєві параметри мишей з лімфомою NK/LY
Зінченко В., Бура М., Попович М., Гренюх В., Бабський А.
Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, Україна

Аналіз динаміки чисельності поголів’я птиці в Україні
Касяненко О., Нестеренко О.
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Порівняльна ефективність засобів корекції неплідності у кнурів
Кошевой В., Науменко С.
Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна

Determination of cytotoxic activity of rabbit blood lymphocytes on the example of MTT assay
A. Kravchenko
National university of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Синтез гідрогелів на основі желатину та дослідження їх цитотоксичності
Майкович О., Сачук А., Шабікова В., Боцула Д., Остапів Д.
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Ефективність застосування міоінозитолу за теплового стресу у курей
Мигаль Н., Росаловський В.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Кількісні і якісні показники жиропоту та стан радіоактивності вовни овець різних порід залежно від кліматичних зон їх розведення
Михалюк В., Пахолків Н., Стапай П.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Екстракція загальної РНК з мікросудинних ендотеліальних клітин головного мозку білих мишей
Мінченг Л., Касяненко О.
Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Biomodelling and breeding work
Moskalov V., Rusanova R., Veklych A.
Municipal establishment “Kharkiv Humanitarian-Pedagogical Academy” of the Kharkiv regional council, Natural sciences department, Kharkiv, Ukraine

Структура і склад комплексів антибіотиків з полімерами-транспортерами
Остапів Р., Стасюк А., Шабікова В., Самарик В., Остапів Д.
ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок, м. Львів, Україна
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Формування господарсько-корисних ознак у корів української бурої молочної породи різних комплексних генотипів CSN2/CSN3
Ю. М. Павленко, В. І. Ладика, Ю. І. Скляренко
Сумський НАУ, м. Суми, Україна

Біохімічні маркери теплового стресу у тварин
Передерій Д.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Кардіоміопатія кішок
Подлесна Я.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, Україна

Соматичні клітини як показник якості молозива за впливу імунотропних препаратів
Понкало Л.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Виробництва екологічного харчового яйця курей яєчних кросів різної селекції в умовах приватних господарств населення
Пустова Н., Попов В.
Подільський державний університет, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., Україна

ДНК-типування свиней за геном теломеразної зворотньої транскриптази (TERT)
Саєнко А., Будаква Є., Пека М.
Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України, м. Полтава, Україна

Застосування монензину для профілактики кетозу корів у транзитний період
Сачко С., Пахолків Н.
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Genetic features and anomalies of the Hereford breed of cattle
Symynets S.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Гематологічні показники крові корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату «Антимаст» у формі мазі
Собко Г. В., Брода Н. А., Куртяк Б. М., Пундяк Т. О.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна
Інститут біології тварин НААН, м. Львів, Україна

Поживна цінність зерна нових сортів озимого ячменю для тварин
Федишин С., Огородник Н.
Львівський національний університет природокористування, м. Дубляни, Львівська обл., Україна

Показники крові однорічнок коропа лускатого, уражених диплозоонозом
Федорович О.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна

Antimicrobial properties of hydrogels based on gelatin and bifunctional dioxirane crosslinkers
Fihurka N., Pomyluiko O., Matiishyn R., Korol I., Kuzmina N., Varvarenko S.
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
Institute of Animal Biology NAAS, Lviv, Ukraine

Якість сперміїв баранів за згодовування ліпосомальної вітамінно-мінеральної добавки в період статевого спокою
Шаран О., Стефаник В.
Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького, м. Львів, Україна

Екологічні проблеми північно-західної частини Чорного моря
Шелінговський Д., Дерик О.
Одеський державний екологічний університет, м. Одеса, Україна

Аналіз можливих математичних підходів до оптимізації мікробного синтезу екзополісахаридів та біосурфактантів
Январьов Є. Б., Гавриляк В. В.
Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів, Україна