Logo Rozvedennya

ОГЛЯД

Лабораторія створена у 2000 році як лабораторія генетики і розведення тварин під керівництвом к. с.-г. н. М.С. Бердичевського. З 2005 по теперішній час завідувачем лабораторії є д. с.-г. н., професор, член-кореспондент НААН Є.І. Федорович, а сама лабораторія перейменована у лабораторію розведення і генетики тварин, у 2007 р. – в лабораторію біологічних основ генетики і селекції тварин, у 2012 р. – репродуктивної біотехнології та розведення тварин, а з 2015 р. – у лабораторію розведення та селекції тварин.

ПЕРСОНАЛ ЛАБОРАТОРІЇ

Федорович Єлизавета Іллівна – завідувач лабораторії,  д. с.-г. н, професор, член-кореспондент НААН

Кузів Маркіян Ігорович – провідний науковий співробітник, д. с.-г. н., с.н.с.

Мазур Наталія Петрівна – провідний науковий співробітник, д. с.-г. н.

Чокан Тарас Васильович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с.

Кузів Наталія Михайлівна – старший науковий співробітник, к. с.-г. н.

Петько Марія Сергіївна – фахівець

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія виконує завдання у Програмах наукових досліджень:

31. «Генетичне поліпшення сільськогосподарських тварин, їх відтворення та збереження біорозмаїття» (Генетика, збереження та відтворення біоресурсів у тваринництві»

  • 31.02.01.04. Ф «Дослідити мінливість ознак прояву фенотипу молочної худоби та розробити шляхи підвищення її продуктивності» (2021–2025 рр.);

43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників»

  • 43.00.01.01. П «Дослідити вплив генетичних та середовищних чинників на формування молочної продуктивності корів в різних кліматичних зонах України» (2021-2023 рр.).
 • Дослідження мінливості селекційних ознак у корів залежно від походження за батьком та країни селекції бугаїв
 • З’ясування впливу різних методів підбору батьківських пар на мінливість селекційних ознак у корів
 • Дослідження господарськи корисних ознак у корів за різних методів їх розведення
 • Дослідження фенотипового прояву ознак молочної продуктивності корів залежно від селекційних індексів їх предків
 • З’ясувати вплив середовищних чинників на прояв ознак молочної продуктивності корів
 • Дослідження мінливості ознак молочної продуктивності корів за дії окремих генетичних чинників
 • З’ясування співвідносної мінливості селекційних ознак та сили впливу різних чинників на молочну продуктивність корів
 • Розробка рекомендованих параметрів добору тварин за комплексом селекційних ознак
 • Підготовка науково-методичних рекомендацій
 • Розробка методу молочної продуктивності корів за застосування різних селекційних прийомів.

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України і Національної академії аграрних наук України «Про присвоєння відповідних статусів субєктам племінної справи у тваринництві» лабораторії присвоєно статус «Лабораторії генетичного контролю».
Лабораторією розроблено низку рекомендацій з різних питань селекції тварин, спрямованих на консолідацію та удосконалення порід в напрямку підвищення продуктивності та покращення якісних показників продукції великої рогатої худоби.

Пріоритетним напрямом досліджень були селекційно-генетичні особливості корів різних порід.

Основними напрямами наукової діяльності є: вивчення закономірностей росту й розвитку молодняку великої рогатої худоби, екстер’єру і конституції тварин, молочної та м’ясної, продуктивності, відтворювальної здатності, селекційно-генетичних особливостей, якісного складу молока та м’яса, генетичної структури за поліморфними системами і групами крові, продуктивного довголіття великої рогатої худоби.

Співробітниками лабораторії розроблено:

 • метод поетапного відбору телиць української чорно- та червоно-рябої молочних порід за показниками вагового та лінійного росту;
 • критерії відбору корів української чорно- та червоно-рябої молочних порід за комплексом селекційних ознак;
 • параметри відбору бугаїв-плідників західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за показниками спермопродуктивності;
 • спосіб формування високоцінних генотипів;
 • спосіб оптимізуючого відбору у популяціях молочної худоби;
 • програми селекції західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи;
 • метод стимуляції ранніх окотів овець.

Співробітники лабораторії є співавторами створення західного внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи.
На базі лабораторії підготовлено сім кандидатських дисертацій та три докторські, ведеться підготовка чотирьох кандидатських і однієї докторської дисертацій. Співробітниками лабораторії опубліковано понад 500 наукових праць, в тому числі 1 підручник, 4 навчальні посібники, 13 монографій, 15 рекомендацій, вказівок, програм та 3 патенти на корисну модель.

ЗАЦІКАВЛЕННЯ У СПІВПРАЦІ

Удосконалення та консолідація порід великої рогатої худоби.

Вивчення селекційно-генетичних та біологічних особливостей тварин.

Розробка ефективних методів та форм збереження генофонду локальних і зникаючих порід сільськогосподарських тварин.

Вивчення стану гомозиготності за поліморфними системами білків і ферментів крові та білків молока і встановлення їх взаємозв'язків з господарсько корисними ознаками тварин.

ОСТАННІ ПУБЛІКАЦІЇ

Suprovych T.M., Salyha Yu.T., Suprovych M.P., Fedorovych E.I., Fedorovych V.V., Chornyj I.O. Genetic Polymorphism of BoLA-DRB3.2 Locus in Ukrainian Cattle Breeds. Cytology and Genetics, 2022, Vol. 56, No. 4, pp. 319–330. DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452722040089 (Scopus).

Fedorovych Ye.I., Mazur N.P., Fedorovych V.V., Shuplyk V.V., Bodnar P.V. Productive longevity of dairy cattle in Ukraine. Monograph. Edited by Ye.I. Fedororvych and V.V. Fedorovych . Kamianets-Podilskyi, 2022. 240 p.

Fedorovych Y.I., Salyga Yu.T., Fedorovych V.V., Mazur N.P., Bodnar P.V. Development goat breeding in Ukraine . Herald of agricultural science. " Livestock " series . Veterinary medicine". Kyiv , 2022. - Vol. 100 No. 2 (22). - P. 42-49.

Fedorovych Ye.I., Kuziv M.I., Kuziv N.M., Fedorovych V.V. Breeding characteristics of cows of different lines of the Ukrainian Black-and-White dairy breed Scientific bulletin of S.Z. Gzhitskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology – Lviv, 2022. – Vol. 24 no 96. – pp. 94-100. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9612.

Petko M.S., Fedorovych V.V. Exterior features and morphometric indicators of the wing of bees of various breeding crosses of the Carpathian breed. Scientific Bulletin of S.Z. Gzhitskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology. – Lviv, 2022. – Vol 24. No. 96. – P. 101-105. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9613.

Shpyt I.V., Fedorovych Ye.I. The influence of environmental factors on the manifestation of signs of milk productivity of cows of the Ukrainian Black-and-White dairy breed in different areas of their breeding. Scientific Bulletin of S.Z. Gzhitskyi Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnology. - Lviv, 2022. - Vol. 24 No. 96. - P. 106-112. https://doi.org/10.32718/nvlvet-a9614

Kuziv M.I., Fedorovych Ye.I., Kuziv N.M., Fedorovych V.V. Variability of breeding traits in cows depending on the country of breeding. Animal breeding and genetics. – 2022. Issue 63. – P. 63-70. https://doi.org/10.31073/abg.63.07 .
Fedorovych Ye.I., Muzhenko A.V., Slyusar M.V. Weight growth and preservation of the crayfish population of different species depending on the density of their planting. Animal breeding and genetics. – 2022. Issue 63. – P. 136-141. https://doi.org/10.31073/abg.63.

Fedorovych Ye.I., Fedorovych V.V., Kuziv M.I. Variability signs of dairy productivity cows depending from origin of father and country of breeding. Animal husbandry of the Steppe of Ukraine . 2022. – Issue 1. No. 1. - P. 36-44.

Fedorovych E.I., Fedorovych V.V., Semchuk I.Y., Fedak N.M., Ferents L.V., Mazur N.P., Bodnar P.V., Kuziv M.I., Fedorovych O.V., Orihivskyi T.V. ,Gutyj B.V. Slusar M.V., Petriv M.D., Fyl S.I.. Genetic potential and breeding value of animals – an essential component of the genetic progress in dairy cattle. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(2), 306-312, DOI: 10.15421/2021_115 (Web of Science)

Mazur N.P., Fedorovych V.V., Fedorovych E.I., Fedorovych O.V., Bodnar P.V., Gutyi B.V., Kuziv M.I., Kuziv N.M., Orikhivskyi T.V., Grabovska O.S., Denys H.H., Stakhiv N.P., Hudyma V.Yu. Pakholkiv N.I. Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types. Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10(2). P. 61-67.  DOI: 10.15421/2020_110  (Web of Science)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Лабораторія розведення та селекції тварин
Контактна особа: Федорович Єлизавета Іллівна – д. с.-г. н, професор, член-кореспондент НААН
тел: +38 (063) 2306944
Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.