ПРОВОДИМО ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

За бажанням замовника можемо проводити й інші дослідження;
Вказані ціни можуть змінюватись. Тому перед замовленням просимо уточнювати.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ: 

ПРОВОДИМО ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

За бажанням замовника можемо проводити й інші дослідження;
Вказані ціни можуть змінюватись. Тому перед замовленням просимо уточнювати.

ПЕРЕЛІК ДОСЛІДЖЕНЬ: 

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРМІВ

Підготовка проби до аналізу
Визначення pH
Визначення активної дії ензимів
Визначення вологи
Визначення жиру
Визначення золи
Визначення кислотного числа жиру
Визначення клітковини
Визначення концентрації Кальцію
Визначення концентрації Фосфору
Визначення крохмалю (якісний аналіз)
Визначення кухонної солі
Визначення небілкового азоту
Визначення нітратів
Визначення нітритів
Визначення перекисного числа
Визначення перетравного протеїну
Визначення протеїну
Визначення протеїну методом Барнштейна
Визначення сечовини (карбаміду)
Визначення сухої речовини
Визначення уреазної активності
Оцінка розчинності протеїну
Мікробіологічні дослідження у кормах, кормо сумішах та зернових компонентах
Стан радіоактивності (випромінювання) кормів і кормових добавок

ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

Азот загальний
Визначення вологи
Визначення сухої речовини
Гумінові кислоти
Калій
Підготовка проби до аналізу
рН сольового розчину
Фосфор

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЯЄЦЬ

Підготовка проби
Визначення pH білка і жовтка
Визначення вільного холестеролу
Визначення вмісту глікогену в жовтку
Визначення жиру
Визначення загального холестеролу
Визначення золи
Визначення каротиноїдів
Визначення маси яєць
Визначення протеїну
Визначення сухої речовини
Індекс білка і жовтка
Коефіцієнт рефракції
Міцність яєчної шкаралупи
Одиниці Хау
Товщина шкаралупи

ОЦІНКА РЕПРОДУКТИВНОЇ ЗДАТНОСТІ ТВАРИН, ШТУЧНЕ ОСІМЕНІННЯ

Вагінальний мазок
Визначення концентрації гормонів
Заморожування сперми
Зберігання сперми в банку у рідкому азоті
(10 соломинок/30 днів)
Охолодження сперми
Оцінка якості сперми
Штучне осіменіння заморожено-відталою спермою
Штучне осіменіння свіжою або охолодженою спермою

ДОСЛІДЖЕННЯ СПЕРМИ ПЛІДНИКІВ ТВАРИН (савці, птахи, риби)

Рухливість сперміїв
Кінетичні показники сперміїв (CASA-аналіз )
% живих сперміїв
Виживання сперміїв
Cукцинатдегідрогеназа
Цитохромоксидаза
Каталаза
Білкові фракції сперміїв (електроферез)

ДОСЛІДЖЕННЯ ВОВНИ І ШЕРСТІ ТВАРИН

pH поту
Вміст сірки
Загальна кількість воску
Загальна кількість поту
Ліпідний склад воску
Міцність
Підготовка проб для досліджень елементарного складу
волоса людини
Справжня і істинна довжина
Тонина

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЛОКА

Аналіз молока
(Жир, СЗМЗ, Густина, Білок, Лактоза, Температура замерзання, Вміст води, рН, Провідність, Температура)
Визначення кількості соматичних клітин у молоці (аналізатор молока АМВ-1-02)

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ МЕДУ

Вміст проліну
Густина меду
Діастазне число (5-50)
Кислотність
Масова частка води
Масова частка сахарози

ДОСЛІДЖЕННЯ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

Ензимна активність
α-амілаза
γ-глутамілтрансфераза
Аланінамінотрансфераза
Аланінамінотрансфераза+ ізоформи
Аспартатамінотрансфераза
Аспартатамінотрансфераза + ізоформи
Гексокіназа
Глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа
Кисла фосфатаза
Креатинкіназа
Лактатдегідрогеназа
Лактатдегідрогеназа + ізоформи
Лужна фосфатаза
Малатдегідрогеназа + ізоформи
Піруватдегідрогеназа + ізоформи
Піруватдегідрогеназа + ізоформи
Показники білкового обміну
Альбумін
Амінокислотний аналіз:
протеїногенні амінокислоти, нейромедиаторні та інші нінгидрин позитивні аміни (35 показників)
Визначення білкових фракцій
Гемоглобін
Загальна залізо-зв’язуюча властивість трансферину
Загальний білок
Креатинін
Сероглікоїди
Сечова кислота
Сечовина
Показники ліпідного обміну
Загальні ліпіди
Класи Ліпопротеїнів
Тригліцериди
Фракції ліпідів
Фракції фосфоліпідів
Холестерин
Показники вуглеводного, пігментного і мінерального обмінів
Ca (Кальцій)
Fe (Залізо)
Na (Натрій)
P (Фосфор)
Білірубін
Гексози, зв’язані з білками
Глюкоза
Лактат (молочна кислота)
Піруват (піровиноградна кислота)
Хлориди

Показники пероксидного окиснення ліпідів та активності ензимів антиоксидантної системи
Відновлений глутатіон
Гідропероксиди ліпідів
Глутатіонпероксидаза
Глутатіонпероксидаза + ізоформи
Глутатіонредуктаза
Дієнові кон’югати
Карбонільні групи білків
Каталаза
Каталаза+ ізоформи
Супероксиддисмутаза
Супероксиддисмутаза + ізоформи
ТБК-активні продукти

МІКРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Загальне обсіменіння (корми, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Кількість бактерій групи кишкової палички/ентеробактерій (корми, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Наявність дріжджоподібних грибків та плісняв (корми, кормові добавки, тощо)
Наявність лактозонегативних ентеробактерій (корми, кормові добавки, змиви, шкаралупа яєць, тощо)
Чутливість культур мікроорганізмів до протимікробних препаратів

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Гематологічний аналіз крові (Гематологічний аналізатор - Mythic 18 vet)
Еритроцитарні параметри: RBC Еритроцити, HGB Гемоглобін, HCT Гематокрит, MCV Середній об’єм еритроцита, MCH Середній вміст гемоглобіну в еритроциті, MCHC Середня концентрація гемоглобіну в одному еритроциті, RDW Ширина розподілу еритроцитів.
Тромбоцитарні параметри: PLT Тромбоцити, MPV Середній об’єм тромбоцита, PCT Тромбокрит (частка об'єму крові, яку займають тромбоцити), PDW Ширина розподілу тромбоцитів
Лейкоцитарні параметри: WBC Загальна кількість лейкоцитів, LYM Лімфоцити в % і г/л, MON Моноцити в % і г/л, GRA Гранулоцити % і г/л

ІМУНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Визначення активності лізоциму
Визначення відносної кількості В-лімфоцитів та їх функціональної активності
Визначення відносної кількості Т-лімфоцитів та їх популяцій з функціональною оцінкою рецепторного апарату імунокомпетентних клітин
Визначення концентрації сироваткових імуноглобулінів
Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів
Визначення функціональної активності лімфоцитів у реакції баластної трансформації з ФГА, КоА, ЛПС
Визначення циркулюючих імунних комплексів
Дослідження бактерицидної активності сироватки крові
Дослідження комплементарної активності сироватки крові
Дослідження макрофагальної трансформації мононуклеарів
Тест з нітросинім тетразолієм (НСТ-тест)

АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ І АТОМНО-ЕМІСІЙНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ(SELMI-C115 ПК)

Ag (Аргентум)
Са (Кальцій)
Cd (Кадмій)
Co (Кобальт)
Cr (Хром)
Cu (Купрум)
Fe (Ферум)
К (Калій)
Li (Літій)
Mg (Магній)
Mn (Манган)
Mo (Молібден)
Na (Натрій)
Ni (Нікель)
Pb (Плюмбум)
Si (Силіцій)
Sn (Станум)
Sr (Стронцій)
Ti (Титан)
Zn (Цинк)

КОНТАКТИ

тел./факс (032) 270-23-89, тел. 0973842177

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.