Смолінська О., Пахолків Н. Методичні рекомендації до педагогічної практики для здобувачів для здобувачів третього рівня вищої освіти (доктора філософії) спеціальності 211 «Ветеринарна медицина» галузі знань 21 «Ветеринарія». Львів, 2023, 22 с.

SelekciyniAspectyRozvedenyaМетодичні рекомендації спрямовані на поліпшення якості педагогічної практики та стимулювання дослідницької активності в сфері ветеринарної науки здобувачами наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» в галузі знань 21 «Ветеринарія».

Завантажити pdf

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect