21 вересня відбулось засідання Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Білої Галини Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» (09-Біологія). Рада створена відповідно до наказу Інституту біології тварин НААН № 37-к від 26 червня 2023 року (рішення Вченої ради Інституту біології тварин НААН від 21 червня 2023 року, протокол №6)

Дисертація на тему: «Участь нейтрофільних позаклітинних пасток у запальних процесах тварин за дії наночастинок».

Науковий керівник: Віщур Олег Іванович, доктор ветеринарних наук, професор.

Робота виконана у лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

Термін виконання: 2019–2023 рр.


Голова ради:

Остапів Дмитро Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН.

Опоненти:

Стойка Ростислав Стефанович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу регуляції проліферації клітин і апоптозу Інституту біології клітини НАН України;

Кліщ Іван Миколайович, доктор біологічних наук, проректор з наукової роботи ЗВО Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Рецензенти:

Стефанишин Ольга Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН;

Козак Марія Романівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.


Захист дисертації відбувся 21 серпня 2023 року об 11.00 год. за адресою: 79034, Україна, м. Львів, вул. Василя Стуса, 38, Інститут біології тварин НААН.