medal GSZУВАГА! Термін подання конкурсних матеріалів продовжено до 30 жовтня 2023 року!

 

Інститут біології тварин НААН оголошує конкурс на здобуття премії імені С. З. Ґжицького. Цю премію присуджують за наукову працю або цикл наукових праць) з фізіології і біохімії, живлення тварин, розроблення та впровадження нових біотехнологічних методів, препаратів, біологічно активних добавок, діагностикумів, створення нових порід, типів і ліній сільськогосподарських тварин та птиці, а також за наукові роботи, які є значущими у розв’язанні актуальних проблем біології, агроекології, ветеринарної медицини.

Премію присуджують раз на два роки за результатами конкурсу, до участі в якому приймають роботи, виконані окремими науковцями або колективами авторів. Висунення робіт на здобуття Премії імені С. З. Ґжицького проводять через вчену (науково-технічну) раду наукової установи чи закладу вищої освіти.

Претендентом на отримання Премії може бути колектив до п’яти осіб. Кожен учасник може бути автором чи співавтором лише однієї з представлених на конкурс роботи (або циклу робіт). Участь у конкурсі беруть наукові праці, від дня публікації яких минуло не менше шести місяців, але не більше п’яти років, а також винаходи після їх впровадження. Роботи, які вже отримали Державні премії України або інші премії України, до конкурсу не приймають.

На розгляд конкурсного комітету Інституту біології тварин НААН претендентам необхідно подати такі документи:

— заява про участь у конкурсі з переліком членів авторського колективу;

— анкета з вказаними особистими даними претендента(тів) (ім’я, ПРІЗВИЩЕ, дата народження, місце роботи (адреса), посада, вчене звання, науковий ступінь, контактний телефон, e-mail, фото формату 3×4);

— робота, яку рекомендують (цикл робіт, публікацій тощо);

— анотація роботи з коротким викладом її змісту і значення для розвитку науки;

— довідка про творчий внесок кожного з претендентів, підписана кожним з авторів роботи;

— протокол вченої (науково-технічної) ради щодо рекомендації роботи на здобуття Премії;

— за наявності — додаткові матеріали (рекомендаційні листи від відомих учених, акти апробацій, акти впровадження, копії патентів, відгуки громадськості тощо);

— претендент(ти) несе відповідальність за академічну доброчесність.

За результатами конкурсу буде видано диплом лауреата і пам’ятну відзнаку.

Термін подання конкурсних матеріалів — з 1 квітня до 30 жовтня 2023 року.
Документи надсилати за адресою: Інститут біології тварин НААН,
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034
Контактний тел.: (032) 260-07-95, факс (032) 270-23-89

Конкурсний комітет

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect