21 травня 2024 відбулось засідання Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.007 з проведення публічного захисту дисертації КОТИКА Богдана Івановича на тему: «Біохімічні особливості впливу етилтіосульфанілату та вітаміну Е на метаболічні процеси в організмі щурів на тлі дії Cr(VI)» для здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань 09 – «Біологія», спеціальності «091 – Біологія та біохімія» (науковий керівник: ІСКРА Руслана Ярославівна – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені Івана Франка).

Разова спеціалізована вчена рада у складі: голова ради доктор ветеринарних наук, професор, завідувач лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН − ВІЩУР Олег Іванович, опоненти: доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника МОН України − БАЙЛЯК Марія Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, завідувачка кафедри фармації факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України − ФІРА Людмила Степанівна; рецензенти: кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН – СТЕФАНИШИН Ольга Михайлівна; кандидат біологічних наук, старша наукова співробітниця лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН – КОЗАК Марія Романівна заслухали доповідь здобувача у якій він розкрив основні положення дисертаційної роботи яку він представив до захисту.

Після детального обговорення члени разової спецради високо оцінили актуальність, новизну, теоретичне і практичне значення роботи, високий фаховий рівень підготовки здобувача і за підсумками відкритого голосування одноголосно присудили КОТИКУ Богдану Івановичу ступінь доктора філософії.

 20240521 121520

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect