Dyrector

Буслик Тетяна Володимирівна

кандидат біологічних наук, старший дослідник (спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва»)

старший науковий співробітник, Лабораторія обміну речовин імені Степана Гжицького

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar citations

Scopus ID 56901206600

Researcher ID AAE-1417-2021

ORCID 0000-0002-9369-2178

Освіта та професійний досвід

У 2005 році закінчила з відзнакою Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Біохімія».

З 01.11.2005 року по 31.10.2008 року навчалась в аспірантурі ЛНУ ім. І. Франка за спеціальністю 03.00.04 –біохімія.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Особливості структурно-функціональної організації еритроцитів за умов цукрового діабету 1-го типу» у спеціалізованій вченій раді Д 35.368.01 Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України, м. Львів, і отримала диплом кандидата біологічних наук, спеціальність біохімія.

01.09.2010 – 16.01.2011 науковий співробітник лабораторії селекції Інституту свинарства ім. О.В. Квасницького УААН.

17.01.2011 – 10.12.2012 науковий співробітник лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ НААН України.

11.12.2012 – 27.12.2019 – старший науковий співробітник лабораторії генетики Інституту свинарства і АПВ НААН України.
У 2019 році отримала звання старшого дослідника зі спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

З січня 2021 – старший науковий співробітник лабораторії обміну речовин імені С. Гжицького Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Автор і співавтор 40 наукових праць, у тому числі 5 публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Наукові зацікавлення

Основними напрямками наукової роботи Буслик Т.В. є розробка ДНК – технологій типування сільсько-господарських тварин за генами, що контролюють господарсько-корисні та біологічні ознаки, пошук молекулярних маркерів для впровадження маркер-асоційованої селекції, генетичний моніторинг селекційних процесів, ПЛР-діагностика інфекційних хвороб тварин.

Буслик Тетяна Володимирівна володіє різними техніками та методами молекулярно-генетичного аналізу, поліморфізм довжин рестриктних фрагментів (ПЛР-ПДРФ), ПЛР-Real Time, мікросателітний аналіз, різні методи виділення ДНК та методи розділення ампліфікованих фрагментів ДНК за допомогою електрофорезу в нативних та денатуруючих умовах, імуноблот-аналіз, лектиноблот-аналіз. Має досвід дизайну специфічних праймерів для полімеразної ланцюгової реакції та підбору оптимальних умов ампліфікації. За роки роботи в лабораторії генетики працювала з організмами різних видів: людина, свиня свійська, свиня дика, лось звичайний, олень благородний, дощовий черв’як, а також з різними видами рослин та мікроорганізмами.

Основні публікації

Buslyk TV, Rosalovsky VP, Salyha YT. PCR-Based Detection and Quantification of Mycotoxin-Producing Fungi. Cytol Genet 2022;56(1):16-30. DOI: 10.3103/S0095452722010042

Viktor Balatsky, Irina Bankovska, Ramona N. Pena, Artem Saienko, Tetyana Buslyk, Sergii Korinnyi, Olena Doran. Polymorphisms of the porcine cathepsins, growth hormone-releasing hormone and leptin receptor genes and their association with meat quality traits in Ukrainian Large White breed // Mol Biol Rep. – 2016. – Vol. 43. – pp. 517–526.

Буслик Т.В., Халак В.І., Почерняєв К.Ф., Волощук В.М. Дослідження алелофонду основного стада свиней та ремонтного молодняку універсального напрямку продуктивності за поліморфізмом гену MC4R // Свинарство, 2018. – Вип. 70. – С. 88 – 95.

Буслик Т.В., Ільченко М.О., Олійниченко Є.К. Баньковська І.Б., Балацький В.М. Вплив поліморфізму гена катепсину F на якість м’яса свиней великої білої породи української селекції // Науково-технічний бюлетень державного науково-дослідного інституту ветеринарних препаратів та кормових добавок і інституту біології тварин, 2018. – Вип. 19, № 2. – С. 280 – 285.

I Bankovska, Y Oliinychenko, V Balatsky, T Buslyk, S Hryshchenko, Association of LEP-and CTSF-genotypes with levels of meat quality PSE, NOR and DFD in pigs of large white breed of Ukrainian selection Agricultural Science and Practice 2020. – Vol. 7 (1). – P. 14-23.

VN Balatsky, YK Oliinychenko, TV Buslyk, IB Bankovska, SN Korinnyi, Associations of QTL Region Genes of Chromosome 2 with Meat Quality Traits and Productivity of the Ukrainian Large White Pig Breed // Cytology and Genetics, 2021. – Vol. 55 (1). – P. 53-62.

Патент на корисну модель 141127 25.03.2020: 1. СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФРАГМЕНТА ДНК БАКТЕРІЙ WADDLIA CHONDROPHILA ШЛЯХОМ АМПЛІФІКАЦІЇ ДІЛЯНКИ ГЕНА 16S рРНК У ПОЛІМЕРАЗНІЙ ЛАНЦЮГОВІЙ РЕАКЦІЇ Зезекало В.К., Почерняєв К.Ф. та Буслик Т.В.

Патент на корисну модель 141128 25.03.2020: СПОСІБ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ФРАГМЕНТА ДНК БАКТЕРІЙ PARACHLAMYDIA ACANTHAMOEBAE ШЛЯХОМ АМПЛІФІКАЦІЇ ДІЛЯНКИ ГЕНА 16S рРНК У ПОЛІМЕРАЗНІЙ ЛАНЦЮГОВІЙ РЕАКЦІЇ Зезекало В.К., Почерняєв К.Ф. та Буслик Т.В.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect