Мудрак Дарія Іванівна

кандидат ветеринарних наук, старший дослідник

старший науковий співробітник, лабораторія імунології

d_mudrak@inenbiol.com.ua

ORCID ID: 0000-0002-2197-8169

 Освіта

У 2002 р. закінчила Львівську державну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.

У 2004 – 2007 рр. аспірант з відривом від виробництва лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Вікові особливості формування імунітету та білкового обміну в індиків і гусей та способи їх регуляції вітамінами Е і С» та отримала диплом кандидата ветеринарних наук. Науковий керівник д. вет. н. Віщур О.І.

Професійна діяльність

З 2015 року — науковий співробітник імунології Інституту біології тварин НААН.

У 2008 – 2012 рр — молодший науковий співробітник імунології Інституту біології тварин НААН.

У 2004 р. — лаборант лабораторії імунології.

У 2003 р. — лаборант лабораторії генетики і розведення с/г. тварин.

Наукова діяльність

Автор понад 67 наукових праць та 2 патентів на корисну модель.

Наукові зацікавлення

Імунітет сільськогосподарських тварин

Основні наукові праці

Мудрак Д. И. Количество Т- и В- лимфоцитов и их функциональная активность в крови гусей при разном уровне витаминов Е и С в рационе // Д. И. Мудрак, Н. А. Брода, О. И. Вищур // Труды всероссийского научно-исследовательского нститута ветеринарной энтомологии и арахнологии сборник научных трудов, г. Тюмень. — 2013. — № 52. — С. 142–144.

Мудрак Д. І. Стан Т- і В-клітинної ланок імунітету в індичат за різного рівня вітаміну С у раціоні /Д. І. Мудрак, О.І.Віщур, Н.А.Брода, Н. М. Лешовська, М.І.Рацький, К. Б. Смолянінов. І. Є. Соловодзінська // XIV Украинская конференция по птицеводству с межнародным участием — Алушта. — 2013. — Т. —  16, № 1-2. — С. 233–236.

Мудрак Д. І. Особливості формування гуморальних факторів природної резистентності організму качок / Д. І. Мудрак, Н. А. Брода, О. І. Віщур, М. І. Рацький, Н. З. Огородник, Н. М. Лешовська // Матеріали науково-практичної конференції «Промислове і декоративне птахівництво: проблеми та перспективи» — 2013, м. Кам’янець-Подільський, ПДАТУ. — С. 23–24.

Патент на корисну модель № 18303, Україна, МПК 2006 А01К39/00. Спосіб корекції імунного та антиоксидантного статусу та збереження гусенят у ранньому постнатальному періоді / І. Б. Ратич, О. І. Віщур, У. А. Мартинюк, Д. І.Мудрак. Заявлено 27.03.2006; Опубл. 15.11.2006, Бюл. №11, 2006 р.

 

Патент на корисну модель 99190 Україна, МПК (2015.01) A61К 31/00, А61К 49/00, A61K 36/00. Комплексний вітамінний препарат «Прегнавітан» / Н. А. Брода, О. І. Віщур, Д. І. Мудрак; заявн. і патентовласник Інститут біології тварин НААН. ― № UA 99190 U; заявл. 21.11.14; опубл. 25.05.15, Бюл. № 10. ― 4 с

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect