KychunI

Кичун Ігор Володимирович

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, лабораторія імунології

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: +380322702103

Освіта

У 1986 р. ‒ закінчив з відзнакою Львівський ордена Трудового Червоного Прапора зооветеринарний інститут за спеціальністю ветеринарія, присвоєно кваліфікацію ветеринарного лікаря. 

У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Гормональний статус і показники метаболізму в крові свиноматок у зв’язку із фізіологічним станом та вмістом в раціоні обмінної енергії і селену”.

У 2001 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю „біохімія”.

Професійна діяльність

У 1986 ‒ 1989 рр. - головний ветлікар колгоспу ім. ХІІ з’їзду КПРС Зборівського району, Тернопільської області.

У 1989 ‒ 1990 рр. – ветеринарний лікар лабораторії нейрогуморальної регуляції Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії с/г тварин.

У 1990‒1994рр – аспірант Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії с/г тварин за спеціальністю «03.00.04 - біохімія». Науковий керівник д.б.н. Снітинський В.В.

У 1994 ‒ 1998 рр. ‒ науковий співробітник лабораторії нейрогуморальної регуляції Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії с/г тварин.

У 1998‒2003 рр. ‒ старший науковий співробітник лабораторії нейрогуморальної регуляції Українського науково-дослідного інституту фізіології і біохімії с/г тварин.

У 2003‒2005 рр.‒ заступник директора Інституту біології тварин УААН з питань апробації та впровадження наукових розробок.

З 2005 р. по даний час – провідний науковий співробітник лабораторії імунології Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Автор понад 110 наукових праць, п’ятнадцяти авторських свідоцтв та патентів, шести ТУ України, двох СОУ.

Наукові зацікавлення

Розробка і впровадження у практику ветеринарної медицини нових комплексних ветеринарних препаратів у формі ліпосомальної емульсії.

 Основні наукові праці

Кичун І.В. Вплив неспецифічних гамма-глобулінів свині на резистентність і продуктивність поросят // Вісн. Сумського нац. агр. універ. Вип. 6.‒2002, -С. 345-348.

Спосіб визначення концентрації окремих класів імуноглобулінів у біологічних рідинах // Патент на винахід № 61973 від 15.12.2003 р. Бюл. №12.

Кичун І.В., Віщур О.І. Вплив нового комплексного препарату "Ліпоген" на гематологічний профіль крові та резистентність поросят після відлучення// Ветеринарна біотехнологія, бюлетень № 7. - 2005. -С.54-58.

Кичун І.В., Віщур О.І., Лешовська Н.М., Рацький М.І., Божик В.Й. Стан Т- і В-клітинного імунітету окремих видів риб// Наук.-техн. бюл. Ін-ту біол. тварин та ДНДКІ вет. преп. та корм. доб. – 2008., вип. 9. – № 4. – С. 218 – 221.

Кичун І. В., Віщур О. І., Огородник Н.З., Ясниський О.Р. Вплив препарату "Ліповіт" на перекисне окиснення ліпідів у крові поросят при відлученні їх від свиноматки// Біологія тварин. –2009. ¬Т.11, №1-2. ¬С. 125-128.

Кичун І.В., Лешовська Н.М., Рацький М.І. Вплив препарату «Ліпофлок» на імунний статус та продуктивність поросят після відлучення від свиноматки// Біологія тварин. – 2010. – Т. 12, № 1, с.299-303.

В. Влізло, І. Кичун, О. Віщур та ін. Ефективність ветеринарних препаратів у формі ліпосомальної емульсії для лікування тварин// Ветеринарна медицина. ― 2010. ― В. 10. ― С. 11–13.

Луцик М.М., Ященко А.М., Кичун І.В. та ін. Очистка сапогеніну із олії насіння вовчника та дослідження його активності на експериментальній лімфомі NK/Ly// Біологія тварин. 2011. – Т. 13, № 1,2. –C. 473-483.

Брошков М.М.  Кичун І.В. Вплив метисазону та альбувіру у формі ліпосомальної емульсії на імунофізіологічний статус собак// Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів. — 2013.

Кичун І. В, Огородник Н. З., Віщур О. І. , Ясниський Р. С. Шляхи підвищення рентабельності свинарства / І. В. Кичун, // Рекомендації з науково-практичним обґрунтуванням― Львів, 2013. ― 24 с.

Кичун І.В. Нові комплексні ветеринарні препарати у формі ліпосомальної емульсії//Агро Еліта.-2014.-№4, с. 42.

Огородник Н. З., Кичун І. В., Віщур О. І., Ясниський Р. С. Застосування нових комплексних ветеринарних препаратів у формі ліпосомальної емульсії// Науково-практичні рекомендації. ‒Львів, 2015. ― 24 с.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect