Штапенко Оксана Всеволодівна

провідний науковий співробітник

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Scopus Author ID: 57199673055

ORCID ID: 0000-0002-0229-5848

Google Scholar citations

ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1996 році  закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. 

У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі Інституту біології тварин НААН за спеціальністю 03.00.04. "біохімія". 

У 2004 р. захистила дисертацію на тему: "Регуляція дозрівання ооцитів та відтворювальної функції корів при дії гормонів in vitro та in vivo" та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  "біохімія". Науковий керівник д. б. н., професор Розгоні І. І.

У 2014 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "біохімія". 

25 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського захистила дисертацію на тему: “Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин” за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія та здобула науковий ступень доктор біологічних наук.

Професійна діяльність

У 2000-2003 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії репродуктивної біотехнології Інституту біології тварин УААН. 

У 2004-2006 рр. – науковий співробітник лабораторії ембріональної біотехнології Інституту біології тварин УААН,

У 2006-2021 рр. – старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН.

З 2021 року – провідний науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2005-2006 рр. − стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

У 2009-2010 рр. отримала Грант RFSD2 National Cancer Institute, NCI, Bethesda (USA) для виконання досліджень в Інституті онкології ім. М. Склодовської-Кюрі (Республіка Польща) за темою: «Клітинно-специфічний механізм проапоптотичної активності фактора транскрипції Hsf1».

Гарант освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 091 Біологія.

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Українського біохімічного та Українського фізіологічного товариств.

НАУКОВІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ

Дослідження спермато- та оогенезу, закономірностей ембріонального розвитку та запліднюючої здатності ссавців за впливу екзогенних чинників різної природи

Клітинна біотехнологія: культивування клітинних ліній і первинних репродуктивних клітин (яйцепроводи, культура клітин матки) in vitro з контролем клітинної проліферації, життєздатності та метаболічної активності; використання полімерних наношарів для посилення росту клітин in vitro.

Репродуктивна біотехнологія: методи маніпуляції in vitro з ооцитами, спермою та ембріонами.

Використання методів молекулярної біології в репродуктивній біотехнології тварин.

Розробка інноваційних препаратів для підвищення відтворювальної здатності сільськогосподарських тварин.

Біотехнологічний потенціал і пробіотичні властивості нових штамів Enterococcus lactis.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Штапенко Оксана Всеволодівна

провідний науковий співробітник

доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, лабораторія біотехнології відтворення

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Scopus Author ID: 57199673055

ORCID ID: 0000-0002-0229-5848

Google Scholar citations

ОСВІТА ТА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 1996 році  закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького. 

У 1997-2000 рр. навчалася в аспірантурі Інституту біології тварин НААН за спеціальністю 03.00.04. "біохімія". 

У 2004 р. захистила дисертацію на тему: "Регуляція дозрівання ооцитів та відтворювальної функції корів при дії гормонів in vitro та in vivo" та отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю  "біохімія". Науковий керівник д. б. н., професор Розгоні І. І.

У 2014 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю "біохімія". 

25 жовтня 2019 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 Київського політехнічного інституту ім. Ігоря Сікорського захистила дисертацію на тему: “Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин” за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія та здобула науковий ступень доктор біологічних наук.

Професійна діяльність

У 2000-2003 рр. – молодший науковий співробітник лабораторії репродуктивної біотехнології Інституту біології тварин УААН. 

У 2004-2006 рр. – науковий співробітник лабораторії ембріональної біотехнології Інституту біології тварин УААН,

У 2006-2021 рр. – старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН.

З 2021 року – провідний науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

У 2005-2006 рр. − стипендіат Кабінету міністрів України для молодих вчених.

У 2009-2010 рр. отримала Грант RFSD2 National Cancer Institute, NCI, Bethesda (USA) для виконання досліджень в Інституті онкології ім. М. Склодовської-Кюрі (Республіка Польща) за темою: «Клітинно-специфічний механізм проапоптотичної активності фактора транскрипції Hsf1».

Гарант освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 091 Біологія.

Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН.

Член Українського біохімічного та Українського фізіологічного товариств.

НАУКОВІ ЗАЦІКАВЛЕННЯ

Дослідження спермато- та оогенезу, закономірностей ембріонального розвитку та запліднюючої здатності ссавців за впливу екзогенних чинників різної природи

Клітинна біотехнологія: культивування клітинних ліній і первинних репродуктивних клітин (яйцепроводи, культура клітин матки) in vitro з контролем клітинної проліферації, життєздатності та метаболічної активності; використання полімерних наношарів для посилення росту клітин in vitro.

Репродуктивна біотехнологія: методи маніпуляції in vitro з ооцитами, спермою та ембріонами.

Використання методів молекулярної біології в репродуктивній біотехнології тварин.

Розробка інноваційних препаратів для підвищення відтворювальної здатності сільськогосподарських тварин.

Біотехнологічний потенціал і пробіотичні властивості нових штамів Enterococcus lactis.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Статті

Штапенко О. В., Гевкан І. І., Сирватка В. Я., Сливчук О. Ю., Корбецька О. О., Корнят С. Б., Яремчук І. М. Створення комбінованих стабілізуючих композицій для збереження активності гонадотропінів у рідкій формі препарату. Біологія тварин, 2022; 24 (3): 14-17. https://doi.org/10.15407/animbiol24.03.014

Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Гевкан І. I., Сирватка В. Я., Сливчук О. Ю., Корбецький А. Р. Вплив наночастинок Купруму на біохімічні показники сироватки крові кролиць. Біологія тварин, 2020; 22(1):20-25. https://doi.org/10.15407/animbiol22.01.020
Сирватка В. Я., Сливчук Ю. І., Штапенко О. В., Громико О. М., Гевкан І. I. Комбінована просторово-організована система для дозрівання яйцеклітин тварин in vitro. Фактори експериментальної еволюції організмів. 2020; 26: 264-269. DOI: https://doi.org/10.7124/FEEO.v26.1277

Shtapenko O., Gevkan I., Sluvchyk Yu., Dzen` Ye., Syrvatka V., Matvienko N. Effect of organic microelements liposomal form on fertilizing ability and antioxidant status of female rabbits. Biotechnologia Acta, 2018; 11 (4); 50-56. https://doi.org/10.15407/biotech11.04.050

Shtapenko O. , Gevkan I., Sluvchyk Yu., Dzen` Ye., Syrvatka V., Matvienko N. Formation and properties polymer nanolayers to enhance cell growth in vitro. Innov. Biosyst. Bioen. 2018; 2(2): 105-109. DOI https://doi.org/10.20535/ibb.2018.2.2.132515

Shtapenko O., Matiukha I., Hevkan I., Tkachenko H. The influence of trace elements in the form of liposomal compounds on antioxidant defense system and parameters of oxidative stress in the reproductive organs of female rabbits. Slupskie Prace Biologiczne. 2015;12: 173-186. DOI https://spb.apsl.edu.pl/pliki/nr12/12.pdf

Shtapenko O., Gevkan I., Dzen` Ye., Fedorova S., Sluvchyk Yu., Syrvatka V., Matiukha I. Effect of liposomal preparate with some organic trace elements on antioxidant status and reproductive ability of female rabbits. Scientific Papers. Series D. Animal Science. 2015; Vol. LVIII; 221-227 DOI http://animalsciencejournal.usamv.ro/pdf/2015/pdf2015.pdf

Syrvatka V.J., Slyvchuk Y.I., Rozgoni I.I., Gevkan I.I., Shtapenko O.V. Sensitive and rapid assay for determination of protein concentration using silver nanoparticles with hyaluronan. Optics in the Life Sciences. OSA Technical Digest. 2015; OM4D.3. doi: https://doi.org/10.1364/OMP.2015.OM4D.3

Штапенко О. В. Вплив гіпертермії на експресію генів у тканинах мишей. Вісник Львівського університету ім. Івана Франка. Cерія біологічна. 2013; 62; 126-132.

Raczkowska J, Ohar M, Stetsyshyn Yu, Zemla J, Awsiuk K, Rysz J, Fornal K, Bernasik A, Ohar H, Fedorova S, Shtapenko O, Polovkovych S, Novikov V, Budkowski A. (2014) Temperature-responsive peptide-mimetic coating based on poly(N-methacryloyl-L-leucine): properties, protein adsorption and cell growth. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 118, P. 270-279. DOI: 10.1016/j.colsurfb.2014.03.049

Монографії

 “Living organisms and bioanalytical approaches for detoxification and monitoring of toxic compounds”. Сhapter in Living Organisms Approaches for Detoxification and Monitoring of Toxic Compounds edited by: A. Sibirny, D. Fedorovych, M. Gonchar, D. Grabek-Lejko. // Comparative toxicity screening of organic and inorganic copper salts on oviduct epithelial cell culture in vitro, O. Shtapenko, I. Hevkan, S. Fedorova, Yu. Slyvchuk, I. Matuha, V. Syrvatka. ISBN 978-83-7667-203-8 Zimowit Ltd. Rzeszow Poland 2015, P. 342.

Методичні рекомендації «Отримання функціоналізованих наноповерхонь для культивування клітин, ооцит-кумулюсних комплексів та ембріонів тварин». Штапенко О. В., Гевкан І.І., Стецишин Ю. Б., Федорова С. В., Сливчук Ю. І., Сирватка В. Я. «ДНДКІ ВП КД». Львів, 2015. 28 с.
Клітинні культури і можливості їх використання в ембріональній біотехнології: навчально-методичний посібник (рекомендовано Міністерством освіти і науки, спорту та молоді Лист МОНмолодьспорту № 1/11 від 13.01.2012 року) ISBN 978-966-2576-29-0 / А. В. Мадіч, В. І. Шеремета, І. І. Гевкан, С. В. Федорова, О. В. Штапенко, Ю. І. Сливчук; К.:АртЕконом, 2012. — 144 с.

“Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник ISBN 976-966-665-677-6 / [Влізло В. В., Федорук Р. С., Ратич І. Б.,…… Штапенко О. В. та ін..]; за ред. В. В. Влізла. — Львів: Сполом, 2012. — 764 с.

Патенти

 Технічні умови ТУ 21.2-30995014-00:2018 Препарат «Ліпоорганік» (Штапенко О. В., Дзень Є. О.).

№ u138331 Патент України на корисну модель «Спосіб одножання колоїдного розчину наночастинок купруму» від 28.07.2021. Штапенко О.В., Гевкан І. І., Сирватка В.Я., Сливчук О.Ю., Бюл. №2.

№ u201905009 Патент України на корисну модель «Препарат для стимуляції статевої активності та сперматогенезу у баранів» від 11.05.2019. Гевкан І.І., Шаран М.М., Гримак Х. М., Штапенко О.В., Сливчук Ю.І., Яремчук І.М., Корнят С.Б., Сирватка В.Я., Бюл. №22.

№ u20108053 Патент України на корисну модель «Спосіб зниження рівня ембріональної смертності у кролематок» Штапенко О.В., Гевкан І. І., Дзень Є. О., Федорова С. В., Бюл. №2.

№ u201505160 Патент України на корисну модель «Препарат «Ліпорганік» для підвищення відтворювальної здатності кролематок» Штапенко О. В., Гевкан І. І., Сливчук Ю. І., Дзень Є. О., Сирватка В. Я., Матюха І. О., Федорова С. В., Бюл. № 7.

№ u 2017 04086 Патент України на корисну модель «Спосіб стабілізації хоріонічного гормону людини у рідкій формі препарату» від 25.09.2017 Сливчук Ю. І., Гевкан І. І., Штапенко О. В., Сирватка В. Я. Бюл. № 18. Ключові слова: хоріогонічний гонадотропін, стабілізація, сахароза, метіонін, L –лізин, манітол.

№ u201005025 Патент України на корисну модель «Середовище для підвищення активності проліферації клітин різних типів» Сливчук Ю. І., Гевкан І. І., Штапенко О. В., Федорова С. В., Бюл. № 22

№ u200904658 Патент України на корисну модель «Спосіб одержання фідерних клітин яйцепроводів» від 10.02.2010 Мадіч А. В., Гевкан І. І., Штапенко О. В., Сливчук Ю. І., Федорова С. В., Бюл. №3.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect