Корнят Сергій Богданович

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник 

старший науковий співробітник, Лабораторія біотехнології відтворення

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел. 032-270-20-39

ORCID ID: 0000-0002-1430-7754

Google Scholar citation

Освіта

У 1993 році закінчив Львівську академію ветеринарної медицини, спеціальність і кваліфікація за освітою  ветеринарна медицина, лікар ветеринарної медицини.

12. 1993 р. – 12. 1996 р. аспірант з відривом від виробництва Інституту фізіології і біохімії тварин УААН за спеціальністю 03.00.04. «біохімія». Науковий керівник доктор біологічних наук, професор Янович В.Г.

У 1997 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Особливості метаболізму метіоніну у тканинах великої рогатої худоби у пренатальний і постнатальний періоди онтогенезу” на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук. Науковий керівник д. б. н., професор Янович В. Г.

У 2005 році рішенням ВАК України було присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.

Професійна діяльність

З 01.1997 року по 09.1997 року молодший науковий співробітник лабораторії вікової фізіології і біохімії Інституту фізіології і біохімії тварин УААН.

З 09. 1997 року по 12. 1998 року науковий співробітник лабораторії біосинтезу продуктів тваринництва Інституту землеробства і біології тварин УААН.

З 12. 1998 року по 06. 2000 року науковий співробітник лабораторії біосинтезу продуктів тваринництва Інституту землеробства і біології тварин УААН.

З 06. 2000 року по 08. 2001 року науковий співробітник лабораторії біології росту і розвитку тварин Інституту біології тварин УААН.

З 08.2001 року по 09. 2004 року старший науковий співробітник лабораторії біології росту і розвитку тварин Інституту біології тварин УААН.

З 09. 2004 року старший науковий співробітник лабораторії фізіології і патології відтворення тварин Інституту біології тварин УААН.

З 2016 року старший науковий співробітник лабораторії біотехнології відтворення Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Член українського фізіологічного товариства ім. Г. Костюка.

Автор 80 наукових праць, 5 патентів та 1 методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення

  • метаболізм амінокислот і вуглеводів у різних тканинах сільськогосподарських тварин
  • метаболізм у сперміях самців сільськогосподарських тварин і птиці, умови їх короткотривалого зберігання, технології їхнього довготривалого зберігання та взаємодія сперміїв з компонентами середовищ для зберігання чи консервування сперми самців різної природи і вплив цієї взаємодії на подальшу здатність до зберігання та запліднення
  • біохімічний профіль крові корів при ряді патологій органів відтворення та корекції їхньої відтворної функції при різних формах ендометритів та таких патологіях яєчників як гіпофункція, фолікулярна та лютеїнова кісти

Основні наукові праці

Янович В.Г. Метаболізм метіоніну в тканинах великої рогатої худоби в умовах in vitro./ Янович В.Г., Корнят С.Б., Кичма О.С.  / Укр. Біохім. журн.- 1998.– т.70.– №2.– с.126-129.

Корнят С.Б. Вплив вітамінів А і Д на метаболізм [1-14С]оцтової і [1-14С]пропіонової кислот, [6-14С]глюкози і [2-14С]лізину у скелетних м’язах телят in vitro. / Корнят С.Б., Юськів Л.Л., Гнатів В.І., Галяс Г.М.  / Біологія тварин.– Львів.– 2004.– т.6.– №1-2.– с.130-135.

Корнят С.Б. Збереження та життєздатність сперми кнурів за різних температурних режимів і умов середовища./ Корнят С.Б., Шаран. М.М., Андрушко О.Б. / Біологія тварин.– Львів.– 2006.– т.8.– №1-2.– с.72-80.

Корнят С.Б. Методи привчання кнурів для одержання від них сперми на чучело. / Корнят С.Б., Корбецький А.Р. / «Наука та практика ― 2007», збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, громадська асоціація «Аграрна наука та практика», 11-15 лютого 2007 року.– c.114-117.

Корнят С.Б. До технологічних особливостей використання мануального методу одержання сперми у кнурів./ Корнят С.Б., Біндюг О.А., Коваленко В.Ф.  / Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. Збірник наукових праць.– Вип. 16 (41), Ч.1, сільського сподар-ські науки, Харків, 2008.– с. 179-181.

Корнят С.Б. Вплив метіоніну і цистину, доданих до середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів на її збереження./ Корнят С.Б. / Біологія тварин, 2009, т.11, №1-2, с. 323-328.

Корнят С.Б. Вплив глутатіону і цистеїну, доданих до середовища для розбавлення і зберігання сперми кнурів, на її збереження./ Корнят С.Б.  / Біологія тварин, 2011, т.13, №1-2, с. 112-118.

Корнят С.Б. Активність розмороженої сперми кнурів при різних умовах деконсервації./ Корнят С.Б., Шаран М.М., Миколаїв О.О. / Збірник наукових праць подільського державного аграрно-технічного університету. Серія «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва», випуск 20,– с. 112-114,– 2012. Зоотехнічна наука: Історія, проблеми, перспективи. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 березня 2012 року, м. Камянець-Подільський.

Корнят С.Б. Активність сперміїв за додавання органічних сірко-вмісних сполук у розріджувач сперми кнурів./ Корнят С.Б.  / Науковий вісник «Асканія-Нова».– Вип.5, Ч.2.– 2012.– с.248-252. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 140-річчю з дня народження Михайла Федоровича Іванова, яка відбулася в Інституті тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова «Асканія-Нова» - Національному науково-селекційному-генетичнрму центрі з вівчарства, 10-11 жовтня 2012 року в смт. Асканія-Нова.

Корнят С.Б. Біохімічний профіль крові корів при лікуванні різних форм ендометритів. / Корнят С.Б., Шаран М.М.,  Андрушко О.Б., Яремчук І.М. / Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.- 2014.– вип. 15, № 2, 3.– Львів.– с. 226-234. Доповіді науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 2-3 жовтня 2014 року, Львів.

Корнят С.Б. Біохімічний профіль крові за різних способів лікування гнійно-катарального ендометриту корів./ Корнят С.Б., Шаран М.М.,  Андрушко О.Б., Яремчук І.М.  / Науковий вісник Львівського національного університету вет. медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького.- 2014.- Т.16, №3 (60), Ч.1.- серія «Ветеринарні науки»,- с.160-167. Міжнародна науково-практична конференція «Іноваційність розвитку сучасного аграрного виробництва» присвячена 230-річчю ветеринарної освіти і науки в Україні, 30-31 жовтня 2014 року.

Горчин С.В. Якість сперми кнурів за додавання в розріджувач холін-хлориду. / Горчин С.В., Корнят С.Б., Шаран М.М., Остапів Д.Д.  /. Біологія тварин,- 2014,- т. 16, №3,- с.167. Тези доповідей науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 2-3 жовтня 2014 року, Львів.

Корнят С.Б. Метаболічний профіль крові корів за лікування гіпофункції яєчників гормональними та фітопрепаратами. / Корнят С.Б., Шаран М.М.,  Андрушко О.Б., Яремчук І.М.  /. Біологічний вісник МДПУ, 2015, №2, с. 103-111.

Корнят С.Б. Рівень білкових та ліпідних компонентів у крові корів при лікуванні різних форм ендометритів. Біологія тварин,- 2015,- т.17,- №3,- с. 175. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», присвячена 55-річчю Інституту біології тварин НААН, відбулася 2-3 жовтня 2015 року, м. Львів.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect