Grabovska OS

Грабовська Олександра Степанівна

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, лабораторія інтелектуальної власності та аналітичних досліджень

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

+38-096-279-26-33

Sopus Author ID 57212316902

Researcher ID AAQ-9979-2020

ORCID ID 0000-0003-1418-3752

Google Scholar citations

Освіта

У 1984 р. закінчила з відзнакою ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту, 

У 1987–1990 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю 03.00.04 —«біохімія». У 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 06.02.02 — годівля сільськогосподарських тварин і технологія кормів, 9 березня 2005 р. отримала атестат старшого наукового співробітника.

Професійний досвід 

З 1984 р. працювала у Науково-дослідному інституті землеробства і тваринництва західних районів УРСР на посаді старшого лаборанта лабораторії біохімії сільськогосподарських тварин. 

В Інституті біології тварин НААН працює з липня 1998 р. на посаді наукового співробітника лабораторії живлення корів і регуляції молокоутворення, а з 1999 р. — старшого наукового співробітника у лабораторії фізіолого-біохімічних основ вовноутворення.

У 2006 р. — провідний науковий співробітник відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.

У 2007 – 2012 рр. — завідувач сектору інтелектуальної власності та маркетингу інновацій.

З 2012 р. і до теперішнього часу провідний науковий співробітник лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень.

Наукова діяльність

Відповідальний секретар наукового журналу «Біологія тварин»

Організація проведення наукових конференцій, виставок

Автор 150 наукових праць, у тому числі 6 патентів України, 3 — ДСТУ, 2 — ДСТУ ISO, 1 — СОУ та 3 методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення

  • ветеринарія
  • екологія
  • біохімія (вивчення механізмів передзабійного стресу у тварин)
  • інноваційний провайдинг у галузі агропромислового виробництва

Основні наукові праці

Shevchenko, Ye., Honchar, O., Havrysh, O., Boiko, O., Lesyk, Ya., & Grabovska, O. Genetic characteristics of Poltavske sriblo rabbits by myostatin and progesterone receptor gene and selection indices. Studia Biologica, 2023;17(2): 71–84. doi:10.30970/sbi.1702.714 (Scopus Q4)

Kozyr VS, Denisyuk AV, Dimchya HG, Maistrenko AN, Grabovska OS. Productivity energy level of cows of Gray Ukrainian breeds and their reproductive qualities. Bìol. Tvarin. 2023; 25(1): 15–19. DOI: 10.15407/animbiol25.01.015.

Vorobel, M., Klym, O., Kaplinskyi, V., Nykyforuk, O., Momut V., Grabovskyi S., Lopotych N., Grabovska O., Denys, H., Bilovus, H. Reducing of Ammonia and Hydrogen Sulfide emission from chicken litter by the use of inorganicand biologically active substances. AgroLife Scientific Journal, 2023, 12(2): 229–236. DOI: 10.17930/AGL2023229 

Лесик Я. В., Денис Г. Г., Хомин М. М., Грабовська О. С., Лучка І. В., Шах Л. В. Вплив Zn, Ge та Se на показники крові та продуктивні параметри кролів за умов підвищених температур довкілля. Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції: Кролівництво і хутрове звірівництво: проблеми, перспективи та інновації. 24 березня 2023 р., Черкаси, 2023: 61–63.

Boiko O, Lesyk Y, Bashchenko M, Honchar O, Denys H, Grabovska O, Luchka I. Zinc citrate influence on the concentration of some macro- and microelements in rabbit body tissues. Studia Biologica. 2022; 16 (4): 45–58. DOI: 10.30970/sbi.1604.697.

Stapaj P, Stakhiv N, Smolianinova O, Grabovska O, Tyutyunnyk O. Sulfur-containing compounds of wool and their role in the processes of wool growth and the formation of physicochemical properties of fibers. Sci. Works NUFT. 2021; 27 (5): 21–32. DOI: 10.24263/2225-2924-2021-27-5-5.

Grymak Y., Skoromna O., Stadnytska O., Sobolev O., Gutyj B., Shalovylo S., Hachak Y., Grabovska O., Bushueva I., Denys G., Hudyma V., Pakholkiv N., Jarochovich I., Nahirniak T., Pavliv O., Farionik Т., Bratyuk V. Influence of “Thireomagnile” and “Thyrioton” preparations on the antioxidant status of pregnant cows with symptoms of endotoxicosis. Ukrainian Journal of Ecology, 2020, 10(1), 122–126, doi:10.15421/2020_19

Mazur NP, Fedorovych VV, Fedorovych EI, Fedorovych OV, Bodnar PV, Gutyi BV, Kuziv MI, Kuziv NM, Orikhivskyi TV, Grabovska OS, Denys HH, Stakhiv NP, Hudyma VY, Pakholkiv NI. Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types. Ukr. J. Ecol. 2020; 10 (2): 61–67. DOI: 10.15421/2020_110.

Грабовська О. С. Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію протеїнових фракцій та рівень кортизолу у плазмі крові кроликів за умов стресу // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 2015; 5(2): 93–102. http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v5i1.979

Грабовська О. С., Грабовський С. С. Неспецифічна резистентність та вміст окремих гормонів у крові бугайців за умов корекції передзабійного стресу // Біологія тварин. 2015; 17(2): 43–49.

Патент України на корисну модель UA № 98752; МПК (2015.01): A01К 67/02 (2006.01), A61D 7/00, A61К 35/28 (2015.01). Спосіб підвищення імунної реактивності та корекція стресового стану птиці перед забоєм / Грабовський С. С., Кирилів Я. І., Грабовська О. С., Сухорська О. П.; заявник і патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — № u 2014 11148 ; заявл. 13.10.2014 ; опубл. 12.05.2015 , Бюл. № 9 — 4 с.

Патент України на корисну модель UA № 98958; МПК (2015.01): A01К 67/02 (2006.01), A61D 7/00, A61К 35/28 (2015.01). Спосіб підвищення імунної реактивності та корекції стресового стану кроликів перед забоєм / Грабовський С. С., Кирилів Я. І., Грабовська О. С.; заявник і патентовласник Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. — № u 2014 13302 ; заявл. 11.12.2014 ; опубл. 12.05.2015, Бюл. № 9: 4 с.

Грабовський С. С., Грабовська О. С. Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст протеїнових фракцій плазми крові кнурів за умов стресу. Вісник проблем біології і медицини. 2015; 3 (2) (123): 104–107. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpbm_2015_3%282%29__22

Грабовський С. С., Грабовська О. С. Гормональний профіль крові домашніх тварин за умов передзабійного стресу // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 2–3 жовтня 2015 р. Біологія тварин. 2015; 17(3): 155 с.

Грабовський С. С. Грабовська О. С. Гормональний профіль та неспецифічна резистентність кнурів за умов передзабійного стресу // Збірник тез Міжнародної науково-технічної конференції «Стан і перспективи харчової науки та промисловості», 8–9 жовтня 2015 р., Тернопіль. 2015: 223.

Грабовський С., Грабовська О. Вплив екстракту селезінки на показники клітинного імунітету у крові кнурів за умов стресу // Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна. — Львів, 2015. — Вип. 70. — С. 107–114.

Грабовський С. С. Грабовська О. С. Індекс стимуляції нейтрофілів у людей, котрі споживають м’ясо курчат-бройлерів за умов корекції передзабійного стресу // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. — 2015. — Т. 6. — Вип. 2. — C. 165–168. doi:10.15421/021530 ISSN 2310-4155 print ISSN 2312-7295 online www.medicine.dp.ua

Грабовський С. С., Грабовська О. С. Вміст окремих класів ліпідів у крові бугайців за умов передзабійного стресу // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». — 2015. — Вип. 24. — № 1153. — 144–149.

Grabovskyi Stepan. The effect of consumption of broiler chickens meat іn conditions of pre-slaughter stress with іts сorrection on natural resistance of people / Stepan Grabovskyi, Jaroslav Kyryliv, Oleksandra Grabovska // Acta Sci. Pol. Zootechnica. — 2015. — Vol. 14, N 4. — Р. 53–62.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові курчат-бройлерів в умовах стресу Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. — 2015. Том 6(1). — С. 36–39. Doi:10.15421/021507.

Грабовский С. С., Грабовская А. С. Коррекция передубойного стресса у лабораторных животных биологически активными веществами // Известия Национальной академии наук Республики Казахстан. Серия аграрных наук. — Алматы, 2015. — № 5, Вып. 29. — С. 25–30.

Грабовський С. С., Кирилів Я. І., Грабовська О. С. Вміст амінокислот і поліамінів у грудному м’язі курчат-бройлерів за умов застосування екстракту селезінки з метою нівелювання передзабійного стресу // Біологічні Студії / Studia Biologica. — 2015. — Т. 9. — № 2. — С. 107–114.

Грабовський С. С., Грабовська О. С. Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові кроликів за умов стресу // Scientific Journal «ScienceRise» №2/1(7)2015. — С. 14–17. doi: 10.15587/2313-8416.2015.37406

С. С. Грабовський, О.С. Грабовська. Вплив імуномодуляторів природного походження на показники клітинного імунітету крові курчат-бройлерів в умовах стресу // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія, медицина. 2015. 6(1), 36–39. doi:10.15421/021507

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Морфометрична характеристика печінки щурів за умов передзабійного стресу та використання біологічно активних речовин // Біологічний вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. — 2015. — 5 (1). — С. 94–104. http://dx.doi.org/10.7905/bbmspu.v5i1.965

Грабовська Олександра. Біогаз-завод на Львівщині — екологічне майбутнє // Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі: матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29–30 квітня 2014 р. — Тернопіль : Крок, 2014. — С. 76–77. (295 с.). ISBN 978-617-692-188-2.

Грабовська О. С., Пилипець А. З., Сачко Р. Г. Моніторингові дослідження у галузі тваринництва // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 2. Том 24. Экономика — Иваново : МАРКОВА АД, 2014.— 103 с. — С. 52–56. 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Вплив імуномодуляторів природного походження на вміст білкових фракцій, кортизолу та глутатіону в плазмі крові курчат-бройлерів за умов стресу // Вісник проблем біології і медицини. — 2014. — Вип. 4, Том 1(113). — С. 57–61. 

Грабовський С. С., Грабовська О. С., Пилипець А. З. Вміст ліпідів у крові кроликів за умов стресу // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 3(36). Том 29. — Биология. — Иваново: МАРКОВА АД, 2014. — (3–7) 100 с. 

Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Г. Г. Денис, Ю. В. Мартин. Вміст важких металів у довкіллі, кормах та продукції ВРХ в біогеохімічній провінції Прикарпаття // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2014. — Вип. 15. — № 2, 3. — С. 175–178. 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Морфометрична та гематологічна характеристика щурів лінії Wistar за умов перед-забійного стресу та при використанні біологічно активних речовин // Сборник научных трудов SWorld. — Выпуск 4(37). Том 31. — Биология. — Иваново: МАРКОВА АД, 2014. — С. (7–10). 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець. Вміст фосфоліпідів у крові свиней за умов стресу // Scientific Journal «ScienceRise». — DOI: 10.15587/2313-8416.2014.29418. — С. 10–13. 

Грабовский С. С., Грабовская А. С. Содержание липидов в крови свиней при стрессе // Научный фонд «Биолог». — Санкт-Петербург. — 2014. — С. 9–11. 

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська, Д. Д. Остапів. Вплив імуномодуляторів природного походження на концентрацію білкових фракцій та рівень кортизолу в плазмі крові щурів за умов стресу // Вісник Львівського університету. Серія Біологічна. — 2014. — Випуск 67. — С. 29–34. 

. Г. Сачко, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська. Вміст деяких важких металів у ґрунті, кормах, молоці, крові та шерсті корів з господарства ДПДГ «Миклашів» // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 2–3 жовтня 2014 р. — «Біологія тварин». — 2014. — Т. 16. — № 3 — С. 201.

О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Р. Г. Сачко, О. О. Смолянінова, У. Р. Шаран. Участь періодичних наукових фахових видань у загальному інформаційному науковому просторі // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». — Львів–Оброшино. — 2013. — Вип. 55. — Ч. I. — С. 210–221. — ISSN 0130-8521.

Олександра Грабовська, Роман Сачко, Андрій Пилипець. Підготовка вітчизняних періодичних наукових фахових видань до міжнародних наукометричних баз // Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми», (23–24 травня 2013 р., Україна, Тернопіль. — Тернопіль, 2013. — С. 98–99.

Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець. Препарат для стимуляції статевої охоти у самок сільсьгосподарських тварин Еструфіт // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука — виробництву». — 2013. — № 2(64). — С. 22. 

Р. П. Маслянко, С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Сучасні уявлення про фагоцитоз // Біологія тварин. — 2013. — т. 15. — № 3. — С. 63–69. 

Олександра Грабовська, Андрій Пилипець, Оксана Смолянінова. Теоретичні засади формування конкуренто-спроможної наукової продукції Інституту біології тварин НААН // Формування конкуренто-спроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 26–27 квітня 2012 р.—Тернопіль : Крок, 2012. — С. 183–185. 300 с. 

Ю. В. Мартин, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Р. Г. Сачко. Гістологічне дослідження заднього мозку та епіфіза у великої рогатої худоби різного віку // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Вип. 13. — № 1–2. — С. 415–418.

Р. Г. Сачко, А. З. Пилипець, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, Г. Г. Денис, У. Р. Шаран, А. В. Венгрин. Моніторинг важких металів у трофічному ланцюгу довкілля–корми–тварина–тваринна продукція // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2012. — Вип. 13. — № 3–4. — С. 254–257.

Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, М. М. Акимишин, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець. Спосіб отримання естрогенів in vitro // Патент України на корисну модель (UA). — № 59121; МПК (2011/01):  A61D7/00, № u 2010 10103; Заявл. 16.08.2010; Опубл. 10.05.2011. Бюл. № 9. — 2011. — 4 с.

О. С. Грабовська, О. О. Смолянінова, А. З. Пилипець, В. Ф. Федькова. Роль бібліотеки Інституту біології тварин НААН у вихованні національної гідності студентської молоді та майбутніх науковців // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики глобалізації та виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу» — 2011. — Т. 13, № 3 (49).— C. 83–86.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Пізнання буття через духовність // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Виклики глобалізації та виховання у вищій школі в контексті Болонського процесу» — 2011. — Т. 13, № 3 (49).— C. 87–90.

Т. Я. Чорненький, Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська. Профілактично-лікувальний препарат Міметон-Н // Патент України на корисну модель (19) UA. — № 63410; (51) МПК : A61D 1/08 (2006.01), A61K 31/07 (2006.01), (21) Заявка u 2011 02631; (22) 09.03.2011; (24) 10.10.2011; (46) 10.10.2011, Бюл. № 19 — 4 с. 

О. С. Грабовська, Я. В. Лесик, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. Удосконалення маркетингової та інноваційної діяльності Інституту біології тварин НААНУ // Сучасна наука та технології: від фундамен-тальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 139.

Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, І. І. Жилюк, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець. Капіталізація об’єктів права інтелектуальної власності інституту біології тварин НААНУ // Сучасна наука та технології: від фундамен-тальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 57.

А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Я. В. Лесик, М. Є. Костів, В. Я. Мошовська. Кон’юнктурні дослідження та комерціалізація інновацій інституту біології тварин НААНУ // Сучасна наука та технології: від фундамен-тальних досліджень до комерціалізації результатів НДДКР. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 10 березня 2010 р.). — К. : Фенікс, 2010. — С. 58.

П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, О. С. Грабовська, С. В. Кочетов. Спосіб підвищення продуктивності овець // Науково-інформаційний бюлетень завершених наукових розробок «Аграрна наука — виробництву». — 2010. — № 2. — С. 21.

Ю. В. Боднар, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська. Особливості окисних процесів у клітинах гранульози при культивуванні // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2010. — Вип. 11. — № 1. — С. 18–24.

Т. Я. Чорненький, Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, О. С. Грабовська, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець. Препарат для стимуляції статевої охоти у самок сільсьгосподарських тварин «Еструфіт» // Деклараційний патент України на корисну модель (UA). — № 51967; МПК (2009): A61D19/00, A61K36/00 № U 2010 00975; Заявл. 01.02.2010; Опубл. 10.08.2010. Бюл. № 15. — 2010. — 4 с.

М. М. Акимишин, Ю. В. Мартин, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська, А. З. Пилипець, Д. Д. Остапів. Мікроструктура матки та інтенсивність споживання кисню мітохондріями ендометрію корів // Біологія тварин. — 2010. — т. 12. — № 1. — С. 284–289.

О. М. Шульга, О. В. Карпенко, З. Г. Гамкало, О. С. Грабовська. Вплив ліпопептидних біопар штаму b. Subtilis c-14 на проникність мембран та активність травних ферментів великої рогатої худоби // Біологія тварин. — 2010. — т. 12. — № 1. — С. 361–366.

V. Vlizlo, M. Akymyshyn, A. Pylypets, O. Grabovs'ka, Y. Martyn, R. Sachko, D. Ostapiv. The lipids content in cows ovaries of at different physiological state // XXVI World Buiatrics congress 2010. — Santiago, Chile, November 14–18, 2010. — http://www2.kenes.com/buiatrics2010/program/Pages/Call.aspx.

О. Грабовська, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець, Т. Я. Чорненький. Інноваційна діяльність сектора інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту біології тварин НААН // Міжвідомчий тематичний науковий збірник «Передгірне та гірське землеробство і тваринництво». — Львів—Оброшино. — 2010. — Вип. 52. — Ч. II. — С. 179–193. — ISSN 0130-8521.

А. З. Пилипець, О. С. Грабавська, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, В. В, Вороняк, А. В. Венерин. Вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів у яєчниках та матці корів за різного фізіоло-гічного стану статевої залози // Науковий вісник Львівського національ-ного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 2010. — Т. 12, № 3 (45), Ч. 2.— С. 129–133.

О. С. Грабавська, В. В. Каплінський, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран, М. М. Шаран, І. І. Гевкан, Т. Я. Чорненький ДСТУ «Велика рогата худоба. Викликання суперовуляції у корів-донорів при проведенні трансплантації ембріонів» // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ «Макухи і шроти. Метод визначення сумарної масової частки розчинних протеїнів» (На заміну ГОСТ 13979.3-68) // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, В. В. Каплінський, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ ISO/TS 16649-3 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку бета-глюкуро-нідаза-позитивних бактерій Escherichia coli. Ч. 3. Метод найімовірнішого числа із застосу-ванням 5-бром-4-хлор-3-індоліл-бета-D-глюкорониду // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, В. В. Каплінський, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ ISO 15213 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахунку сульфітовідновлю-ючих бактерій, які ростуть в анаеробних умовах // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабавська, А. З. Пилипець, У. Р. Шаран. ДСТУ «Макухи, шроти і гірчичний порошок. Метод визначення кольору, запаху, кількості темних включень» (На заміну ГОСТ 13979.4-68) // Введ. 2009. — К. : Держспоживстандарт України.

С. С. Грабовський, О. С. Грабавська. Органічна хімія // Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдань для виконання контрольної роботи студентами-заочниками. — Львів. — 2009. — 24 с.

Ю. В. Боднар, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, Ю. В. Мартин, О. С. Грабовська. Окисні процеси у клітинах гранульози фолікулів яєчників корів // Біологія тварин. — 2009. — Т. 11, № 1–2. — С. 316–322.

Ю. В. Мартин, І. М. Петрух, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська. Гістологічні дослідження рубця та тонкого відділу кишечнику великої рогатої худоби різних вікових груп // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — 2009. — Вип. 10. — № 1–2. — С. 393–396.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, В. В. Каплінський, Р. В. Макогон, А. З. Пилипець. Інвестиційна стратегія інноваційної діяльності суб’єкта господарювання агропромислового виробництва в умовах ринкової економіки // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — 2009. — Вип. 51. — Ч. III. — С. 197–206.

М. М. Акимишин, Д. Д. Остапів, Р. Г. Сачко, О. С. Грабовська, Ю. В. Мартин. Зв’язок між фізіологічним станом яєчників та концентрацією естрадіолу у репродуктивних органах корів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького. — 2009. — Т. 11, №2 (41), Ч.1.— C. 9–14.

П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, О. С. Грабовська, С. В. Кочетов, К. О. Тис. Спосіб підвищення продуктивності овець // Деклараційний патент України на корисну модель (UA). — № 37419; № U 200808363; Заявл. 23.06.2008; Опубл. 25.11.2008. Бюл. № 22. — 2008. — 3 с.

В. В. Каплінський, Д. Д. Остапів, О. С. Грабовська, В. І. Кишко, Р. Г. Сачко, Г. Г. Денис. Інтенсивність дихання у мітохондріях слизової шлунка і кишечнику в нормі та при запальних процесах у свиней // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. — Львів. — 2008. — Вип. 9. — № 1, 2. — С. 30–32.

В. В. Влізло, М. Р. Сімонов, Л. В. Лозюк, В. В. Каплінський, Р. М. Лозюк, О. С. Грабовська. Комплексний препарат пролонгованої дії «Вірон» // Деклараційний патент України на корисну модель № 21297(UA). — № 2006010194; Заявл. 14.08.2006; Опубл. 15.03.2007; Бюл. № 3. 2007. — 2 с. 

В.В. Каплінський, О. С. Грабовська, Р. Г. Сачко, Р. С. Ясниський. Кисеньзалежні процеси в гомогенатах печінки лабораторних тварин при застосуванні різних субстратів // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. — Львів. — 2007. — Вип. 8. — № 1, 2. — С. 244–247.

В. В. Влізло, В. В. Каплінський, О. С. Грабавська, Р. В. Макогон, У. Р. Шаран. СОУ 85.20-37-678:2007 «Білкові фракції. Спосіб визначення фрак-ційного складу білкових макро-молекул у полі-акриламідному гелі» // Введ. 2007. — К. : Держспоживстандарт України.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, В. В. Каплінський, О. Р. Длябога, Р. Р. Оленич. Біологічний вплив поверхнево активних речовин на живий організм // Біологія тварин. — 2006. — Т. 8, № 1–2. — С. 63–71.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, О. Р. Длябога. Комплексні поверхнево активні препарати у годівлі молодняку великої рогатої худоби // Тваринництво України. — 2005. — № 9. — С. 25–27.

С. В. Кочетов, П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, І. Я. Лико, Н. М. Параняк, К. О. Тис. Вплив хелатної сполуки хрому з метіоніном на показники білкового обміну крові вівцематок // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2005. — Вип. 6. — № 2. — С. 56–59.

В. В. Влізло, В. В. Каплінський, О. С. Грабовська. Інноваційні науково-прикладні розробки Інституту біології тварин УААН // Наук.-техн. бюл. Інституту біології тварин УААН і ДНДКІ ветпрепаратів та корм. добавок. — Львів, 2005. — Вип. 6. — № 3, 4. — С. 81–85.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, О. Р. Длябога, А. П. Киричук. Вміст поверхнево активних речовин у деяких кормових культурах західного регіону України та метод їх визначення // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво. — 2004. — Вип. 46. — Ч. І. — С. 25–28.

Л. В. Андрєєва, П. І. Вербицький, О. І. Віщур та ін. О. С. Грабовська та ін. Фізіолого-біохімічні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині // Довідник. — Львів, 2004. — 402 с.

П. В. Стапай, І. А. Макар, Н. М. Параняк, Г. М. Седіло, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, М.В.Мартищук,О. Л. Гіржева. Використання ріпакових кормів (макуха, шрот) у годівлі овець // Методичні рекомендації. — Львів. — 2003. — 18 с.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та завдань для виконання контрольної роботи студентами-заочниками. — Львів. — 2003. — 32 с.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Естрогенна активність сіна конюшини лучної залежно від фаз вегетації // Тваринництво України. — № 5. — Київ. — 2002. — С. 29–31.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вміст детергентів у кормових культурах західного регіону // IV Симпозіум «Австрія—Україна. Сільське господарство: наука та практика». — 26–29 серпня 2002. — Гумпенштайн / Раумберг — Штирія, Австрія. — С. 123.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський Вплив естрогенної активності рослин на органи відтворення нестатевозрілих самок // Тваринництво України. — № 11. — Київ. — 2002. — С. 30–31.

П. В. Стапай, І. А. Макар, Н. М. Параняк, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, Р. М. Коваль. Спосіб використання ріпакових концентратів для годівлі овець // Аграрна наука —виробництву (Наук.-інформаційний бюл. завершених наукових розробок). — 2002. — С. 21.

П. В. Стапай, Н. М. Параняк, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, О. С. Грабовська, Г. М. Седіло, В. М. Ткачук, І. Я. Лико. Аліментарні фактори як засіб підвищення якості вовни // Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини. — Львів. — 2001. — Т. 3 (№ 4). — Вип. 1. — С. 58–61.

О. Grabovskа, S. Grabovskyj. Influence of certain periods of ontogenesis on productive qualities of youngcattle // I-st Polish-Ukrainian Scientific Conference ANIMAL SCIENCES IN THE XXI CENTURY. — Krakow. — 2001. — P. 59–64.

І. А. Макар, П. В. Стапай, Н. М. Параняк, В. В. Гавриляк, І. Я. Лико, Г. М. Седіло, О. С. Грабовська Морфобіохімічні аспекти формування та росту вовни овець // Біологія тварин. — 2001. — Т. 3 (1). — С. 53–63.

П. В. Стапай, І. А. Макар, О. С. Грабовська, Н.М. Параняк, В. В. Гавриляк, Ю. Р. Яцкевич, К. О. Тис, М. П. Новосад, М. А. Петришин, Р. М. Коваль. Спосіб стимуляції росту вовни у овець // Деклараційний патент України на винахід (UA) 42317 А, 7 А 01 К 67/02, А 23 К 1/14, А 23 К 1/22. — № 2001010194; Заявл. 10.01.2001; Опубл. 15.10.2001. Бюл. № 9. — 2 с.

S. S. Grabovsky, О. S. Grabovskа. Metabolic blood profile in different productivity cows under feeding of Trifolium Praetensis hay III Symposium Ukraine-Österriech Landwirtschaft: Wissenschaft und Praxis. Tschernivci, 14–16 September 2000. — P. 76.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський, О. Р. Длябога, З. Г. Гамкало, Р. С. Федорук, І. Б. Турко Поверхнево активні речовини у навколишньому середовищі та методи їх визначення // Методичні рекомендації. — Львів. — 2000. — 28 с.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Метаболічний профіль крові у корів різної продуктивності при згодовуванні сіна конюшини лучної // Науково-технічний бюлетень Інституту біології  тварин УААН. —Львів. — 2000. — Вип. 2. — С. 39–42.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив фітоестрогенів сіна конюшини лучної різних фаз вегетації на білковий обмін у овець. Наук.-техн. бюл. Інституту землеробства і біології тварин. — 1999. — Львів. — Вип. 1(2). — С. 106–108. 

О. С. Грабовська, О. Р. Длябога, С. С. Грабовський Вплив фітоестрогенів сіна конюшини лучної на білковий обмін та молочну продуктивність у корів // Науково-технічний бюлетень Інституту землеробства і біології тварин УААН. — 1999. — Львів. — Вип. 1(3). — С.112–115.

З.Г.Гамкало, І.Т.Лема, О.Р.Длябога, О. С. Грабовська, М.І Теслюк, В.В.Бобрушко, С. Б.Чукур. Динаміка аніонних і неіоногенних поверхнево активних речовин (ПАР) в організмі биків // Книга наукових статей «Актуальні проблеми медицини, біології, ветеринарії і сільського господарства». — Львів : Вид-во «Віче», 1997. — С. 93–95. — ISBN 5-8326-0058-4.

З.Г.Гамкало, О.Р.Длябога, О. С. Грабовська, Н. Б. Ковалівко. Характеристика основних ПАР-вмісних кормових культур Західного регіону Зб. ст. міжнар. наук.-практ. конференції «Сучасні проблеми біології, ветеринарії та технології продуктів тваринництва». — Львів, 1997. — С. 476–477. 

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, І. Т. Лема, О. С. Грабовська. Поверхнево-активні речовини в тканинах бичків в онтогенезі // Тези доповідей наукової конференції. — Львів, 1995. — С. 25.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський Вплив вітамінів і фітоестрогенів на деякі показники білкового та вуглеводного обмінів у молодняку великої рогатої худоби // М’ясо-молочне скотарство //  Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — К., 1994. — Вип. 84. — С. 80–81.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив вітамінів і фітоестрогенів на деякі показники білкового та вуглеводного обмінів у молодняка великої рогатої худоби М’ясо-молочне скотарство // Міжвідомчий тематичний науковий збірник. — К., 1994. — Вип. 84. — С. 80–81.

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, І. Т. Лема, С. Б. Чукур, О. С. Грабовська. Поверхнево-активні речовини як регуляторний фактор жуйних // Тези доповідей Всеукраїнської конференції з фізіології і біохімії тварин. — Львів, 1994. — С. 35–36.

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, М. І. Теслюк, О. С. Грабовська. Біогенні поверхнево-активні речовини як важливий фактор регуляції метаболізму у сільськогосподарських тварин // Наук. забезпеч. АПК західного регіону України. — Львів, 1993. — C. 90–91.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив фітоестрогенів сіна конюшини лучної на білковий обмін та молочну продуктивність великої рогатої худоби // Тези доп. науково-практ. конф. молодих вчених і спеціалістів «Наукові розробки АПК». — Нижні Ворота, 1993. — С. 143.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Вплив вітамінів та фітоестрогенів на активність ферментів крові телят в певні періоди онтогенезу // Тези доп. 43-ої наук.-вироб. конф. Львів, 1992. — С. 86 (Львівська академія ветеринарної медицини).

З. Г. Гамкало, О. Р. Длябога, М. І. Теслюк, О. С. Грабовська. Біогенні поверхнево активні речовини, як можливий фактор регуляції метаболізму у сільськогоспо-дарських тварин // Тези доп. наук.-вироб. конференції «Наукове забезпечення АПК західного регіону України». — Львів, 1992. — С. 126–127.

А. С. Грабовская. Эстрогенная активность сена клевера красного в зависимости от способа заготовки, ее влияние на рост и развитие молодняка КРС // Информационный листок. — Львовский ЦНТИП. — Львов, 1991. — № 036-91. — 3 с. 

А. С. Грабовская, С. С. Грабовський. Влияние фитоэстрогенов клевера красного на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота // Тезисы докладов Всесоюзной конференции молодых ученых и специалистов. — Рига, 1990. — С. 29–30.

О. С. Грабовська, С. С. Грабовський. Вплив фітоестрогенів сіна конюшини червоної на деякі показники білкового обміну молодняку великої рогатої худоби // Тези доповідей науково-теоретичної конференції молодих вчених і аспірантів. — Кам’янець-Подільський, 1990. — С. 45.

О. С. Грабовська, О. Р. Длябога, О. Г. Малик. Естрогенна активність сіна конюшини лучної залежно від способів заготівлі // Тези доп. наук.-виробничої конф. «Акт. Напрямки наукового забезпечення АПК західних районів УРСР». – Львів, 1990. – С. 118.

С. С. Грабовский, А. С. Грабовская. Активность глюкозо-6-фосфатдегидроге-назы, глутатион-редуктазы у крупного рогатого скота в зависимости от продуктивности // Материалы Всесоюзной конф. «Физиология продуктивности животных — решению продовольственной программы СССР». — Тарту, 1989. — Ч. І. — С. 122–123.

С. С. Грабовський, О. С. Грабовська. Активність окремих ферментів вуглеводного обміну у телят в онтогенезі // Тези доп. наук.-теор. конф. молодих вчених і аспірантів. — Кам’янець-Подільський, 1989. — С. 85.

З. Г. Гамкало, О. Т. Вронська, С. Б. Чукур, О. С. Грабовська, В. С. Думинець. Активність поліфенолоксидази як критерій оцінки біологічної цінності кормових трав // Тези доповідей V Українського біохімічного з’їзду. — Ч. І. — К., 1987. — С. 87.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect