Насєдкіна Надія Володимирівна

головний фахівець, Лабораторія екологічної фізіології та якості продукції

Освіта

У 2003 р закінчила Львівську академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, факультет ветеринарної медицини, кваліфікація лікар ветеринарної медицини.

У січні 2012 р. – зарахована до аспірантури Інституту біології тварин НААН без відриву від виробництва із спеціальності 03.00.04 – біохімія, виконує дисертаційну робота «Активність та ізоформи холінестерази і холінергічна регуляція біохімічних процесів у еякулятах бугаїв та репродуктивних органах корів». Науковий керівник – д. с–г. наук Остапів Д. Д.

Професійний досвід  

В інституті працює з 2011 р. на посаді фахівця лабораторії інтелектуальної власності та аналітичних досліджень. 

Володіє методиками досліджень – визначення вмісту: жиророзчинних вітамінів А, Е у плазмі і сироватці крові, молоці, тканинах, кормах методом ВЕРХ, загального білка по Лоурі, фракцій білків АХЕ (методом електрофорезу в поліакриламідному гелі), активності ацетилхолінестерази (специфічної та неспецифічної), сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази, робота на біохімічному аналізаторі Humalyzer 2000 та гематологічному аналізаторі Mythic18. 

Наукові зацікавлення

Відтворення тварин

Основні наукові праці

Насєдкіна Н. В. Ізоформи холінестерази у спермі та репродуктивних органах бугаїв / Н. В. Насєдкіна, Н. В. Кузьміна, Д. Д. Остапів // Біологія тварин. ― Львів,2012. ― Т. 14,№ 1–2. ― С. 169–173.

Насєдкіна Н. В. “Активність і вміст ізоформ холінестераз у спермі плідників”/ Н. В. Насєдкіна, Д. Д. Остапів, І. М. Яремчук, С. Б. Корнят. // Біологія тварин. —Львів, 2014.—Т. 16, № 2.—С. 86–92.

Насєдкіна Н. В. “Активність та ізоформи ацетилхолінестерази за інкубування сперми бугаїв”/ Н. В. Насєдкіна. // Вісник Білоцерків. держ. аграр. ун–ту. ̶ Біла Церква, 2014. ̶ Вип.13(108).—С. 159–163.

Насєдкіна Н. В. “Якість еякулятів і активність холінестераз сперми бугаїв”/ Н. В. Насєдкіна, Д. Д. Остапів, С. Й. Кава, О. Я. Дмитрів // Наук. вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Гжицького —Львів, 2014.—Т.16, № 3(60).—Ч. 2.—С. 219–224.

Насєдкіна Н. В. “Активність і вміст ізоформ холінестераз у спермі кнурів”/ Н. В. Насєдкіна. // Біологія тварин. —Львів, 2014.—Т.16,№ 2.—С. 86–92. (тези)

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect