Стахів Надія Петрівна

науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID 0000-0002-4302-1229

Google Scholar Citations

Освіта

У 2009 році з відзнакою закінчила біолого-технологічний факультет Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Гжицького (2003-2009рр) за спеціальністю зооінженерія 6.130.201 "технологія виробництва і переробки продукції тваринництва". 

З грудня 2009 року зарахована в аспірантуру з відривом від виробництва за спеціальністю - біохімія при Інституті біології тварин НААН

У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Біохімічні показники крові та молока вівцематок за умов використання у раціонах різних рівнів мінеральних елементів (S, I, Cu, Zn, Co)» і отримала диплом кандидата сільськогосподарських наук, спеціальність біохімія. Науковий керівник д. с.-г. н., професор Седіло Г. М.

Професійна діяльність

У 2013 році прийнята на посаду молодшого наукового співробітника лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних. 

З грудня 2015 року прийнята на посаду наукового співробітника лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних.

Наукова діяльність

Член біохімічного товариства

Автор і співавтор 35 наукових праць.

Наукові зацікавлення

  • Вплив мінеральних елементів та жирових добавок на хімічний склад молока овець.
  • Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець.
  • Використання лізину, метіоніну та сульфуру у годівлі овець.

Основні наукові праці

Сидір Н. П. Жирнокислотний склад ліпідів молока овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду в їх раціонах / Н. П. Сидір, П. В. Стапай // Біологія тварин. — 2011. — Т. 13, № 1–2. ― С. 231–239.

Ефективність застосування фільтроперліту у годівлі овець (методичні рекомендації). Автори: В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Я. І. Кирилів, Н. П. Сидір. Львів — 2011. — 27 с.

Cидір Н. П. Амінокислотний склад молока вівцематок породи прекос за умов згодовування їм підвищених рівнів макро- і мікроелементів та фільтроперліту / Н. П. Сидір, П. В. Стапай // Збірник наукових праць. — Камянець-Подільський, 2012. ― Вип. 20. ― С. 248–249.

Сидір Н. П. Показники білкового обміну і вміст тиреоїдних гормонів у крові вівцематок та їх молочність за умов використання підвищених рівнів мінеральних елементів (S, I, Zn, Cu, Co) / Н. П. Сидір, П. В. Стапай // Біологія тварин. – 2013. – Т. 15, №1 ― C. 119–126.

Гавриляк В. В. Амінокислоти у годівлі овець / В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, Н. П. Сидір, А. В. Скорохід / – Львів. – Аграрний тиждень. – 2015. – № 7.(298) – С. 66–67.

Havrylyak V. V. Metabolic processes in the organism of young sheep under the using of essential amino acid and sulfur / V. V. Havrylyak, P. V. Stapay, N. P. Sydir //Материалы VІ Международной конференции «актуальные проблемы биологии в животноводстве», посвященной 55-летию ВНИИФБиП. — Боровск, 2015. — С. 165.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect