Сірко Ярослав Миколайович

старший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

 

 

ORCID ID: 0000-0002-9934-6372

Освіта

У 1997 р. закінчив Львівську академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького, спеціальність — лікар ветеринарної медицини.

У 1998 р зарахований в аспірантуру без відриву від виробництва за спеціальністю 03.00.04 — “біохімія” при Інституті землеробства і біології тварин УААН (перейменовано в Інститут біології тварин НААН).

У 2002 році захистив дисертацію на тему «Онтогенетичні особливості обміну білків у тканинах гусей і деякі фактори його регуляції»  і отримав диплом кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю — біохімія. Науковий керівник д. б. н., професор Яновича В. Г.

23 листопада 2010 р. одержав диплом старшого наукового співробітника. 

Професійний досвід

У 2000 році прийнятий на посаду наукового співробітника лабораторії живлення птиці. 

З лютого 2003 по вересень 2004 рр. працював у Львівському РДЦСМС Держспоживстандарту України.

З вересня 2006 року переведений на посаду старшого наукового співробітника лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Член Українського біохімічного товариства. 

Автор співавтор 108 друкованих праць, 2 ДСТУ України, 2 СОУ, 5 методичних рекомендацій і довідника «Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині».

Наукові інтереси

  • вивчення метаболізму в процесі онтогенетичного розвитку птиці нових високопродуктивних кросів і ліній різних видів та розробки способів їх корекції
  • підвищення трансформації поживних речовин корму в продукцію функціонального і оздоровчого призначення

Основні наукові праці

SIRKO Ya.M., SHYMANOVICH V.O. Ontogenetic peculiarities of protein and lipid synthesis in gooses tissues // Тез. доп. III Symposium Ukraine-Österreich. Landwirtschaft: Wissenschaft und Praxis. Tschernivci, 14-16 September 2000.- C. 127.

СІРКО Я.М., ЯНОВИЧ В.Г. Метаболізм 3-феніл-[1-14C]аланіну у тканинах гусей в ембріональний період в умовах in vivo // НТБ ІБТ.- Львів.- Вип.2.- 2000.- С. 87-89.

Andrejeva L., Stojanovska G., Yaremko R., Gunchak A., Kishko V., Sirko Ya. Efficiency of enzymatic preparations complex additions in the barley-peas-rapecake diet // 1-st Polish-Ukrainian Scientific Conference ''ÁNIMAL SCIENCES IN THE XXI CENTURY''.- Krakow, 2001.- P.7-12.

СІРКО Я.М., ЯНОВИЧ В.Г. Метаболізм [2-14C]лізину і 3-феніл-

[1-14C]аланіну у тканинах гусей в умовах in vitro // Біологія тварин. - Львів.- Т.3 (1).- 2001.- С. 64-66.

I.Ratych, G.Stoyanovwska, Ja.Sirko, L.Andrejeva, W.Kishko, I.Karpa. Comparative characterization of some biochemical indices in yolk sac and liver of embryos and chickens // Roczniki Naukowe Zootechniki. Nauka-Praktyce “Nowoczsne technologie produkcji bydlecej” – Krakow, 2003. – Z.17/2. – P.545-548. 

Сірко Я.М., Гунчак А.В., Андреєва Л.В., Кисців В.О., Кирилів Б.Я., Стояновська Г.М. // Вплив фітопрепарату на метаболічні процеси в організмі перепелів. Матеріали Х Укр. біохім. з’їзду, Укр. біохім. журн., 2010, т.82, №4 (додаток 2)

Я.М.Сірко, Б.Я. Кирилів, В.О. Кисців, Б.Б. Лісна, Л.І. Галущак // Антиоксидантний статус організму курей у критичні періоди росту і розвитку за додаткового введення мінеральної добавки до раціонів – НТБ. – вип. 15. - №1. – С. 77-83.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect