Kaplinskyi

Каплінський Василь Васильович

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник

завідувач лабораторії екологічної фізіології та якості продукції

тел. +380-32-270-20-39

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Google Scholar citation

Освіта та професійна діяльність

У 1987 р. закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю «ветеринарія» з присвоєнням кваліфікації ветеринарний лікар.

У 1990-1993 рр. навчався в аспірантурі Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів УРСР.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Репродуктивна функція та резистентність до акушерської і гінекологічної патології корів у зв’язку з поліморфізмом білків сироватки крові» за спеціальністю 06.00.07 – ветеринарне акушерство. Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, Чухрій Б. М.

У 1987-1989 рр. працював ветеринарним лікарем.

У квітні 1989 р. був прийнятий на посаду старшого лаборанта лабораторії селекції та розведення великої рогатої худоби Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва Західних районів України.

З 1994 р. працював на посаді наукового співробітника лабораторії відтворення стада інституту.

У 2000 р. прийнятий на посаду старшого наукового співробітника лабораторії генетики та розведення сільськогосподарських тварин Інституту землеробства і біології тварин УААН. З червня цього ж року працював на посаді заступника директора Інституту біології тварин УААН з питань координації та апробації наукових розробок.

У 2003-2005 рр. – виконавчий директор птахофабрики «Командитне товариство «Его» та заступник керівника Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій Інституту біології тварин УААН (за сумісництвом).

З 2005-2008 рр. – заступник директора Інституту біології тварин УААН з інноваційно-наукової діяльності та за сумісництвом завідувач відділу інтелектуальної власності, маркетингу і впровадження.

У 2008-2012 рр. – старший викладач кафедри ветеринарно-санітарної і радіологічної експертизи, стандартизації та сертифікації Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту біоекологічного моніторингу університету (за сумісництвом).

У 2012-2022 рр. заступник директора з наукової роботи у тваринництві Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України.

З липня місяця 2022 року прийнятий на посаду в. о. завідувача лабораторії екологічної фізіології та якості продукції Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України.

Наукова діяльність

2012-2022 рр. голова науково-методичної комісії відділення тваринництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук України, член Вченої ради інституту, виконавчий директор Західного міжрегіонального наукового центу Національної академії аграрних наук України. Приймав активну участь у формуванні та виконанні фундаментальних та прикладних завдань програм наукових досліджень Національної академії аграрних наук України в галузі тваринництва. Зокрема, ПНД-9 «Використання аграрного ресурсного потенціалу Карпатського регіону в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів» («Сталий розвиток Карпатського регіону в умовах реалізації євроінтеграційних пріоритетів») - Підпрограма 2. «Розвиток галузей тваринництва в умовах природно-економічних особливостей Західного регіону України.

За період наукової діяльності ним та у співавторстві опубліковано понад 115 наукових праць з них 3 патенти на винахід України та 6 на корисну модель. Співавтор 11 методичних рекомендацій в галузі тваринництва.

Наукові зацікавлення

Дослідження фізіологічних і біохімічних процесів в організмі тварин у зв'язку з продуктивністю та репродуктивною здатністю

Дослідження емісії шкодочинних газів з органічних відходів та зооантропогенного впливу на довкілля

Основні наукові праці

Vorobel M, Kaplinskyi V, Klym O, Grymak A, Telushko H. Anaerobic Fermentation of Chicken Manure and Methods for Intensifying Methane Output. Scientific Horizons. 2022; 25(4): 36-44. https://doi.org/10.48077/scihor.25(4).2022.36-44.

Vorobel, M., Kaplinskyi, V., Klym, O., Pinchuk, V., & Dmytrotsa, A. Reducing greenhouse gas emissions from chicken droppings for the use of inorganic and biologically active substances. Scientific Horizons, 2021; 24(10): 28-34. https://doi.org/10.48077/scihor.24(10).2021.28-34.

Монографії
Г.М. Седіло, С.О. Вовк, В.В. Гавриляк, М.А. Петришин, В.В. Каплінський, М.М. Хомик // Вівчарство Карпатського регіону. Львів: ПАІС, - 2016, - 192 с.
Vorobel M., Kaplinsky V. Scientific and innovative fundamentals of ecologization in poultry production. Science for modern agriculture in the Carpathian region. 2021. Scientific World-NetAkhatAV Lußstr. Karlsruhe, Germany. P. 75–86. DOI: 10.30890/978-3-949059-35-3.2021-06.
Методичні рекомендації
Чумаченко С. П., Федак Н. М., Каплінський В. В., Кравченко Н. О., Бужок Л. В. Застосування закваски БСП-Л у силосуванні вико-вівсяних сумішок підвищеної вологості. Методичні рекомендації. Львів-Оброшине 2015. 20 с.
Седіло Г. М., Мороз В.В., Воробель М.І., Каплінський В.В., Бойко О.А., Бойко А.Л., Никитюк П.А. / Методичні р комендації із зменшення емісії парникових газів у гної великої рогатої худоби. Львів-Оброшине, 2018. 22 с.
Седіло Г. М., Воробель М. І., Мороз В. В., Каплінський В. В., Тереля І. П., Бровко І. С., Пінчук В. О., Кордуняк О. О., Никитюк Ю. А., Никитюк П. А. / Методичні рекомендації з використання препаратів для активації ферментативних процесів у гної великої рогатої худоби. Львів-Оброшине, 2018. 27 с.
Воробель М. І., Каплінський В. В., Дмитроца А. І., Клим О. Я., Петтель Я. І. Методичні рекомендації із зменшення емісії шкодочинних газів з курячого посліду. Львів-Оброшине, 2020. 24 с.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect