Сачко Роман Григорович

старший науковий співробітник

кандидат сільськогосподарських наук

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID 0000-0001-6552-2959 

Google Scholar Citations

Освіта

1986 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут факультет ветеринарної медицини і отримав кваліфікацію "ветеринарний лікар". 

З 1989 до 1992 рр. навчався в аспірантурі Українського НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин. 

У 1995 року успішно захистив дисертаційну роботу на тему "Вміст сірковмісних сполук у вовні в процесі її річного росту, зберігання та первинної обробки" на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04-біохімія. Науковий керівник доктор біологічних наук , член кореспондент УААН І. А. Макар

Професійна діяльність

У 1992 році прийнятий на посаду наукового співробітника лабораторії біохімічних основ вовноутворення Українського НДІ фізіології і біохімії с.-г. тварин.

3 1999 р. - старший науковий співробітник лабораторії технології вівчарства і біохімічних основ вовноутворення  Інституту землеробства і біології  тварин УААН.

У 2008 р. переведений на посаду старшого наукового співробітника відділу наукових досліджень з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій Інституту біології тварин УААН. 

З 2014 р — старший науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу  продукції жуйних Інституту біології тварин НААН.

Наукова діяльність

Автор 60 статей, 7 патентів на корисну модель

Наукові зацікавлення

  • система моніторингу, методів контролю і ветеринарно-санітарних заходів щодо якості та безпеки продукції тваринництва
  • вивчення вмісту важких металів у біологічній системі: довкілля - корми - тварина і тваринницька продукція.

Наукові праці

1. Сачко Р. Г. Вміст важких металів у грунті, кормах та біологічному матеріалі в агроекологічних умовах Лісостепу та Полісся / Р.Г. Сачко, Я.В. Лесик, А.З. Пилипець, О. С. Грабовська, А.В. Венгрин / Науковий вісник Львівського національно-го університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. - 2013. - Т15, №3, Ч.3.- C.415- 421.

2. Сачко Р. Г. Вміст важких металів у довкіллі, кормах та продукції ВРХ в біогеохімічній провінціїПрикарпаття / Р. Г. Сачко, Я. В. Лесик, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Г. Г. Денис, Ю. В. Мартин // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. - 2014. - Вип. 15. - № 2,3 - С. 175-178.

3. Р. Г. Сачко, А. З. Пилипець, О. С. Грабовська, Вміст деяких важких металів у грунті, кормах, молоці, крові та шерсті корів з господарства ДПДГ "Миклашів" Тези // Науковий журнал "Біологія тварин". - 2014. - Т. 16. - № 3 - С. 201.

4. Патент України на корисну модель (UA). Профілактично-лікувальний препарат "Міметон-Н" / Т.Я. Чорненький, Р.Г. Сачко, Я.В. Лесик, О.С. Грабовська. - UA-№ 63410, МПКА 61D 1/08(2006/01), № u 2011 02631, Заявлено 09.03. 2011; Опубліковано 10.10.2011 Бюл.№ 19. - 4с.

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect