Мартин Юрій Володимирович

провідний спеціаліст, Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

 

 

 

Освіта

1986 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут, факультет ветеринарної медицини і отримав кваліфікацію "ветеринарний лікар".

Професійна діяльність

З 2001 року молодший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.

Наукова діяльність

Автор та співавтор  понад 40 наукових праць,  1 патента,  5 СОУ та  2 ДСТУ.

Наукові зацікавлення

Морфологія та гістологічні дослідження органів і тканин. 

Основні наукові праці

Мартин Ю.В., Акимишин М.М., Сачко Р.Г., Грабовська О.С., Пилипець А.З., Остапів Д.Д. Мікроструктура матки та інтенсивність споживання кисню мітохондріями ендометрію корів. Біологія тварин. – 2010. –  Том 12 - № 1. – С. 284 -289. 

Мартин Ю.В., Пилипець А. З., Сачко Р. Г.,Яремчук І.М., Акимишин М. М., Кузьміна Н. В.,  Гістоморфологічні особливості та вміст класів ліпідів у яєчниках корів різного фізіологічного стану. Харківська державна зооветеринарна академія Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини.Збірник наукових праць. Випуск 23, Частина 2, Том 1. Ветеринарні науки. Харків 2011. С. 57 – 61.

Мартин Ю.В., А.З. Пилипець, О.С. Грабовська, Р.Г. Сачко Гістологічне дослідження заднього мозку та епіфіза у великої рогатої худоби різного віку. Науково технічний бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2012. - Випуск 13. №1-2. С. 415-418. 

Ю.В. Мартин.,Д.Д. Остапів.,Р.Г. Сачко.,А.З. Пилипець.,М.М. Акимишин Мікроструктура яєчників великої рогатої худоби залежно від віку. Біологія тварин. – 2012. –  Том 14 - № 1-2. – С. 530 -534. 

Ю.Т. Салига., Ю.В.Мартин. Гістологія мозку та печінки щурів за хронічного впливу на них низьких доз хлорпірифосу. Біологія тварин. – 2012. –  Том 14 - № 1-2. – С. 563 -567

М.В. Кушкевич., В.В. Влізло., Ю.В. Мартин Фізіологічний пріон і активність Na+ , K+ , - та Ca2+ - АТРаз пластичної мембрани клітин довгастого мозку щурів різного віку. Український біохімічний журнал. .Том. 85, № 2.березень-квітень 2013. 

М.М. Акимишин., Мартин Ю.В.. Р.Г. Сачко.,В.Я. Віщур.,Д.Д. Остапів Гістоморфологічна характеристика та концентрація гормонів тканини яєчника корів і телиць залежно від фізіологічного стану. Науково технічний бюлетень інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок. Львів, 2014. - Випуск 15. №2-3. С. 190-196. 

 

 

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect