Кузів Маркіян Ігорович

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

провідний науковий співробітник, лабораторія розведення та селекції тварин

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID 0000-0002-5648-2059

Google Scholar citations

Народився 9 листопада 1971 року в селі Добряни Стрийського району Львівської області.

Освіта

У 1995 році закінчив Львівську академію ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького за спеціальністю зоотехнія.

У 1995-1998 рр. аспірант Інституту землеробства і біології тварин УААН, спеціальність 06.02.01 – розведення та селекція тварин.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-біологічні особливості корів української червоно-рябої молочної породи різних генотипів в умовах Прикарпаття» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник доктор с.-г. наук, професор І. В. Мамчак.

У 2006 році присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «розведення та селекція тварин».

У 2018 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора сільськогосподарських наук за темою: «Онтогенетичні та селекційно-біологічні закономірності формування молочної продуктивності чорно-рябої худоби західного регіону України» за спеціальністю 06.02.01 – розведення та селекція тварин. Науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Є. І. Федорович..

Професійна діяльність

У інституті працює з березня 1999 року – спочатку на посаді молодшого наукового співробітника, з червня 2000 року – на посаді наукового співробітника, з січня 2002 року – на посаді старшого наукового співробітника, з липня 2006 року – на посаді провідного наукового співробітника лабораторії розведення та селекції тварин.

Наукова діяльність

Працює над проблемою підвищення племінних та продуктивних якостей тварин симентальської, української чорно- та червоно-рябої молочних порід.

Приймав участь у розробці п’яти програм селекції української чорно-рябої молочної породи в західному регіоні України та їх впровадженні у виробництво. 

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН.

Автор і співавтор 108 наукових праць, в т. ч. одного довідника, двох патентів  на корисну модель та  чотирьох науково-методичних рекомендацій.

Наукові зацікавлення

Комплексне вивчення онтогенезу, екстер’єрно-конституційних особливостей, молочної продуктивності, відтворної здатності, якісного складу молока, природної резистентності та біохімічних показників крові сільськогосподарських тварин.

Основні наукові праці

Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М. Зв’язок живої маси корів української чорно-рябої молочної породи з їх молочною продуктивністю / Вісник Сумського національного аграрного університету. – 2017. – Вип. 5/1 (31), Серія «Твар.». – C. 96-101.

Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М., Новак І. В. Вплив промірів тіла корів української чорно-рябої молочної породи після першого отелення на формування їх подальшої молочної продуктивності / Розведення і генетика тварин. – 2017. – С. 139-148.

Кузів М. І. Вплив генеалогічних формувань на молочну продуктивність корів української чорно-рябої молочної породи / Аграрна наука та харчові технології. – 2017. – Вип. 3 (97). – С. 152-158.

Федорович Є. І., Кузів М. І., КузівН. М., Новак І. В., Чокан Т. В. Біологічні передумови прогнозування молочної продуктивності корів. / Методичні рекомендації. Львів: Інститут біології тварин НААН, 2018. – 15 с.

Кузів М. І., Федорович Є. І., Кузів Н. М. Морфологічні й біохімічні показники крові первісток української чорно-рябої молочної породи та їх зв’язок з молочною продуктивністю / Науково-технічний бюлетень. Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок − 2019. − Вип. 20, № 1 − С. 156-162.

Kuziv M. I., Fedorovych E. I., Kuziv N. M. Formation of milk production of black-and-white cattle in the western region of Ukraine / Abstract of reporst. XIX Midle-European Buiatrics Congress (22-25 May 2019, Lviv, Ukraine). – Lviv, 2019. – С. 113.

Федорович Є.І., Мазур Н.П., Федорович В.В., Кузів М. І., Кузів Н. М., Чокан Т. В., Оріхівський Т.В. Селекційні аспекти ефективного розведення симентальської худоби в Україні / Науково-методичні рекомендації. Львів: Інститут біології тварин НААН, 2020. – 37 с.

Mazur N.P., Fedorovych V.V., Fedorovych E.I., Fedorovych O.V., Bodnar P.V., Gutyj B.V., Kuziv M.I., Kuziv N.M., Orikhivskyi T.V., Grabovska O.S., Denys H.H., Stakhiv N.P., Hudyma V. Yu., Pakholkiv N.I. Effect of morphological and biochemical blood composition on milk yield in Simmental breed cows of different production types / Ukrainian Journal of Ecology. – 2020. Vol. 10 (2). – P. 61-67, doi : 10.15421/2020_110

Fedorovych E.I., Fedorovych V.V., Semchuk I.Y., Fedak N.M., Ferenents L.V., Mazur N.P., Bodnar P.V., Kuziv M.I., Fedorovych O.V., Orihivskyi T.V., Gutyj B.V., Slusar M.V., Petriv M.D., Fyl S.I. Genetic potential and breeding value of animals – an essential component of the genetic progress in dairy cattle / Ukrainian Journal of Ecology. – 2021. Vol. 11(2). – Р. 306-312. doi: 10.15421/2021_115 

Федорович Є.І., Кузів М.І., Кузів Н.М., Федорович В.В. Cелекційні ознаки корів різних ліній української чорно-рябої молочної породи Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. – Львів, 2022. – Т. 24 № 94. – С. 94-100.

Кузів М.І., Федорович Є.І., Кузів Н.М., Федорович В.В. Мінливість селекційних ознак у корів залежно від країни селекції бугая. Розведення і генетика тварин. – 2022. Вип 63. – С. 63-70.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect