2024

 

2023

 1. M. Simonov, D. Ostapiv, I. Petruh, M. Kozak, V. Vlizlo. Study of blood phospholipids in cows with ketosis. Proceedings of the XXII Middle European Buiatric Congress. 31.05 - 03.06.2023 Stara Zagora, Bulgaria. P 74.
 2. Kozak M., Ostapiv D., Petruh I., Bodnar Y., Kuz`mina N., Stasiuk A., Samaryk V., Vlizlo V. Safety study of poly-phosphoesters as carriers for targeted antibiotic delivery. Medical Biodefense Conference 22-25.10.2023, Munich, Germany, P. 43.
 3. Mariia VOROBEL, Vasyl KAPLINSKYI, Oleg KLYM, Olha STEFANYSHYN, Alla HUNCHAK, Oksana SMOLYANINOVA, Nataliia PAKHOLKIV, Halyna BILOVUS Vitamin and mineral nutrition of dairy cows and its influence on ruminal metabolism and milk productivity. The International Conference “AGRICULTURE FOR LIFE, LIFE FOR AGRICULTURE”. Bucharest. 2023. P.68
 4. Grabovskyi Stepan, Grabovska Oleksandra. Cadmium (Cd2+) and lead (Pb2+) contents in some organs and tissues of red deer (Cervus elaphus) kept in captivity. 36th Congress of International Union of Game Biologists. August, 28–31, 2023, Warsaw, Poland. 2023: 107–108.
 5. «Харківська школа репродуктологів: історія та досягнення» (до 90-річчя від дня заснування відділу біотехнології репродукції сільськогосподарських тварин ІТ НААН) м. Харків, 15-16 березня 2022 р. В друці Вихідні дані?
 6. 4.Сірко Я., Гунчак А., Стефанишин О. Біохімічні показники крові курей за зміни кількісного і якісного складу протеїну в раціоні. ІІІ науково-практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві», присвячена Всесвітньому Дню яйця 13 жовтня 2023 р., збірник матеріалів он-лайн конференції, С. 35-38. Харків. http://avianua.com/conference.
 7. 5.Стефанишин О.М., Сірко Я.М., Кирилів Б.Я., Сачко С.Р. Балансування раціонів для курей-несучок –шлях до зниження викидів азотових сполук у довкілля. VIII Міжнародний молодіжний конгрес. Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування. 02-03 березня 2023, Україна, Львів : Збірник матеріалів —Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2023. — С.147. Електронне видання у PDF форматі.
 8. 6.Гунчак А.В., Сірко Я.М., Стефанишин О.М., Кирилів Я.Б. Оптимізація складу комбікорму для курей з метою зменшення викидів азотових сполук у довкілля. Аграрна освіта та наука: доягнення, роль, фактори росту. «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука - виробництво Білоцерківський аграрний національний університет. 25 жовтня 2023р., м.Біла Церква, Україна
 9. 7.О.М. Стефавнишин, А.В. Гунчак, В.Л. Старчевський, Ю.Т.Салига. Ультразвукова кавітація як фактор пермеабілізації клітинних стінок дріжджів Phaffia rhodozyma. XVI Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих вчених «Мікробіологія в сучасному сільськогосподарському виробництві». 25 жовтня 2023р. м. Чернігів, Україна.
 10. Kozak M.R., Ostapiv D.D. Study of mice condition after administration of modified oxytetracycline with increased antimicrobial properties. International scientific and practical conference “Topical problems of animal physiology’ (25-26 May). Lviv, Ukraine, 2023.p 37-38.Гунчак А., Сірко Я., Стефанишин О. Вплив аліментарних чинників на окремі показники протеїнового обміну в печінці курей-несучок. ІІІ науково-практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві», присвячена Всесвітньому Дню яйця. 13 жовтня 2023 р., збірник матеріалів он-лайн конференції, С. 15-17. Харків. http://avianua.com/conference
 11. Гунчак А. Нетрадиційні рослинні корми у живленні сільськогосподарської птиці. «ЗЕЛЕНЕ ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧИХ СИСТЕМ В УКРАЇНІ» Інститут кліматично орієнтованого сільського господарства НААН. 26.01.2023. м.Одеса, Україна
 12. Дичок-Нєдзєльська А.З. Лесик Я.В. Вплив сполук сульфуру на параметри організму та відтворну здатність кролематок. Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції: Кролівництво і хутрове звірівництво: проблеми, перспективи та інновації. 24 березня 2023 р., Черкаси. — 2023. — С. 32–34.
 13. І. Гевкан, А. Корбецкий, О. Корбецька .Синтез композитних матеріалів на основі сучасних нанотехнологій та їх вплив на сперму кнурів. Міжнародна науково-практична онлайн конференція В друці
 14. І. Яремчук, С. Корнят, Д. Остапів, М. Шаран, Вплив наноцитратів Zn, Сu i Mn  на якість розмороженої сперми бугаїв. Міжнародна науково-практична онлайн конференція В друці
 15. Кирилів Я., Ратич І., Сачко С. Вплив сульфату натрію та поліензимного препарату «Натузим» на продуктивність курей. ІІІ науково-практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві», присвячена Всесвітньому Дню яйця 13 жовтня 2023 р., збірник матеріалів он-лайн конференції, С. 22-25. Харків. http://avianua.com/conference
 16. Кремпа К. Видовий склад орнітофауни м. Дубляни (Львівська ОТГ). Матеріали ХXI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Василя Юхимовича Шавкуна, 18–19 травня 2023 року, м. Львів, Україна. Біологія тварин 2023, 25(2): 61
 17. Лесик Я. В., Денис Г. Г., Хомин М. М., Грабовська О. С., Лучка І. В., Шах Л. В. Вплив Zn, Ge та Se на показники крові та продуктивні параметри кролів за умов підвищених температур довкілля. Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн-конференції: Кролівництво і хутрове звірівництво: проблеми, перспективи та інновації. 24 березня 2023 р., Черкаси. — 2023. — С. 61–63.
 18. Лесик Я.В., Дичок-Нєдзєльська А.З. Фізіологічні параметри організму та репродуктивна здатність кролів за впливу сполук сульфуру. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми фізіології тварин», присвячена 100-річному ювілею ректора С.В. Стояновського, 25-26 травня 2023 р. м. Львів, Україна. ст 49-51.
 19. О. Сливчук, О. Штапенко, І. Гевкан, І. Яремчук, С. Корнят Оцінка життєздатності сперміїв кнурів за додавання різних концентрацій глутамату цинку  Biol. Tvarin. 2022; 24(2): 67. Тези доповідей ХX Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 90-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора, члена-кореспондента НААН, заслуженого діяча науки і техніки України Макара Івана Арсентійовича 19 травня 2022 року, м. Львів.
 20. О.Штапенко Вплив цинку на репродуктивні процеси у тварин. Міжнародна науково-практична онлайн конференція 
 21. Стефанишин О., Гунчак А., Сірко Я. Стан мікрофлори кишечнику курей-несучок за зміни якісного складу протеїну корму, а також комплексного введення ензимного препарату і цитратів мікроелементів. ІІІ науково-практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві», присвячена Всесвітньому Дню яйця 13 жовтня 2023 р., збірник матеріалів он-лайн конференції, С. 39-41. Харків. http://avianua.com/conference
 22. Юзьвяк М. Вплив підвищення температури довкілля на організм кролів. Матеріали ХXI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, присвяченої 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Василя Юхимовича Шавкуна, 18–19 травня 2023 року, м. Львів, Україна. Біологія тварин 2023, 25(2): 81

2022

 1. Bila G., Vovk V., Bilyy R. Lung damage by nanoparticles at environmental pollution and COVID-19 disease. 4th RECOOP International Student &17th RECOOP Bridges in Life Sciences Annual Conferences. Prague, Czech Republic, April 6-9, 2022; p.140.
 2. Kozak M., Stasiuk A., Vlizlo V., Ostapiv D., Bodnar Y., Kuzmina N., Figurka N., Nosova N., Ostapiv R., Kotsumbas I., Varvarenko S., Samaryk V. Antimicrobial Action of Oxytetracycline in the Composition of Polyphosphate Ester Type Transporter" that was presented at ICEID 2022 (7-10 August). ICEID 2022, Atlanta, Georgia, US. 274 p.
 3. Schneider, M., Bila G., Vovk V., Karavska A., Vishchur O., Bilyy R. Novel methodology to access liver damage from high fructose and high cholesterol diets. 4th RECOOP International Student &17th RECOOP Bridges in Life Sciences Annual Conferences. Prague, Czech Republic, April 6-9, 2022; p.39.
 4. Simonov M, Stybel V., Voloshyn P., Ostapiv D., Vlizlo V. Functional status of the thyroid gland in high-yield cows with subclinical ketosis. XXI Middle European Buiatrics Congress. 19-22.05.2022. Stare Jabіonki, Poland. Congress Proceedings. Р.139-140.
 5. Stasiuk A., Lyakh V., Dron I., Ostapiv D., V. Samaryk. Study of the particle distribution of the dispersed phase of phosphorus-containing polyesters. EPF European Polymer Congress 2022. 26 June - 1 July, 2022. Prague, Czech Republic
 6. Kozak M., Petruh I., Zaichenko A., Ostapiv D., Mitina N., Vlizlo V. Antisense Technology for the Prevention of Transmissible Spongiform Encephalopathy. International biothreat reduction symposium (24-27 Oсtober), Kyiv, Ukraine. 60p.
 7. Kuzmina N., Bodnar Yu., Kozak M., Ostapiv D., Vlizlo V., Stasiuk A., Dron I., Varvarenko S., Samaryk V. Bactericidal Action of Antibiotic Doxycycline with Polymeric Carrier – Phosphorus-Containing Pseudopolyamino Acids. 2022 Іnternational biothreat reduction symposium (24-27 Oсtober), Kyiv, Ukraine. 70p.
 8. Prokopenko O. O., О. Vishchur Hematological profile, growth and vitality of calves for the action of synbiotic drug of iodine and selenium.
 9. Stasiuk A., Lyakh V., Kapatsila S.. Ostapiv D., Samaryk V.. Synthesis of phosphorus-containing polyesters by the Steglich reaction and their surface-active properties. XI International Scientific-Technical Conference “Advance in Petroleum and Gas Industry and Petrochemistry” (APGIP-11). May 16-20, 2022. Lviv
 10. Tkachenko H., Kurhaluk N., Stefanyshyn O., Maryniuk M., Buyun L. 2022. Biomarkers of oxidative stress in the muscle tissue of the rainbow trout after in vitro incubation with extract derived from Dracaena serpent Byng & Christenh. Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації: Тези доповідей ІV науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю (19 травня 2022 р.), Національний Фармацевтичний Університет, Харків. – C. 71-75. [From experimental and clinical pathophysiology to the achievements of modern medicine and pharmacy: Proceedings of IV scientific and practical conference of students and young scientists with international participation, May 19, 2022, National University of Pharmacy, Kharkiv. – P. 71-75.]
 11. Tkachenko H., Kurhaluk N., Stefanyshyn O., Maryniuk M., Buyun L. 2022. Extracts derived from various species of the Dracaena genus (Asparagaceae Juss.) modulate protein levels in equine erythrocytes in in vitro model. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної дистанційної конференції «Сучасні аспекти створення лікарських засобів», присвяченої 80-річчю з дня народження професора В.В. Болотова, Національний фармацевтичний університет, Харків, 1 лютого 2022 року [Materials of II International scientific-practical online conference ‘Modern issues of drug development’, dedicated to the 80th anniversary of professor V.V. Bolotov, National University of Pharmacy, Kharkiv, February 1, 2022]. – P. 58-59.
 12. Tkachenko H., Kurhaluk N., Stefanyshyn O., Maryniuk M., Buyun L. 2022. Antibacterial potential of leaf extract derived from Dracaena dooneri (N.E.Br.) Byng Christenh. П’ята міжнародна конференція молодих учених: Харківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків): збірник тез. Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2022. [Fifth International Conference of Young Scientists: Kharkiv Natural Forum (May 19-20, 2022, Kharkiv): collection of abstracts. – Kharkiv: H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2022. – P. 39-43.
 13. Андрошулік Р.Л. Життєздатність медоносних бджіл за дії різних доз пробіотика Laсtobaсillus сasei В-7280 в умовах термостату // Біологія тварин. – 2022. – Вип. 24, № 2. – С. 22. 
 14. Бонюк Н. Роль ентерохромафінних клітин шлунково-кишкового тракту у забезпеченні морфофункціонального гомеостазу організму тварин.
 15. Брода Н. А., Мудрак Д. І., Матюха І. О., Масюк М. Б. Окисно-антиоксидантний баланс в організмі тільних корів та їх телят за умов техногенного навантаження та за дії препарату «Прегнавітан».
 16. Гунчак А., Сірко Я., Стефанишин О. Показники якості яєць курей за зміни кількісного та якісного складу протеїну в раціоні II науково практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві» присвяченої Всесвітньому Дню яйця, 7 жовтня 2022р., збірник матеріалів он-лайн конференції, С. 19-22
 17. Ковальчук І.І., Колотницький В.А., Головач П.І., Коломієць І.А., Слепокура О.І. Підвищення життєздатності та резистентності поголів’я на тлі вакцинації живою вірус вакциною штаму «ЛА СОТА» та застосування меті фену та меті фену сукупно з аскорбіновою кислотою. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи» (6-7 червня 2022 р.), Дніпро. – 2022. – С.93-95. 
 18. Ковальчук І.І., Цап М.М., Андрошулік Р.Л., Пилипець А.З. Вплив різних доз LACTOBACILLUS CASEI на життєздатність бджіл в умовах термостату // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи» (6-7 червня 2022 р.), Дніпро. – 2022. – С.91-93. Біла Г. Нові неінвазивні методи оцінки ушкодження тканин печінки за неалкогольного стеатогепатиту в тварин. ХX Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених; м. Львів, 19 травня 2022 р.; С. 23. 
 19. Ковальчук І.І., Цап М.М., Бабенко Л.П., Пилипець А.З., Андрошулік Р.Л. Вплив пробіотиків LAСTOBAСILLUS СASEI і LACTOBACILLUS PLANTARUM на  життєздатність бджіл. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «СУЧАСНЕ БДЖІЛЬНИЦТВО: проблеми – досвід – нові технології», 18 серпня 2022 року, м.Київ, С. 37-41.
 20. Кузів М., Кузів Н. Моніторинг генетичної мінливості популяцій і порід великої рогатої худоби.  «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 20-21 жовтня 2022 р. С. 28-30.
 21. Майкович О., Сачук А., Шабікова В., Боцула Д., Остапів Д. Синтез гідрогелів на основі желатину та дослідження їх цитотоксичності.  ХX Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених. 19 травня 2022 року. Львів. Біологія тварин. 2022.  Т 24. № 2 
 22. Масюк М. Б., К. Б. Смолянінов, Д. І. Мудрак Вплив вітамінів А, D3, Е та мікроелементів Цинку, Селену і Йоду на обмін ліпідів і активність системи антиоксидантного захисту у коропа в переднерестовий період.
 23. Остапів Р., Стасюк А., Шабікова В., Самарик В., Остапів Д. Структура і склад комплексів антибіотиків з полімерами-транспортерами.  ХX Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених. 19 травня 2022 року. Львів. Біологія тварин. 2022.  Т 24. № 2 
 24. Прокопенко О. О., Мудрак Д. І., Віщур О. І., Соловодзінська І. Є. Стан неспецифічної резистентності організму телят за впливу синбіотичного препарату, Йоду і Селену.
 25. Прудиус Т. Я., Куртяк Б. М., Романович М. М.,  Собко Г. В. Ефективність застосування кормової добавки «Глобіген Джамп Старт» у раціоні поросят після відлучення
 26. Сірко Я., Гунчак А., Кирилів Б. Показники ліпідного обміну в тканинах курей-несучок при застосуванні соняшникового концентрату «Проглот» в їх раціоні. II науково практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві» присвяченої Всесвітньому Дню яйця, 7 жовтня 2022р.,  збірник матеріалів он-лайн конференції, С.27-30.
 27. Смолянінов К. Б., Мудрак Д. І., Брода Н. А., Масюк М. Б. Вплив застосування «Ентеронорміну», Йоду та Селену на деякі показники пероксидного окиснення ліпідів у телят.
 28. Собко Г. В., Н. А. Брода, Б. М. Куртяк, Т. О. Пундяк Гематологічні показники крові у корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату «Антимаст» у формі мазі.
 29. Стефанишин О., Гунчак А., Сірко Я. Вплив зміни раціону курей-несучок на якісний і кількісний склад мікрофлори кишечнику.II науково практична он-лайн конференція «Інновації у птахівництві» присвяченої Всесвітньому Дню яйця, 7 жовтня 2022р.,  збірник матеріалів он-лайн конференції, С.31-34.
 30. Тези Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан розвитку ветеринарної медицини, науки і освіти»
 31. Федькалова Т., М. Брошков, О. Віщур. Динаміка титру специфічних антитіл у цуценят залежно від кратності введення біологічного подразника.
 32. Федькалова Т., М. Брошков, О. Данчук. Динаміка вмісту білків крові цуценят протягом двох місяців після народження залежно від статі.

2021

 1. Mysak A., Ostapiv D., Kuzmina N., Kozak M., Dron І., Bukartyk N., Bukartyk M., Vlizlo V. Application of dressings based on pectin hydrogel plates for healing aseptic wounds. 20th Middle European Buiatrics Congress Словенія, 2021 22-25 вересня Proceedings of the XX. Middle European Buiatric Congress. Ptuj/Slovenia: September 22 – 25, 2021. – 49 p.
 2. Ostapiv D., Kuz’mina N., Kozak М., Vlizlo V.3, Kotsiumbas I., Kosenko Ju., Varvarenko S., Samaryk V., Nosova N., Yakoviv M. Fluorescein copolymers improve counter-immunoelectrophoresis (CIE) diagnostics. Medical Biodefense Conference Німеччина, Munchin 2021. 28.09.-01.10. 94p.
 3. Petruh I., Simonov M., Stybel V, Kozak M., Vlizlo V. Metabolic disorders in cows with ketosis Proceedings of the XX. Middle European Buiatric Congress. Ptuj, Slovenia: September 22 – 25, 2021. – 34 p.
 4. Vlizlo V., Ostapiv D., Samaryk V., Stybel V., Stegniy B., Kozak M., Zelenina O., Dron I. PEGylation of enrofloxacin reduces minimum inhibitory concentrations and hepatoxic effects in rats. Medical Biodefense Conference Німеччина, Munchin 2021. 28.09.-01.10.– 103-104 p.
 5. Гунчак, А.; Ратыч, И.; Стефанышын, О.; Сирко, Я.; Корэтчук, С. Влияние комплексного введения в рацион перепелов «Натузима» и цитрата серы на интенсивность белкового обмена. М-ли науково-практ. конференції “Інновації у тваринництві та безпека продуктів тваринного походження – досягнення та перспективи”, 2021, С. 281-286. (Молдова)
 6. Bila G. Targeting granulocytic tumor cells with cholic acid prodrug conjugates / G. Bila, M. Lootsyk, A. Mokhir, O. Vishchur, R. Bilyy // The Animal Biology. – The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine – Vol. 23, Issue 3. – 2021. – P. 13. 
 7. Bila Galyna, Vishchur Oleg, Vari Sandor, Bilyy Rostyslav. Neutrophil Extracellular Traps during high fructose diet leads to low-grade inflammation and direct liver damage. Europen Journal of Immunology. 2021. Volum 51. Issue (Suppl. 1). P. 336 DOI: https://doi.org/10.1002/eji.202170200
 8. Broda N. The state of the natural and adaptive immunity of pregnant cows and their calves under the conditions of technogenic contamination and the action of the drug «Pregnavitan» / N. Broda, O. Vishchur, I. Matiukha // The Animal Biology. – The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine – Vol. 23, Issue 3. – 2021. – P. 19. 
 9. Fedorovych V., Mazur N., Fedorovych Ye., Fyl S. Influence of genetic factors on productive longevity of dairy cattle. The ANIMAL BIOLOGY 2021. vol. 23. No 3. S. 33. 
 10. Fedorovych Ye., Fedorovych V, Mazur N., Orikhivskyi Т. Economically useful features of cows of different production types of Simmental breed. The ANIMAL BIOLOGY 2021. vol. 23. No 3. S. 34-35.
 11. Fedorovych Ye., Muzhenko A., Slusar N. Peculiarities of the molting process in crawfish of different species. The ANIMAL BIOLOGY 2021. vol. 23. No 3. S. 36. 
 12. Fedoruk R.S., Tsap M.M., Tesarivska U.I., Kovalchuk I.I., Koleschuk O.I. Biological effects of different doses of citrate I, Se, S in broiler chickens in the presence and absence of coccidiostats in feed // The Animal Biology. 2021; 23 (3) : 37.
 13. Galatiuk O.E., Lakhman A.R., Romanishina T.O., Zastulka O.O., Kurtyak B.M., Kovalchuk I.I., Pundyak T.O. Bioperspectives in the treatment and prevention of enterobacteriosis of bees in organic production of beekeeping products The Animal Biology. 2021; 23 (3): 41.
 14. Gevkan V. Syrvatka, O.Shtapenko Сomplex hormonal-vitamin nanosomal preparations of argentum, zinc and copper nanoparticles, for effective treatment of cows endometritis. / / Біологія тварин, 2021 Т.3, С. 42
 15. Kikish I.B., Kovalchuk I.I., Fedoruk R.S. Content of mineral elements in tissues of honey bees under feeding citrate Co and Ge // 5th International Scientific Conference Agrobiodiversity for Improving the Nutrition, Health, Life Quality, and Spiritual Development of People November 3, 2021, Kiev. 53.
 16. Kolomiiets I.A., Kovalchuk I.I., Slepokura O.I., Golovach P.I., Kolotnytskiy V.A., Zmiya M.M., Kamratska O. Physiological mechanisms of the regulation of erythron and protein in blood of piglets at the development of adaptative syndrome The Animal Biology. 2021; 23 (3): 55.
 17. Kovalchuk I.I., Androshulik R.L., Tsap M.M. Сontent of total protein and its fractions in hemolymph of bees depending on the level of introduction to sugar syrup citrates Mg // The Animal Biology. 2021; 23 (3) : 61.
 18. Kovalchuk I.I., Kikish I.B. Minarals compositions and quality indexes of production of beekeeping after feeding Ge and Co citrate // The Animal Biology. 2021; 23 (3) : 62.
 19. Kovalchuk I.I., Tsap M.M., Androshulik R.L., Kroh A.O. Viability of bees under consumption of different doses of magnesium citrate // 5th International Scientific Conference Agrobiodiversity for Improving the Nutrition, Health, Life Quality, and Spiritual Development of People November 3, 2021, Kiev. 81.
 20. Kovalchuk I.I., Tsap M.M., Koleschuk O.I., Kurtyak B.M, Sobko G.V., Romanovych L.V. The influence of introduction of a mixture of citrates of mineral elements to growth, development and maintenance of broiler chickens // The Animal Biology. 2021; 23 (3) : 63
 21. Lesyk Y. Physiological and biochemical parameters of the rabbit’s body under the influence of silicon compounds. Current epidemic challenges in one health approach. May 18–19, 2021.Ternopil, Р. 302
 22. M. Petko,, V. Fedorovych. Selection features of Carpathian breed bees. The ANIMAL BIOLOGY 2021. vol. 23. No 3. P. 90 
 23. Masiuk M. Fatty acid composition in carp liver and skeletal muscles after vitamin and mineral supplementation / M. Masiuk, K. Smolianinov, O. Vishchur // The Animal Biology. – The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine – Vol. 23, Issue 3. – 2021. – P. 77. 
 24. O. Zelenina. Protein content in rats’ blood under the influence of various forms of enrofloxacin /O. Zelenina, M. Kozak, D. Ostapiv, V. Vlizlo// The First Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES, Lviv, Ukraine, 29–30 September 2021. – 128 c.
 25. Prokopenko O. The role of synbiotic drugs, iodine and selenium in the regulation of immune function in calves / O. Prokopenko, O. Vishchur, I. Kychun // The Animal Biology. – The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine – Vol. 23, Issue 3. – 2021. – Р. 95. DOI: 10.15407/animbiol23.03
 26. S. Kornyat, М. Sharan, D. Оstapiv, А. Korbeckij, І. Yaremchuk, О. Andrushko / Quality of deconserved bull sperm for the action of nanocitrates Zn, Cu, and Mn in the diluents //Біологія тварин, 2021 Т.3, С. 59.
 27. Shtapenko O. V., Syrvatka V. Ya., Horbay R., Slyvchuk O. Yu Effect of copper nanoparticles and copper nanoparticles nanoemulsion on the healing of burn wounds //«Nanotechnologies and Nanomatersals» NANO – 2021. 27 с.
 28. Y. Lesyk, A. Dychok-Niedzielska, O. Grabovska, M. Khomyn, G. Denys, I. Luchka, L. Shakh. Influence of sulfur compounds drinking on blood parameters and resistance of rabbits. The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES. The Animal Biology, 2021, vol. 23, no. 3., p. 70. (міжнародна конференція)
 29. Yavorska N. Hydroxycinnamic acids of highbush blueberry – the potential of application / N. Yavorska, N. Vorobets, Y. Salyha, O. Vishchur // The Animal Biology. – The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29–30 September 2021, Lviv, Ukraine – Vol. 23, Issue 3. – 2021. – Р. 126. DOI: 10.15407/animbiol23.03
 30. Андрошулік Р.Л., Ковальчук І.І. Активність каталази в гемолімфі та тканинах організму бджіл залежно від рівня введення до цукрового сиропу цитрату Mg Тези доповідей ІІ конференції “Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині” присвячена 140-річчю відкриття навчального закладу “Цісарсько-королівська школа та школа підковування коней разом із клінікою-стаціонаром для тварин у Львові”. м. Львів, 18-19 листопада 2021 року. м. Львів, 2021.
 31. Андрошулік Р.Л., Ковальчук І.І. Життєздатність медоносних бджіл залежно від рівня введення до цукрового сиропу цитрату Mg // Матеріали VI міжнародної науково-практична конференція викладачів і студентів «Актуальні аспекти біології тварин, ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи», м. Дніпропетровськ, 25 травня 2021 : 17-18.
 32. Божик О. В. Іхтіофтиріоз коропа в рибних господарствах Західного регіону / О. В. Божик, І. В. Кичун, В. Й. Божик // Сучасні проблеми теоретичної і практичної їхтіології. – Матеріали ХІV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, 23-25 вересня 2021, Харків, Україна – С. 20-24.
 33. Брода Н. Імунобіологічна реактивність організму корів, хворих на субклінічну форму маститу, за дії апіфітопрепарату «Антимаст» / Н. Брода, Г. Собко, Д. Мудрак, М. Масюк // Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині. – Матеріали ІІ конференції, ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2021. – С. 28-29.
 34. І. Petruh. The content of phospholipids and their fractional composition in plasma of healthy and ketotic cows / І. Petruh, M. Simonov, V. Vlizlo, D. Ostapiv, M. Kozak// The First Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES, Lviv, Ukraine, 29–30 September 2021. – 91 c.
 35. І. Yaremchuk,М. Sharan, D. Ostapiv, S. Kornyat,А. Коrbeckij, О. Аndrushko Post thawing quality of bull speramtozoa in diluent with additivs of microelements linked with polymer-transporter // Біологія тварин, 2021 Т.3, С. 105
 36. І. Б. Кикіш, І. І. Ковальчук, Я. В. Лесик, Л. М. Ковальська. Мінеральний склад та якісні показники продукції бджільництва за підгодівлі бджіл цитратами CO і GE. Інститут біології тварин НААН, ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького, Дрогобицький державний університет імені Івана Франка, с. 78. (міжнародна конференція)
 37. Кузів М., Кузів Н. Теоретичні засади підвищення молочної продуктивності великої рогатої худоби. «Науково-інноваційний розвиток агровиробництва як запорука продовольчої безпеки України: вчора, сьогодні, завтра» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 17 листопада 2021 р. С. 49-50.
 38. Куртяк Б. М. Застосування імунотропних засобів у системі профілактики захворювань тварин / Б. М. Куртяк, О. І. Віщур // Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині. – Матеріали ІІ конференції, ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2021. – С. 93-94.
 39. О. V. Boiko, О. Honchar, Y. Lesyk. Influence of I, Se, S nanoaquacitrates solution drinking on parameters of young rabbits’ body. The 1st Ukrainian-Polish Scientific forum AGROBIOPERSPECTIVES. The Animal Biology, 2021, vol. 23, no. 3., p. 17. (міжнародна конференція)
  О. Ю.Сливчук «Evaluation of Bull Semen Proctssed with Coper Nanopartscles in vitro» 15 Всеукраїнська конференція молодих вчених ІМБГ, Онлайн Постер
 40. О.Ю. Сливчук «Біофізичні методи дослідження в нейронауках та фізіології» Біофізична школа. Онлайн Київ 26-30 квітня 2021 року.
 41. Прокопенко О. О., Віщур О. І., Романович М. С., Левківська Н. Д., Собко Г. В. Вплив синбіотичного препарату, Йоду і Селену на стан природного й адаптивного захисту телят / О. О. Прокопенко, О. І. Віщур, М. С. Романович, Н. Д. Левківська, Г. В. Собко // Сучасні методи діагностики, лікування та профілактика у ветеринарній медицині. – Матеріали ІІ конференції, ЛНУВМБТ ім. С.З. Гжицького. – 2021. – С. 124-125.
 42. Солопова Х. Я. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та активність антиоксидантних ензимів в гепатопанкреасі коропів, уражених аеромонозом та за лікування препаратом «Флюмек» і його комплексу з насінням розторопші плямистої / Х. Я. Солопова, О. І, Віщур, І. В. Кичун // Сучасні проблеми теоретичної і практичної їхтіології. – Матеріали ХІV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції, 23-25 вересня 2021, Харків, Україна – С. 173-177.