ОГЛЯД

Лабораторія створена у 2015 р шляхом об’єднання Лабораторії інтелектуальної власності та маркетингу інновацій і Сектору аналітичних методів досліджень. 

ПЕРСОНАЛ ЛАБОРАТОРІЇ

Лучка Іван Васильович –  завідувач лабораторії, к. с.-г., н.

Лесик Ярослав Васильович – головний науковий співробітник, д. вет. н.

Хомин Михайло Михайлович – провідний науковий співробітник, к. б. н.

Денис Галина Григорівна – старший науковий співробітник, к.с.-г.н.

Кисців Володимир Орестович  – старший науковий співробітник, к.с.-г.н.

Олійник Юрій Романович – головний фахівець

Шах Лідія Володимирівна – головний фахівець

Кремпа Катерина Михайлівна – фахівець

Стельмащук Надія Михайлівна – фахівець

Судин Катерина Юріївна – провідний фахівець

Хірівська Наталія Андріївна – фахівець

Шаран Уляна Романівна – фахівець

Аспіранти

Юзьвяк Мар’ян Осипович – аспірант

НАПРЯМИ РОБОТИ

  • підготовка до друку та випуск наукового журналу «Біологія тварин»
  • супровід оформлення охоронних та нормативних документів
  • супровід проведення та експертиза патентного пошуку наукових досліджень
  • організація наукових конференцій
  • презентація досягнень інституту на виставках, симпозіумах і т.д.
  • робота бібліотеки інституту
  • проведення тендерних закупівель інституту
  • функціонування віварію інституту
  • системне адміністрування інституту:
   • підтримка та координація використання комп’ютерної техніки
   • робота комп’ютерної мережі інституту
   • доступ до мережі Інтернет
   • розробка та підтримка веб-сайту інституту
  • проведення аналітичних досліджень:
   • атомно-абсорбційна спектрофотометрія
   • біохімічний аналіз
   • гематологічний аналіз

НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Лабораторія виконує завдання у Програмі наукових досліджень 43 «Адаптаційні процеси у високопродуктивних сільськогосподарських тварин за впливу екологічних та кліматичних чинників»:

  • 43.00.02.02. Ф. «Дослідити метаболічні процеси у формуванні продуктивності кролів за дії нових біологічно активних речовин з метою одержання екологічно безпечної продукції», 

ОСТАНІ ПУБЛІКАЦІЇ

  1. Bashchenko MI, Boiko OV, Honchar OF, Sotnichenko YM, Lesyk YV, Iskra RY, Gutyj BV. Peculiarities of growth and further productivity of purebred and crossbred cows. Regul Mech Biosyst. 2023;14(1):118-124. DOI: https://doi.org/10.15421/022318 (Scopus Q4, Web of Science)
  2. Shevchenko Y, Honchar O, Havrysh O, Boiko O, Lesyk Y, Grabovska O. Genetic characteristics of Poltavske sriblo rabbits by myostatin and progesterone receptor gene and selection indices. Studia Biologica. 2023; 17(2): 71–84. Available from: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1702.714 (Scopus Q4)
  3. Boiko O, Lesyk Y, Bashchenko M, Honchar O, Denys H, Grabovska O, et al. Zinc citrate influence on the concentration of some macro-and microelements in rabbit body tissues. Biol Stud. 2022;16(4):45-58. DOI: http://dx.doi.org/10.30970/sbi.1604.697 (Scopus)
  4. Lesyk YV, Dychok-Niedzielska AZ, Boiko OV, Honchar, Bashchenko MI, Kovalchuk II, Gutyj BV. Hematological and biochemical parameters and resistance of the organism of mother rabbits receiving sulfur compounds. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2022; 13(1): 60-66. DOI: https://doi.org/10.15421/022208 (Web of Science, Scopus)

  5. Bashchenko M, Boiko O, Honchar O, Sotnichenko Yu, Tkach Ye, Gavrysh O, Nebylytsja M, Lesyk Y, Gutyj B. The cows calving in the selection of bull-breeder in Monbeliard, Norwegian Red and Holstine breed. Ukrainian Journal of Ecology, 2021; 11(2): 236-240. DOI: 10.15421/2021_105 (Web of Science)

  6. Boiko O, Honchar O, Lesyk Y, Kovalсhuk I, Gutyj B, Dychok-Niedzielska А. Effect of consumption of I, Se, S and nanoaquacitrates on hematological and biochemical parameters of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2021; 12(2): 335-340. DOI:10.15421/022145 (Web of Science)

  7. Lesyk Y, Dychok-Nidzelska A, Boiko O, Bashchenko M, Honchar O. Reproductive Ability of Doe-Rabbits and Growth and Preservation of the Offspring by Feeding Sulfur Compounds. Sci Horiz 2021; 24(8): 9-14. doi:10.48077/scihor.24(8).2021.9-14  (Scopus)

  8. Boiko О, Honchar О, Lesyk Y, Kovalchuk І, Gutyj B. Influence of zinc nanoaquacitrate on the immuno-physiological reactivity and productivity of the organism of rabbits. Regulatory Mechanisms in Biosystems. 2020; 11(1): 133-138. DOI: 10.15421/022020  (Web of Science)

  9. Hoivanovych N, Voloshanska S, Monastyrska S, Kovalchuk H, Lesyk Y. Ivasivka A. Integrated Monitoring of the Spring Water Quality in the Mostyska District of Lviv Region. Advances in Economics, Business and Management Research. III International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence. 2020; 129: 264-271. DOI: 10.2991/aebmr.k.200318.033 (Web of Science)

  10. Lesyk Y, Ivanytska A, Kovalchuk I, Monastyrska S, Hoivanovych N, Gutyj B, Zhelavskyi M, Hulai O, Midyk S, Yakubchak O, Poltavchenko T. Hematological parameters and content of lipids in tissues of the organism of rabbits according to the silicon connectionUkrainian Journal of Ecology. 2020; 10(1): 30-36. DOI: 10.15421/2020_5 (Web of Science)

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect