Лабораторія обміну речовин імені Степана ГжицькогоLogoObmin

 Лабораторія обміну речовин заснована у 1960 році доктором біологічних наук, професором Гжицьким Степаном Зеноновичем (1900–1976), який керував лабораторією до 1976 року.  Наступним завідувачем лабораторії був доктор біологічних наук, професор Калачнюк Григорій Іванович. З 1997 рік по 2007 рік – доктор біологічних наук, професор Сологуб Леонід Ілліч (1931–2008). У 2008 -2019 рр лабораторією керував  доктор біологічних наук Салига Юрій Тарасович.

З січня 2020 року завідувачем лабораторії є доктор сільськогосподарських наук, професор Стапай Петро Васильович

Колектив лабораторії

Стапай Петро Васильович – завідувач лабораторії, д. с-г. н.

Салига Юрій Тарасович – провідний науковий співробітник (без оплати), д. б. н., с.н.с.

Вудмаска Ігор Васильович – провідний науковий співробітник (без оплати), д.с.-г.н., професор

Дзень Євген Олексійович – старший науковий співробітник, к. с.-г. н., с.н.с.

Буслик Тетяна Володимирівна – старший науковий співробітник, к. б. н., с.н.с.

Сачко Роман Григорович – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Невоструєва Ірина Володимирівна – старший науковий співробітник, к. с-г. н.

Росаловський Володимир Петрович – старший науковий співробітник, к.б.н.

Скорохід Андрій Володимирович– науковий співробітник, к. с-г. н.

Сидір Надія Петрівна – науковий співробітник, к. с-г. н.

Михалюк Василина Володимирівна - молодший науковий співробітник, к.б.н.

Сав’як Зоряна Ігорівна – головний фахівець

Сачко Сергій Романович – аспірант

Мигаль Наталія Вікторівна – аспірант

Передерій Діана Богданівна – аспірант

Діяльність

 • Дослідження фізіолого-біохімічних змін різноманітних систем організму під дією екологічних і кліматичних чинників.
 • Пошук генів відповідальних за формування продуктивних якостей у сільськогосподарських тварин.
 • Аналіз поліморфізмів генів-кандидатів на можливість застосування у маркер-асоційованій селекції для покращення господарсько-корисних ознак у тварин.
 • Вивчення фізіолого-біохімічних основ живлення жуйних тварин з метою розробки науково обґрунтованих заходів підвищення біоконверсії корму в їх високоякісну продукцію — молоко, м'ясо, вовну.
 • Дослідження впливу змін клімату та теплового стресу на обмін речовин та продуктивність сільськогосподарських тварин та птиці
 • Вплив теплового стресу на функцію печінки тварин та пошук ефективних гепатопротекторних засобів за екстремальних температурних умов та субклітинним кетозом
 • Вивчення фізичних (тонина, міцність, розчинність) показників вовни овець різних порід залежно від зон їх розведення.
 • Дослідження захисних властивостей вовняного воску, його ліпідного складу під дією факторів навколишнього середовища.
  Вивчення структури та їх хімічного складу вовни овець різних порід залежно від зон їх розведення.
 • З’ясування ролі структурних ліпідів вовни у формуванні фізико-хімічних та технологічних властивостей вовняних волокон.
 • Розроблення способів оцінки процесів вовноутворення та рекомендацій з виробництва екологічно безпечної для здоров’я споживачів вовняної сировини.
 • Лабораторія обміну речовин ім.С.З.Гжицького акредитована за рівнем лабораторного обладнання, методичного забезпечення і підготовки кадрів відповідає галузевим вимогам для проведення аналітичних і випробувальних досліджень сировини, продукції, біологічного матеріалу на відповідність нормативній документації та надання практичних консультацій № 029/ вир.лаб. від 16.05.2018 р Державним науково-дослідним контрольним інститутом ветеринарних препаратів і кормових добавок та Державною Службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Міністерства аграрної політики та продовольства України .

НОВІ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Buslyk TV, Rosalovsky VP, Salyha YT. PCR-Based Detection and Quantification of Mycotoxin-Producing Fungi. Cytol Genet 2022;56(1):16-30. DOI: https://doi.org/10.3103/S0095452722010042

Havryliak V, Mykhaliuk V, Kochubei V. Characteristics of regenerated keratin and keratin-based film. Biopolym. Cell. 2021; 37(5): 335-345. DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A5F 

Rumynska T, Hural A, Konechnyi Y, Vynnytska R, Lozynskyi A, Salyha Y, Korniychuk O, Lesyk R. Microbial biofilms and some aspects of anti-inflammatory drug use. Biopolym. Cell. 2021; 37(4): 247-258. DOI: http://dx.doi.org/10.7124/bc.000A57

Vudmaska I, Petrukh I, Sachko S, Vlizlo V, Kosenko Y, Kozak M, Petruk A. Using hop cones, vitamin E, methionine, choline and carnitine for treatment of subclinical ketosis in transition dairy cows. Adv. Anim. Vet. Sci. 2021; 9(1): 55-62. DOI: http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2021/9.1.55.62

Havryliak V, Mykhaliuk V, Petrina R, Fedorova O, Lubenets V, Novikov V. Adsorbents based on keratin for lead and cadmium removal. Current Applied Science and Technology. 2020; 20(1): 136-143

Salyha N, Salyha Y. Protective role of l-glutamic acid and l-cysteine in mitigation the chlorpyrifos-induced oxidative stress in rats. Environ Toxicol Pharmacol. 2018; 64: 155-163. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.etap.2018.10.010

Hrabovska SV, Salyha YT. Animal Models of Autism Spectrum Disorders and Behavioral Techniques of their Examination. Neurophysiology 2016;48(5):380-388. DOI: DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11062-017-9613-2 

 

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect