В Інституті біології тварин НААН оголошено вступ до аспірантури (2024-2025 навчальний рік) на очну (денна/вечірня)  і заочну форми навчання за спеціальностями:
• 091 Біологія та біохімія;
• 211 Ветеринарна медицина.
Вступ відбувається на конкурсній основі.
У 2024 році для допуску до вступного іспиту з іноземної мови для вступу на навчання для здобуття ступеня доктора філософії потрібні результати єдиного вступного іспиту (ЄВІ). Реєстрацію осіб, які бажають взяти участь у єдиному вступному іспиті (ЄВІ), здійснюють приймальні комісії закладів вищої освіти з 7 до 29 травня (для участі в основній сесії) і з 17 до 21 червня (для участі в додатковій сесії ー у цей період матимуть змогу зареєструватися ті, хто не зміг цього зробити під час основного періоду реєстрації) за умови особистої присутності вступника / вступниці та/або дистанційно.

ЕТАПИ ТА СТРОКИ ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ

Початок прийому заяв і документів – 1 липня 2024 року
Закінчення прийому заяв і документів – 31 серпня 2024 року
Терміни проведення вступних іспитів: 01 вересня – 10 вересня 2024 року
Терміни зарахування вступників за кошти державного бюджету до 13 вересня 2024 року
Терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб до 31 жовтня 2024 року
Початок навчання в аспірантурі 16 вересня 2024 року

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ:

— заява на ім’я директора наукової установи;
— особовий листок з обліку кадрів;
— сертифікат ЄВІ виданий 2023 або 2024 року;
— 2 фотокартки 3×4;
— дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності;
— список опублікованих наукових праць і винаходів; копії опублікованих статей/тез (за наявності);
— медичну довідку про стан здоров’я за формою №086/о;
— копію диплома про закінчення вищого навчального закладу (особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України №504 від 05.05.2015 р.);
— рекомендацію Вченої ради вищого навчального закладу або наукової установи (за наявності);
— копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
— копію військово-облікових документів;
— довідку з постійного місця реєстрації (для осіб, які мають намір проживати в гуртожитку);

— міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні С1–С2 (за наявності).

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

 • Паспорт, диплом про вищу освіту вступники подають особисто.
 • Вступники до аспірантури можуть подавати документи для вступу до аспірантури не більше, ніж на дві спеціальності.
 • У випадку, коли вступник до аспірантури рекомендований до вступу в аспірантуру за результатами конкурсу одразу за двома спеціальностями, освоювати освітньо-наукову програму підготовки доктора філософії в аспірантурі за рахунок державного бюджету він може лише за однією спеціальністю, за іншою — на умовах контракту.
 • Приймальна комісія наукової установи допускає вступників до вступних випробувань на підставі поданих документів (всіх, наведених у переліку, наданих вчасно) і може відмовити вступнику в допуску до вступних випробувань в аспірантуру в зв’язку з неподанням у встановлений термін документів, визначених Правилами прийому.
 • Дослідницька пропозиція — це науковий текст обсягом до 5 сторінок, підготовлений вступником до аспірантури, в якому обґрунтовано тематику майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених завдань тощо.
 • Вимоги до дослідницьких пропозицій формують наукової установи відповідно до особливостей кожної обраної вступником спеціальності. Оцінювання дослідницької пропозиції (з можливою її презентацією за рішенням вченої ради наукової установи) відбуватиметься на вступному іспиті зі спеціальності як його складова.

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

 • Відповідальний за аспірантуру:  к. вет. н. Наталія ПАХОЛКІВ.
 • +38032-270-25-04
  +38067-453-36-39
  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect