Наші випускники

 За останні роки кадровий склад Інституту значно омолодився за рахунок випускників аспірантури і докторантури. Аспіранти, які закінчили очну форму навчання, практично всі працевлаштовані в Інституті на посаді наукових співробітників. Троє випускників докторантури та аспірантури є завідувачами лабораторій: доктор сільськогосподарських наук Гунчак А.В., кандидати наук: Лучка І.В., Цап М.М., Гевкан І.І. Директор — доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Салига Ю.Т. і два заступники директора, доктори сільськогосподарських наук, професори: Вудмаска І.В. та Шаран М.М. — випускники докторантури Інституту.

 • Грициняк Ігор Іванович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, директор Інституту рибного господарства НААН (науковий керівник — професор Янович В.Г.).
 • Снітинський Володимир Васильович – доктор біологічних наук, академік НААН, ректор Львівського націона́льного університе́ту природокористува́ння (науковий керівник — професор Янович В.Г.).
 • Дроник Григорій Васильович – доктор біологічних наук, академік НААН, обіймав посаду директора Буковинського інституту АПВ НААН (науковий керівник — академік НААН Лагодюк П.З.).
 • Седіло Григорій Михайлович – доктор сільськогосподарських наук, академік НААН, обіймав посаду директора Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (науковий керівник — член-кореспондент НААН Макар І.А.).
 • Кирилів Ярослав Іванович – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, обіймав посаду першого проректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (науковий керівник — академік НААН Лагодюк П.З.).
 • Стояновський Володимир Григорович – доктор ветеринарних наук, професор, був завідувачем кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (науковий керівник — академік НААН Кравців Р.Й.).
 • Гавриляк Вікторія Василівна – доктор біологічних наук, професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Інституту хімії та хімічних технологій НУ «Львівська політехніка» (науковий керівник — член-кореспондент НААН Макар І.А.).
 • Сімонов Маріан Романович – доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри ветеринарно-санітарного інспектування Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (науковий керівник — академік НААН Влізло В.В.).
 • Цісарик Орися Йосипівна – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології молока та молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (науковий керівник — академік НААН Дроник Г.В.).
 • Ковальчук Ірина Іванівна – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (науковий керівник — член-кореспондент НААН Федорук Р.С.).
 • Покотило Олег Степанович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені І. Пулюя (науковий керівник — професор Янович В.Г.).
 • Іскра Руслана Ярославівна – доктор біологічних наук, професор кафедри фізіології людини і тварин Львівського національного університету імені І.Франка (науковий керівник — академік НААН Влізло В.В.).
 • Матюха Ірина Олегівна – кандидат сільськогосподарських наук, фахівець з біотехнології лабораторії досліджень та розробок ПрАТ Компанії «Ензим» (науковий керівник — член-кореспондент НААН Федорук Р.С.).
 • Лесик Ярослав Васильович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного університету імені І.Франка (науковий керівник — член-кореспондент НААН Федорук Р.С.).
 • Данчук В’ячеслав Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової та навчальної роботи Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України (науковий керівник — академік НААН Снітинський В.В.).
 • Храбко Марія Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з навчальної роботи Вишнянського коледжу Львівського національного аграрного університету (науковий керівник — доктор сільськогосподарських наук Рівіс Й.Ф).
 • Потапчук Юрій Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з тваринництва СТОВ «Зоря» (науковий керівник — член-кореспондент Федорук Р.С.).
 • Параняк Роман Петрович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького (науковий керівник — професор Янович В.Г.).
 • Юськів Любов Любомирівна – доктор ветеринарних наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (науковий керівник — академік НААН Влізло В.В.).
 • Огородник Наталія Зіновіївна – доктор ветеринарних наук, Львівського націона́льного університе́ту природокористува́ння (науковий керівник — професор Віщур О.І.).
 • Куртяк Богдан Михайлович – доктор ветеринарних наук, завідувач кафедри епізоотології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького (науковий керівник — професор Янович В.Г.)
 • Хірівський Петро Романович – кандидат біологічних наук, завідувач кафедри екології Львівського націона́льного університе́ту природокористува́ння (науковий керівник — доктор біологічних наук Пупін І.Г.)
 • Бальковський Володимир Васильович – кандидат сільськогосподарських наук, декан факультету агротехнологій і екології Львівського націона́льного університе́ту природокористува́ння (науковий керівник — академік НААН Снітинський В.В.)
 • Волошин Ростислав Веніамінович – кандидат ветеринарних наук, перший заступник начальника Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області (науковий керівник — академік НААН Влізло В.В.).
 • Антоняк Галина Леонідівна — доктор біологічних наук, професор кафедри екології Львівського національного університет імені І. Франка (науковий керівник — академік НААН Снітинський В. В.)
 • Вовк Стах Осипович — доктор біологічних наук, професор, завідувач лабораторії дрібного тваринництва Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН (науковий керівник — професор Янович В. Г.)
 • Шатинська Олена Андріївна — кандидат біологічних наук, асистент кафедри біохімії Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського (науковий керівник — професор Іскра Р. Я.)

НОВИНИ

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

НАУКОВИЙ  ЖУРНАЛ  "БІОЛОГІЯ ТВАРИН"

                                                                   logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect