Освітньо наукові програми

091 Біологія (2016 рік)

091 Біологія (2021-2022 рр)

Навчальні плани

Навчальний план ОП 091 Біологія (2016 рік)

Навчальний план ОП 091 Біологія (2021-2022рр)

Навчальні дисципліни і силабуси

Обов'язкові навчальні дисципліни

Цикл дисциплін загальнонаукової підготовки

 Цикл дисциплін спеціальної (фахової) підготовки

Дисципліни вільного вибору аспіранта

гаранти та науково-педагогічний склад

ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect