Лабораторія біохімії адаптації та онтогенезу тварин 

В 1960 році була створена лабораторія вищої нервової діяльності, завідувачем якої був д. б. н. Медяник Іван Антонович (1960-1962). З 1962 року вона носила назву "лабораторія нейрогуморальної регуляції", керівниками якої були: д. мед. н., проф. Беркович Євген Михайлович (1962-1963); д. б. н., професор Скородинський Зеновій Павлович (1963-1972); к. б. н. Ганин Мирон Дмитрович (1972-1980); д. б. н., професор Головач Василь Миколайович (1980-1988), а з 1988 по 2011 рр. – академік НААН Снітинський Володимир Васильович.

У 1994 році лабораторія була перейменована на лабораторію ендокринної регуляції, а з 2007 року по 2011 рік – носила назву лабораторія живлення свиней.

У 2013 -2029 рр року завідувачем лабораторії була д. б. н., с. н. с. Іскра Руслана Ярославівна

Із 2019 р завідувачем лабораторії з н.с., к.вет.н. Понкало Леся Ігорівна

Колектив лабораторії

Понкало Леся Ігорівна – науковий співробітник, к. вет. н.

Іскра Руслана Ярославівна – прорвідний науковий співробітник, д. б. н.

Салига Наталія Омелянівна– провідний науковий співробітник, к. б. н.

Олійник ІринаЯрославівна – науковий співробітник, к.ф.-м.н.

Климець Галина Володимирівна – молодший науковий співробітник

Приймич Надія Іванівна – головний фахівець

Діяльність

Від часу свого заснування у лабораторії вивчали:

 • вплив різних факторів на функціональний стан шлунково-кишкового тракту;
 • роль тонкого відділу кишечнику жуйних у процесах травлення;
 • обмін азотових сполук;
 • вплив стрес-факторів й адаптаційних процесів на обмінні процеси в організмі в умовах промислового тваринництва;
 • регуляторні механізми гемопоезу;
 • активності антиоксидантної, ендокринної та імунної систем тварин.

Напрями досліджень:

 • вивчення субстратно-гормональних механізмів регуляції антиоксидантної системи та енергетичного обміну в тканинах і клітинах крові організму тварин;
 • вивчення фізіолого-біохімічних механізмів регуляції адаптаційних процесів в організмі тварин у критичні періоди онтогенезу;
 • регуляція динаміки анаболічних процесів, інтенсивності гемопоезу та активності імунної системи у різні періоди онтогенезу;
 • вивчення фізіолого-біохімічних процесів в організмі тварин за гіперглікемії та їх корекція цитратами макро- та мікроелементів;
 • підвищення продуктивності, стресостійкості та адаптаційної здатності організму тварин за дії біологічно активних речовин різного походження.

Лабораторія виконує завдання на 2016 -2020 рр. у ПНД 35:

«Вивчити біологічні особливості дії цитратів мікроелементів в різні періоди онтогенезу тварин», 35.00.01.02 Ф, ДР 0116U001407, керівник д. б. н.  Іскра Р. Я.;

 «Вивчити фізіолого-біохімічні механізми дії біологічно активних речовин на метаболічні процеси в організмі тварин», 35.00.02.04 Ф, ДР 0116U001413, керівник д. б. н.  Іскра Р. Я.

За час існування лабораторії підготовлено 6 докторів і понад 50 кандидатів наук.

Публікації

Монографія

Іскра Р.Я., Влізло В.В., Федорук Р.С., Антоняк Г.Л. Хром у живленні тварин. Київ, Аграрна наука. — 2014. — 310 с.

Методичні рекомендації:

Снітинський В.В. Промислова технологія вирощування свиней / Снітинський В.В., Іскра Р.Я., Микитин Ю.В., Максимович І.Я. – Львів, 2006. – 40 с.

Іскра Р.Я. Методи оцінки системи антиоксидант захисту організму тварин за дії сполук хрому / Р.Я. Іскра. – Львів, 2011. – 35 с.

Іскра Р. Я. Живлення тварин та фізіолого-біохімічні процеси в організмі за дії цитратів мікроелементів / Р. Я. Іскра, О. М. Слівінська, О. А. Шатинська, Н. О. Салига, О. З. Сварчевська, О. М. Бучко, А. З. Пилипець, О. М. Сеньків, Н. І. Приймич – Львів, 2015.  27 с.

Степченко Л. М. Застосування біологічно активної кормової добавки «Гумілід» для оптимізації фізіологічного стану, підвищення адаптаційної здатності та покращення продуктивності свиноматок і поросят в технологічних умовах свинокомплексу / Л. М. Степченко, О. М. Бучко, О. М. Швецова, Л. В. Марцевич-Хуторна  Дніпропетровськ, 2015. ― 30 с.

Розробки лабораторії

ТУ «Фероцит». Розчин для ін’єкцій.

Патенти України на корисну модель

Комплексний препарат «Амінокс».

Спосіб профілактики та лікування цукрового діабету за використання цитратів магнію та хрому.

Спосіб профілактики цукрового діабету при комплексному використанні цитратів хрому та цинку.

Спосіб профілактики анемії і оксидаційного стресу у поросят раннього віку.

Препарат для профілактики і лікування синдрому метрит-мастит-агалактія у свиноматок. 

Спосіб корекції гормонального статусу і підвищення функціональної активності імунної системи новонароджених сільськогосподарських тварин.

Спосіб підвищення продуктивності поросят-сисунів. 

Спосіб підвищення збереженості новонароджених поросят.

Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості поросят. 

Антистресова кормова добавка для поросят.

Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості свиней.

Спосіб корекції антиоксидантного та імунного статусу організму новонароджених поросят.  

Спосіб корекції вуглеводного обміну та антиоксидантного захисту в організмі тварин.

Спосіб корекції метаболізму в організмі тварин у період вагітності.

Комплексний препарат «Глутароп».

Комплексний препарат «Глуцисаргін».

Спосіб профілактики ферумдефіцитної анемії поросят.

Спосіб підвищення стресостійкості поросят в період відлучення від свиноматки.

Спосіб корекції антиоксидантного та імунного статусу організму новонароджених поросят. 

Лабораторія пропонує

Для галузі свинарства:

Препарат «Фероцитрат». Забезпечує профілактику ферумдефіцитної анемії поросят.

«Спосіб підвищення стресостійкості поросят в період відлучення від свиноматки». Спосіб забезпечує підвищення середньодобових приростів поросят на 10,1 % та збереженості на 6,9 %.

«Антистресова кормова добавка для поросят». Забезпечує вищі середньодобові прирости поросят на 17 %, живу масу – на 15 %, збереженість – на 7%..

«Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості свиней». Середньодобові прирости поросят, народжених від цих свиноматок були вищі на 14 %, жива маса – на 18 % і збереженість – на 13%. 

«Спосіб підвищення продуктивності та стресостійкості поросят». Внаслідок чого середньодобові прирости підвищуються на 10,07 %, а збереженість поросят – на 6,9 %.

«Метод застосування цитратів мікроелементів у годівлі поросят в період відлучення від свиноматок з метою активації метаболічних процесів в організмі». Перевага над аналогами – комплексне застосування цитратів мікроелементів та порівняння їх дії з неорганічними солями. 

«Метод підвищення продуктивності та стресостійкості поросят за дії лимонної кислоти у комплексі з Гумілідом». Перевага над аналогами – підвищення адаптаційної здатності свиней за допомогою вітчизняних БАР. 

 

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect