Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

     Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії заснована у 2001 р на базі Науково-виробничий центру (НВЦ) з вивчення пріонних інфекцій. НВЦ з вивчення пріонних інфекцій утворений у 2001 р. згідно наказів Української академії аграрних наук і Державного департаменту ветеринарної медицини МАП України. Ініціаторами створення НВЦ з вивчення пріонних інфекцій були голова Державного департаменту ветеринарної медицини П.І. Вербицький і директор Інституту біології тварин НААН В.В. Влізло. З часу заснування до 2015 року завідувачем лабораторії був доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН Влізло В. В. З 2015 року лабораторію очолює доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник Остапів Д. Д. 

Колектив лабораторії

Остапів Дмитро Дмитрович ― завідувач лабораторією, д. с.-г. н.

Петрух Ірина Михайлівна ― старший науковий співробітник, к. вет. н.

Кузьміна Наталія Валеріївна ― науковий співробітник, к. б. н.

Козак Марія Романівна ― старший науковий співробітник, к.б.н.

Кушкевич Мар'яна Василівна ―  молодший науковий співробітник, к.б.н.

Боднар Юлія Володимирівна ― молодший науковий співробітник

Мартин Юрій Володимирович ― молодший науковий співробітник

img class=

Діяльність

Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії розробляє актуальні, фундаментальні та прикладні завдання відділення зоотехнії та ветеринарної медицини НААН, а також виконує наукові проекти та впроваджує результати досліджень у виробництво. При лабораторії функціонує Науково-виробничий центр (НВЦ) з вивчення пріонних інфекцій незмінним керівником якого є доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, Заслужений діяч науки і техніки Влізло В.В. 

У лабораторії проводиться робота з гармонізації законодавчих актів, які стосуються пріонних інфекцій та інших маловивчених хвороб тварин. Зокрема, співробітники центру були участь у підготовці Указів Президента України: "Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні"; Постанови Верховної Ради: "Про Державну цільову програму Діагностика, профілактика та заходи боротьби з губчастоподібною енцефалопатією та іншими пріонними інфекціями на території України на 2005-2010 роки"; Постанови КМУ: "Про затвердження Програми запобігання і ліквідації проявів захворювання великої рогатої худоби на губчастоподібну енцефалопатію та інших пріонних інфекцій на території України на 2001-2010 роки"; Інструкції: "Щодо діагностики, профілактики та боротьби з губчастоподібною енцефалопатією великої рогатої худоби"; Інтрукція: “Щодо профілактики та боротьби з блутангом (катаральна лихоманка овець)”.

Лабораторія постійно розробляє ДСТУ та СОУ з актуальних питань тваринництва та ветеринарної медицини. 

ЛАБОРАТОРІЯ АКРЕДИТОВАНА У ЄДИНІЙ МЕТРИЧНІЙ СИСТЕМІ ВИМІРЮВАНЬ «ВИМІРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ ТА БІОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН»

У лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії є унікальне обладнання, що дозволяє проводити діагностику губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби та інших пріонних інфекцій. Лабораторія використовує єдиний у Західному регіоні України амінокислотний аналізатор типу Biotronik LC 6001.

Співробітники лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії проходили стажування у Німеччині, Австрії, Швейцарії, Франції, Польщі, Голландії, Туреччині та інших країнах.

   Основними напрямами роботи лабораторії: 

 • вивчення особливостей метаболізму в тварин за норми та внутрішньої патології;
 • вивчення етіології та патогенезу,  розробка інформативних діагностичних тестів та ефективних заходів лікування і профілактики метаболічних захворювань високопродуктивних корів;
 • вивчення механізмів розвитку пріонних інфекцій, розробка засобів лікування, профілактики та боротьби з ТСЕ з використанням сучасних методів молекулярної діагностики та клінічної біології;
 • вивчення біологічних аспектів й способів використання культур клітин для створення нових ветеринарних препаратів;
 • пошук та розроблення речовин наноносіїв, які володіють ад’ювантними властивостями і можуть бути використані при створенні вакцин і лікувальних препаратів нового покоління;
 • дослідження фізіологічних і біохімічних процесів у спермі, розроблення способів підвищення запліднювальної здатності сперміїв; 
 • науковий супровід виробництва тваринницької продукції, що дозволяє підвищити рентабельність виробництва, збереженість поголів’я, відтворювальну здатність, прирости живої маси та знизити собівартість виробництва тваринницької продукції.

Завдання,  гранти

Лабораторія виконує завдання на 2016 -2020 рр. у програмах наукових досліджень:

 • ПНД 28  «Вивчити молекулярно-біологічні ефекти та механізми дії наносполук на процеси метаболізму продуктивних тварин», 28.00.01.01.Ф, ДР 0116U001397, керівник д. с. г. н. Остапів Дмитро Дмитрович
 • ПНД 35 «Вивчити метаболічні процеси у організмі високопродуктивних корів за норми та патології, 35.00.02.01.Ф, ДР 0116U001410, керівник  к. вет. н. Сімонов Маріан Романович.
 • ПНД 38  «Розроблення методології та теоретичних основ лікування і профілактики пріонних інфекцій шляхом створення препаратів нового покоління з використанням нанотехнологій», 38.01.06.05.Ф, ДР 0116U001417, керівникд. вет. н. Влізло Василь Васильович

Публікації

Наші статті друкуються у провідних журналах України та світу: Вісник аграрної науки; Український біохімічний журнал; Фізіологічний журнал; Ветеринарна медицина України; Науковий вісник ветеринарної медицини; The Animal Biology; Bulgarian Journal of Veterinary Medicine; Agricultural Science and Practice; Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences; Folia Veterinaria; Medicina veterinara. Moldova; Roczniki Naukowe Zootechniki; Hungarian Veterinary Journal; British Journal of Science, Education and Culture;. Bilogical systems; Science and Technology, International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research.

Розробки

Препарат "Мультивітамікс" — застосовується для корекції мікроелементозної недостатності. 

Препарат "Вірон" — використовується для корекції імунного статусу та підвищення поствакцинального імунітету проти хвороби Гамборо у курчат. 

Препарат "Пентосан полісульфат" (SP-54) — розроблений для зниження вмісту пріона в пріонреплікувальних органах тварин. 

Препарат "Фоліген" — використовується для стимулювання репродуктивної функції корів. 

Розроблено і запатентовано спосіб визначення вмісту фізіологічного пріона методом дот-блот аналізу. 

Розроблено і запатентовано спосіб визначення поліплексів олігодезоксинуклеотидів з катіонними електролітами. 

Препарат “Ремівітал” — комплексний лікувально-профілактичний препарат для хворих на кетоз корів. 

Лабораторія пропонує

на договірній основі проводимо дослідження та інтерпретацію результатів:

 • гемопоезу;
 • протеїнового обміну; 
 • вуглеводного обміну;іпідного обміну;
 • амінокислотного обміну;
 • активності антиоксидантної системи;
 • мінерального та вітамінного обмінів;
 • гістологічного дослідження органів та тканин;
 • імуноферментного аналізу;
 • Western Blot та Dot Blot аналізів
 • імунопреципітації.

ПУБЛІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

                                                                        obkladBT

logo

MON

Scopus logo

WebOfScience

Springer

gslogo

ScienceDirect