Петрух Ірина Михайлівна

кандидат ветеринарних наук, старший науковий співробітник

старший науковий співробітник, Лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

ORCID 0000-0002-6686-2127

 

Освіта

1986 році закінчив Львівський зооветеринарний інститут, факультет ветеринарної медицини і отримав кваліфікацію "ветеринарний лікар".

У 2008 році захистила дисертацію на тему «Фізіологічний пріон і білки пріон-реплікуючих органів тварин залежно від віку та факторів годівлі». Науковий керівник д. вет. н., професор, академік НААН Влізло В. В.

Професійна діяльність

3 2011 року старший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії. 

З 2000 року працює в Науково-виробничому центрі з вивчення пріонних інфекцій Інституту біології тварин НААН. 

Автор понад 60 наукових праць, 3-ох методичних рекомендацій, патенту та технічних умов.

Основні наукові праці

Фізіологічний пріон та його роль у патогенезі трансмісивних спонгіоформних енцефалопатій / В.В. Влізло, І.М. Петрух, П.І. Вербицький, Д.Д. Остапів, Ю.В. Мартин // Вет. Мед. Міжвід. темат. наук. збірник. – Харків, 2008. – Вип. 91. – С.105–108.

Виявлення пріонів у лейкоцитах крові великої рогатої худоби / П.І. Вербицикий, І.М. Петрух, В.В. Влізло, Д.Д. Остапів // Біологія тварин – 2004. – Т.6. – №1-2. – С.238–242.

Модифікація методу Prionics-Check Western для визначення пріон-протеїну. Вербицький П.І., Петрух І.М., Остапів Д.Д., Влізло В.В// Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – Львів, 2009. – Випуск 10, № 1-2 – С. 233 – 235.

Петрух І.М. Продукти перекисного окиснення і активність ферментів антиоксидантного захисту у різні періоди утримання та лактації корів. // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – Львів, 2011. – Випуск 12, № 1-2 – С. 57–61.

Петрух І.М.. Склад білків тканин селезінки великої рогатої худоби в онтогенезі // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – Львів, 2005. – Випуск 6, № 2 – С.179–183.

Особливості метаболізму білків в організмі корів, хворих на кетоз. І.М Петрух, М.Р. Сімонов  // Біологія тварин. – 2010. –Том 12 - № 2 – С. 313 –317.