Кузьміна Наталія Валеріївна

кандидат біологічних наук

науковий співробітник, лабораторія молекулярної біології та клінічної біохімії

Scopus Author ID 57222360086

Researcer ID: I-4638-2018

ORCID 0000-0002-3424-325X

Освіта

У 1991 р. закінчила Львівський державний університет ім. І. Франка, біологічний факультет за спеціальністю "Біохімія".

В 1992-1995 рр. навчалася стаціонарно в аспірантурі при кафедрі біохімії Львівського державного університету ім. І. Франка.

У 2014 р. захистила дисертацію на тему "Активність та ізоформи ензимів малат-аспартатного шунта й антиоксидантного захисту сперми і якість сперміїв" за спеціальністю «біохімія» і отримала диплом кандидата біологічних наук. Науковий керівник д. с.-г. н. Остапів Д. Д.

Наукова діяльність

Член наукового товариства буятики.

Член Українського фізіологічного товариства.

Автор понад 30 наукових публікацій.

Професійна діяльність

З 2006 р. працює в Інституті біології тварин НААН. 

Наукові інтереси

ензимологія, репродуктивна біотехнологія

 

Основні наукові праці

Кузьміна Н. В. Антиоксидантний захист і виживання сперміїв за різного окисного навантаження в еякулятах бугаїв / Н. В. Кузьміна // Біологія тварин. — 2011. — Т. 12. — С. 119−124.

Кузьміна Н. В. Активність та вміст ізоформ малатдегідрогенази і виживання сперміїв у еякулятах самців / Н. В. Кузьміна // Біологія та валеологія. — 2011.— Т. 13. — С. 30−38.

Кузьміна Н. В. Зв'язки між активністю та вмістом ізоформ ензимів малат-аспартатного шунта в еякулятах та виживанням сперміїв / Н. В. Кузьміна // Біологія тварин. — 2013. — Т. 15. — С. 69–77.

Кузьмина Н. В. Активность энзимов малат-аспартатного шунта в репродуктивных органах и эпидидимальных спермиях самцов / Н. В Кузьмина, Д. Д. Остапив // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2013. — Т. 12. — № 3. — С. 43–45.

Кузьміна Н. В. Активність та ізоформи супероксиддисмутази в тканинах репродуктивних органів щурів / Н. В. Кузьміна, Д. Д. Остапів // Вісник ЛНУ імені Івана Франка: Серія біологічна. — Львів, 2011. — Вип. 57. — С. 53−58.

Кузьміна Н. В. Активність та вміст ізоформ СОД в еякулятах самців і виживання сперміїв / Н. В. Кузьміна, Д. Д. Остапів, Н. Л. Гулеюк, І. Є. Гуменецький // Вісник ЛНУ імені Івана Франка: Серія біологічна. — Львів, 2012. — Вип. 59. — С. 44–51.