Остапів Дмитро Дмитрович 

доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії

ORCID ID 0000-0001-8112-5398

Scopus Author ID:  57193551964

 

 

 Народився 27 лютого 1960 року у селі Палагичі Тлумачського району Івано-Франківської області.

Освіта та професійна діяльність

У 1982 р. закінчив ветеринарний факультет Львівського зооветеринарного інституту і працював головним ветеринарним лікарем міжколгоспного підприємства з виробництва свинини в Івано-Франківській області.

З жовтня 1984 року по жовтень 1987 року навчався в аспірантурі лабораторії відтворення стада Науково-дослідного інституту землеробства і тваринництва західних районів УРСР. 

У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

З 2002 року Остапів Дмитро Дмитрович — старший науковий співробітник, а з 2003 року — провідний науковий співробітник Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій Інституту біології тварин УААН.

У 2008 р. Остапів Д. Д. захистив докторську дисертацію і здобув ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністюстю 03.00.13. — фізіологія людини і тварин.
З 2009 р. Дмитро Дмитрович — головний науковий співробітник Науково-виробничого центру з вивчення пріонних інфекцій Інституту біології тварин УААН. У цьому ж році ВАК України присвоїв йому вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності 03.00.13 — фізіологія людини і тварин.

Наукова діяльність

Член Вчена рада
Член Координаційно-методичної ради ПНД 28 «Створення і використання нано- і біотехнологічних матеріалів та засобів у тваринництві»
Член методичної комісії Інституту біології тварин НААН
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01
Член Спеціалізованої Вченої  ради Д 35.826.01
Член Редакційної ради журналу «Біологія тварин»
Член Редакційної ради журналу "Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок"
Член Українського фізіологічного товариства
Член Українського біохімічного товариства
Член Української та Європейської асоціації буятрики
Польського товариства біології відтворення

Співавтор 10 галузевих стандартів України.
Брав участь у розробленні ряду законодавчих і рекомендаційних актів, які стосуються заходів, пов'язаних з недопущенням на територію України збудників пріонних інфекцій.
Автор і співавтор понад 120 наукових праць, у тому числі 1 довідника з біохімічних методів досліджень, 4 методичних рекомендацій, 10 патентів та раціоналізаторських пропозицій.

Наукові зацікавлення

фізіологія і біохімія тварин

Основні публікації

Кузьміна Н. В., Остапів Д.Д. Особливості споживання кисню й активність супероксиддисмутази сперми ссавців Вісник ЛНУ Ім. Ів. Франка., Серія біологічна. — 2015. — Вип. 69. — С. 241–246.

Kosenko Y., Vlizlo V., Kuzmina N., Ostapiv D. Catalase activity, respiration intensity and spermatozoa survival in bull ejaculates. XXV Jubilee International Congress of the hungarian association for buiatrics. Budapest, Hungary, September 13-16, 2015. // Hungarian Veterinary J. ― 2015. ―Vol. 137, № 1. ― P 241244.

Kotsumbas I., Bodnar J., Vlizlo V., Ostapiv D. Oxidative processes in cow ovarian follicle layer granulose cells at cultivation //Hungarian Veterinary J. ― 2015. ―Vol. 137, № 1. ― P 241244.

Koropetska N. Yu., Ostapiv D. D., Nektegayev I. O., Kaminskyy D. V., Lesyk R. B., Pinyazhko R. O., Pinyazhko О. R. Comparison of retabolil, 4-thiazolidinone derivative (les-2222) and testosterone action on the activity of the antioxidant defence enzymes in rats under food derivation //International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research (IJPSR). ―2015. ―Vol. 6(11). ― P 4650-4655

Кузьмінов О.Б., Остапів Д.Д., Альохіна Т.А. Оцінка цитотоксичної дії антигістамінних препаратів лоратидину та дезлоратидину з використанням тест-об’єкта - сперміїв бугаїв. // Вісник Дніпропетровського університету. Серія біологія, медицина. ―2014. ―5(1).  ―С. 3 - 6. 

Влізло В.В., Заіченко О.С., Іваницька Л.А.,  Козак М.Р., Остапів Д.Д. Способи детекції комплексів між олігодезоксинуклеотидами та їх потенційними полімерними носіями //   Biotechnologia Acta – 2013. - Т. 6, № 3.

Вербицький П.І., Петрух І.М.,, Влізло В.В, Остапів Д.Д. Модифікація методу Prionics-Check Western для визначення пріон-протеїну. //Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин та ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок – Львів, 2009. – Випуск 10, № 1-2 – С. 233 – 235.