Stapay2

Стапай Петро Васильович

доктор сільськогосподарських наук, професор

завідувач лабораторії обміну речовин імені Степана Гжицького

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID ID: 0000-0002-4183-4605

Google Scholar сitations

Народився 1 серпня 1944 року у селі Репедь (Польща).

Освіта

У 1972 р закінчив Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю "зоотехнія" з присвоєнням кваліфікації вченого зоотехніка.

У 1979 р захистив кандидатську дисертацію "Влияние некоторых факторов на показатели липидного обмена кожи, прекератина волосяных фолликулов и жира (воска) шерсти" і отримав диплом кандидата біологічних наук за спеціальністю біохімія. Науковий керівник — д. б. н., професор, член-кореспондент НААН Макар І. А.

У 1997 р захистив дисертацію на тему "Ліпіди шкіри, їх роль в процесах вовноутворення та збереженні природних властивостей вовни овець" і отримав диплом - доктор сільськогосподарських наук, за спеціальністю - біохімія. Науковий консультант — д. б. н., професор, член-кореспондент НААН Макар І. А.

Професійна діяльність

З січня 2016 р. — головний науковий співробітник лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних.

У 2012–2015 рр. —  завідувач лабораторії живлення та біосинтезу продукції жуйних.

У 1999–2011 рр. — завідувач лабораторії фізіолого-біохімічних основ вовноутворення, яка у 2007 році була перейменована у лабораторію живлення овець і вовноутворення.

У 1998–1999 рр. — завідувач лабораторії живлення і селекції птиці.

У 1996–1997 рр. — завідувач лабораторії ліпідів і жирних кислот.

Наукова діяльність

Член Вченої ради Інституту біології тварин НААН

Член Спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 при Інституті біології тварин НААН

Член спеціалізованої вченої ради Д 35.826.02 при Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького

Член Координаційно-методичної ради з ПНД 35 «Фізіологія і біохімія живлення, високої резистентності та продуктивності тварин».

Був головою державної експертної комісії з проведення апробації нової асканійської м'ясо-вовнової породи овець з кросбредною вовною.

Голова державної іспитової комісії у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького (2004–2006, 2008–2009, 2012 р.р.).

Співавтор нового породного типу закарпатських тонкорунних вовново-м'ясних овець.

Співавтор концепції розшифрування механізмів виникнення такої вади вовни, як пожовтіння волокон та розроблення заходів з її попередження. 

Брав участь у розробленні і апробації практичних заходів для підвищення продуктивності овець і поліпшення якості продукції, які захищенні авторськими свідоцтвами і патентами. 

Автор понад 300 наукових праць, в т. ч.

  • 4 монографії
  • 9 авторських свідоцтв і патентів
  • 1 практичні рекомендації
  • 18 методичних рекомендацій

 Під його керівництвом виконано та захищено п'ять кандидатських і однієї докторської дисертацій.

Наукові зацікавлення

Основний напрям наукової діяльності пов'язаний з проблемою вівчарства:

  • дослідженням біохімічних процесів в організмі овець у зв'язку з їх продуктивними якостями
  • вивченням ліпідного обміну в шкірі, волосяних фолікулах та крові овець у зв'язку з процесами росту вовни
  • дослідження ролі жиропоту у збереженні фізико-хімічних властивостей волокон
  • пошук високоінтегральних біохімічних показників, які би корелювали з ростом вовни, її фізико-хімічними показниками
  • з'ясування механізмів росту вовни в овець різних генотипів у зв'язку з процесами селектогенезу, фізіологічним станом організму, віковими та аліментарними факторами.

Основні наукові публікації

Монографії

Стапай П. В. Пожовтіння вовни овець: монографія / П. В. Стапай, В. М. Ткачук. — Львів: ЗУКЦ, 2011. — 96 с.

Фізіолого-біохімічні основи живлення овець / П. В. Стапай, І. А. Макар, В. В. Гавриляк, та ін. — Львів: Лео-Бланк, 2007. — 98 с.

Біохімія, морфологія і патологія вовни / Г. М. Седіло, І. А. Макар, В. В. Гуменюк, П. В. Стапай. — Л.: ПАІС, 2006. — 160 с.

Стапай П. В. Гірськокарпатське вівчарство / П. В. Стапай, В. М. Ткачук, Т. В. Чокан. —  Львів: Добра справа, 2014. — 158 с.

Методичні рекомендації

Стапай П. В. Використання органічних сполук хрому в годівлі овець /П. В. Стапай, С. В. Кочетов, В. В. Гавриляк, Н. М. Параняк, В. М. Ткачук // Методичні рекомендації. — Львів, 2010. — 23 с.

Ткачук В. М. Ефективність застосування фільтроперліту у годівлі овець: методичні рекомендації / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Я. І. Кирилів, Н. П. Сидір. — Львів, 2011. — 27 с.

Ткачук В. М. Дослідження воску жиропоту і ліпідів вовни овець: методичні рекомендації / В. М. Ткачук, П. В. Стапай. — Львів, 2011. — 24 с.

Статті

Строгуш Н. С., Стапай П. В. Породні і сезонні особливості гістоструктури шкіри овець // Збірник наукових праць харківської державної зооветеринарної академії "Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини". — 2010. — Вип. 21. — Ч. 2. Т. 2. — С. 120–124.

Строгуш Н. С., Стапай П. В. Сезонна та вікова динаміка хімічних і фізичних показників вовни овець з різним характером вовнового покриву // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, СПОЛОМ, 2010. — Вип. 11, № 2–3. — С. 62 – 69.

Стапай П. В., Бурда Л. Р. Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець // Біологія тварин. — Львів, 2010. — Том 12. — № 1. — С.44–53.

Чокан Т. В., Стапай П. В., Тарасюк С. І. Особливості генетичної структури внутрішньопородних груп овець з різним кольором вовни // Біологія тварин. — Львів, 2010. — Том 12. — № 1. — С. 278–283.

Стапай П. В., Параняк Н. М., Гавриляк В. В., Кочетов С. В., Строгуш Н. С., Іовенко В. М., Сербіна В. О. Особливості ліпідного та білкового складу м'язової тканини овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи різних конституційних типів // Науковий вісник "Асканія-Нова" — 2010. — Вип. 3. — С.152–156.

Ткачук В. М. Перспективи застосування фільтроперліту в годівлі овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Б. Я. Кирилів // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. — Львів, 2011. — Т. 13, № 2 (48). — Ч. 2. — С. 143 – 146.

Стапай П. В. Протеїнове живлення овець / П. В. Стапай, В. В. Гавриляк, В. М. Ткачук // Ефективні корми та годівля. — 2011. — № 2 (50). — С. 24 – 29.

Ткачук В. М. Сезонна динаміка вмісту ліпідів у вовні вівцематок породи прекос та їх помісей із суффолками / В. М. Ткачук // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2011. — Вип. 12, № 1,2. — С. 75 – 79.

Стапай П. В. Особливості хімічного складу і біологічної цінності молока овець / П. В. Стапай, Л. Р. Бурда // Міжвідомчий тематичний науковий збірник "Вівчарство". — Нова Каховка "Пиел", 2011. — Вип. 36. — С.72–91.

Ткачук В. М. Секреція жиропоту та сезонні зміни ліпідного складу воску руна овець української гірськокарпатської породи з різним кольором вовнового покриву / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, В. В. Гавриляк // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету. — Дніпропетровськ, 2011. — № 1. — С. 180 – 184.

Сидір Н. П., Стапай П. В., Кочетов С. В. Біохімічні показники крові вівцематок УГКП за умов підвищеного рівня сірки і йоду у їх раціонах // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин і Державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. — Львів, 2011. — Вип. 12, № 3–4. — С. 51 – 56.

Ткачук В. М. Амінокислотний і мінеральний склад вовни вівцематок і ягнят за умов згодовування вівцематкам підвищених рівнів мінеральних елементів та фільтроперліту / В. М. Ткачук, П. В. Стапай // Біологія тварин. — Львів, 2011. — Т. 13, № 1–2. — С. 248 – 254.

Ткачук В. М. Вікові та сезонні особливості вмісту і складу жиропоту та ліпідів кератину вовни овець / В. М. Ткачук, П. В. Стапай, Б. Я. Кирилів // Вісник Львівського національного аграрного університету. — Львів, 2011. — № 15 (1). — С. 483 – 489.

Сидір Н. П., Стапай П. В. Жирнокислотний склад ліпідів молока овець української гірськокарпатської породи за умов підвищеного рівня сірки і йоду в їх раціонах // Біологія тварин. — Львів, 2011. — Т. 13, № 1–2. — С. 231 – 239.