29 лютого 2024 року о 14.00 год.відбулося засідання Разової спеціалізованої вченої ради ДФ 35.368.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Любас Наталії Миронівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» (09-Біологія). Рада створена відповідно рішення Вченої ради Інституту біології тварин НААН від 29 грудня 2023 року, протокол №12.

Дисертація на тему: «Антимікробна та біохімічна дія сульфуровмісних синтетичних сполук на окремі ланки метаболізму в організмі щурів».

Наукові керівники:

Іскра Руслана Ярославівна, доктор біологічних наук, професор; 

Лубенець Віра Ільківна, доктор хімічних наук, професор.

Робота виконана у лабораторії біохімії адаптації та онтогенезу тварин Інституту біології тварин НААН та Національному університеті "Львівська політехніка".

Термін виконання: 2019–2023 рр.


Голова ради:
Остапів Дмитро Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії Інституту біології тварин НААН.

Опоненти:
Кобилінська Леся Іванівна – доктор біологічних наук, завідувач кафедри біологічної хімії, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Ушакова Галина Олександрівна – доктор біологічних наук, завідувач кафедри біохімії та фізіології, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Рецензенти:
Стефанишин Ольга Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізіології, біохімії та живлення птиці Інституту біології тварин НААН;

Козак Марія Романівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії молекулярної біології та клінічної біохімії.


Дисертація Любас Н.М.   файл дисертації із КЕП, протокол перевірки КЕП, архів файлів із підписаною дисертацією
Відгук Кобилінської Л.І. підписаний КЕП, протокол перевірки КЕП, архів файлів підписаного відгуку
Відгук Ушакової Г.О. файл підпису, протокол перевірки КЕП, архів файлів підписаного відгуку
Рецензія Стефанишин О.М. підписана КЕП, протокол перевірки КЕПархів файлів підписаної рецензії
Рецензія Козак М.Р. підписана КЕП, протокол перевірки КЕП

Перегляд відеозапису трансляції захисту дисертації,  файли відеозапису із накладеним КЕП
Рішення про присудження ступеня доктор філософії